MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1952. október 7. - 1952. október 14.

1952. október 7.

J egyzőkönyv Jelen vannak: Mező Imre, Csikesz Józsefné, Ács Ferenc, Hörömpöli József, Bacsó Ferenc, Korda Sándorné, Kállai Éva, Köböl József, Láng G-yörgy, Nezvál Ferenc, Schurecz József, Sulok Mária, Tausz János, Vajdai Lajosné, Kertész István. Napirend: 1./ Jelentés a X.kerületi Pártbizottság ifjúság között végzett munkájáról. Előadó: Biszku Béla elvtárs /X.ker.PB.titkára/ 2. / Javaslat a III. Magyar Békekongresszus budapesti előkészíté­sére. Előadó: Schurecz József elvtárs 3. / Jelentés Budapest város légoltalmának helyzetéről. Előadó: Nezvál Ferenc elvtárs /Főv.Tan.VB.elnökhelyettes/ 4. / Különfélék: a./ Káderjavaslatok. b»/ Fegyelmi ügyek. c. / Javaslat uj alapszervezetek alakítására. d. / Javaslat a Budapesti Néphevelő októberi számára. e. / Javaslat az 1952.október 14.-i PB.ülés napirendjére. 1./ Jelentés a X.kerületi Pártbizottság ifjúság között végzett munkájáról. Slőadó: Biszku Béla elvtárs /X.ker.PB.titkára/ Kiegészítés: A kölcsönjegyzés lebonyolításához a kerületi DISz. Bizottság és az ü­zemi DISz. szervezetek is komoly segitséget adtak. Az első napokban tapasztalható volt, hogy a pártszervezetek nem támaszkodtak a DISz-re, A kiegészitő jelentés szerint a nevelés csak az oktatásra korlátozódik, nincsenek kihasználva a sport és kulturális lehetőségek. A III.negyed­évben a kerületi DISz. Bizottság lo8^-ra teljesített az SzHSz.kiképzés előirányzott számát, az MHK-át pedig 119^-ra. Kulturális vonalon az tapasztalható, hogy a fiatalok résztvesznek a kulturmunkában, de ez nincs megfelelően irányítva. A kiegészítésben szerepel, hogy a EVK-ban nincs DISz.titkár. A kerü­leti pártbizottság az év elején javasolt egy elvtársat, de a problg­ma az, hogy mint jó szakmunkás 1.6oo.-forintot keresett, s mint DISz. funkcionárius, ennek kb, a felét. Ehhez hasonló helyzet másutt is elő­fordul. A kerületi DISz.Bizottság titkára - Szabados elvtárs augusztus 22.-e óta nem kap fizetést. A Budapesti DISz.Bizottság ezt többszöri kérése dacára nem intézte el. A Budapesti DISz.Bizottság instruáló munkájában javulás tapasztalható, de még mindig nem látják eléggé a nehézségeket, s igy nem is tudnak felvéve a Budapesti Pártbizottság 195?.október ülésén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom