MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1952. október 7. - 1952. október 14.

1952. október 7.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1952. október 7. 61. ő‍e. 1–91. o. 1. A X. kerületi Pártbizottság jelentése az ifjúság körében végzett munkájáról. Ea.: Biszku Béla. (Szerkesztett jkv. 1-5., határozati jkv. 12., elő‍terjesztés 14-21., határozat 22-25.) 2. Az APO javaslata a III. Magyar Békekongresszus budapesti elő‍készítésére. Ea.: Schurecz József. (Szerkesztett jkv. 6-7., határozati jkv. 12-13., elő‍terjesztés 26-29., határozat 30-35.) 3. Jelentés Budapest légoltalmi helyzetérő‍l. Ea.: Nezvál Ferenc. (Szerkesztett jkv. 8-11., határozati jkv. 13., elő‍terjesztés 36-40., határozat 41-59.) 4. Különfélék. • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 11., elő‍terjesztés 60-67.) Székely Vilmos, Turóczi Katalin, Székely András, Lukács Magdolna, Molnár János (Müller János), Kimmel Jenő‍, Váradi Vilma, Jánosik Jánosné, Palásti József. • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 11., elő‍terjesztés 68-88.) Tóth Illés, Antal Pál, Szakali Gergely, Tóth Lajos, Grosics Imre, Szabó Imre, Bertalan Ferenc, Sző‍ke József, Lautner Istvánné, Vigh József, Kardos Gyula, Kemény János. • Kizárások: Molnár Istvánné, Bagi István, Izsák Jolán, Zalatnai Tivadar, Pill István, Bocsi Lajosné, Andrássi Béla, Orosz Istvánné, Kocsis Sándor, Oszvald János, Schler Endre, Szabó Vilmos, Mészáros József, Radványi József, Süvöltös Ferenc, Erdő‍s László, Radics Miklós, ifj. Juris János, Dési Róbertné, Derzsényi Rudolf, Messziárik János, Müller János, Breznicki József, Rényi Sándorné, Kunszt Ferenc, Esses Gyula, Árvai Vilmos, Süle Rafael, Széchényi Ferencné, Ormos Magda, Szepesi Jánosné, Viza István, Varasdi Dezső‍, Fábián István, Pósa József, Tóth Istvánné, Pelyva Lászlóné, Werl Lipót, Turza Józsefné, Barall Lajos, Molnár László, Szabó K. Zsigmond, Udics Sándor, Kandikó Imre, Petró Anna, Palásti István, Kiss Ignác, Horváth Imre, Blonszki Rezső‍, Heigl Károly, Giczy Jolán, Elcsics János, Funk Sándorné, Aliczki János, Hajdu I. János, Mátyus Miklós, Terényi Ernő‍né, Engleth Rezső‍, Slezák József. • A PTO javaslata új alapszervezetek megalakítására. (Szerkesztett jkv. 11., elő‍terjesztés 89.) • Az APO javaslata a Népnevelő‍ című‍ füzet 1952. októberi számának tematikájára. (Szerkesztett jkv. 11., elő‍terjesztés 90.) • Javaslat az október 14-i pártbizottsági ülés napirendjére. (Szerkesztett jkv. 11., elő‍terjesztés 91.) ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom