MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1952. augusztus 5. - 1952. augusztus 26.

1952. augusztus 5.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1952. augusztus 5. 58. ő‍e. 1–82. o. 1. Tájékoztató a kádermunka decentralizálásáról. Ea.: Hörömpöli József. (Szerkesztett jkv. 1-3., határozati jkv. 11.) 2. A XIV. kerületi Pártbizottság jelentése a gazdasági munka pártellenő‍rzésének megjavításáról. Ea.: Varga Sándor. (Szerkesztett jkv. 4-5., határozati jkv. 11., elő‍terjesztés 13-17.) 3. A PTO jelentése a budapesti alapszervezeti titkárok és vezető‍ségi tagok cserélő‍désérő‍l, az egyesülés elő‍tti párttagság szerinti összetételérő‍l és pártiskolai végzettségérő‍l. Ea.: Schurecz József. (Szerkesztett jkv. 6-8., határozati jkv. 11-12., elő‍terjesztés 18-22., határozat 23-24.) 4. Különfélék. • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 9., elő‍terjesztés 25-33.) Kiss János, Varga István, Juhász János, Audikovszki Józsefné, Rózsa Vilmos, Sárközi Jánosné, Nagy Béla, Csetneki Jánosné, Benkő‍ Gyula, Bors Frigyesné. • Az APO és a PTO javaslatai az egyéves pártfő‍iskola hallgatóira. (Szerkesztett jkv. 9., határozati jkv. 12., elő‍terjesztés 34-37.) Perlaki Gyuláné, Udvardi Károlyné, Kovács Istvánné, Soós Tiborné, Illing Károlyné, Kondradek József, Varga K. György, Wehofer Ferenc, Hegedű‍s István, Viczina György, Tóth Tibor, Kövesdi József, Illés Béla, Szili Géza, Pálfy Gyula, Kun Erzsébet, Schütz Árpád, Wessely Antal, Lakatos Árpád. • A PTO javaslata a Központi Vezető‍ség öt hónapos pártiskolája hallgatóira. (Szerkesztett jkv. 9., határozati jkv. 12., elő‍terjesztés 38-47.) • A PTO javaslata a Budapesti Pártbizottság öt hónapos pártiskolája hallgatóira. (Szerkesztett jkv. 9., határozati jkv. 12., elő‍terjesztés 48-65.) • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 10., elő‍terjesztés 66-79.) Pintér Sándor, Krémer Klára, Schweiger Sándorné, Rosta Károlyné, Szokol Gyuláné, Pintér V. József, Schranc József, Agics István, Biró Sándor, Radnóti Andor, Kádi József, Adorján Sándor. • Kizárások: Baksa József, Bagi Antal, Ács Ernő‍, Nyikos Jenő‍, Török Józsefné, Géberter Mátyás, Koris Kálmán, Besir Antal, Korodi Imre, Pleich Rezső‍, Blazsik József, Stark Károly, Paál László, Végh Róza, Puskás Márton, Vitéz Károly, Szmola Manóné, Majsai Mária, Báthori János, Újvári József, Román Károly, Wekerdi Irén, Csont Ferencné, Csontos Lajos, Laurenszki Nándorné, Vadász Gyula, Hadnagy Lajos, Vadas György, Broskó József, Dessaco Fülöp, Beringer Ferenc, Petrovics József, Jenei Ida, Györke Lajos, Ladányi Ferenc, Hangyási Imre, Vágner Lajosné, Szász László, Kovács Lajos, Vajda Pál, Wodring Ödön, Lő‍rincz Gyuláné, Szklenár János, Varju Lajos, Herb József, Szalai László, Zasztira Erik, Bátorfi Jánosné, Szántó József, Kricska Mihályné, Farkas Dezső‍né, Tószegi Zoltán, Amfer Lajos, Novák József, Birkás János, Szalay András, Molnár Lajos, Bányász Istvánné, Molnár Istvánné, Czéh Lajosné, Győ‍rfi László, Bihari ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom