MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1952. július 29.

1952. július 29.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1952. július 29. 57. ő‍e. 1–145. o. 1. Javaslat a Központi Vezető‍ség 1952. június 27-28-i határozata alapján a tömegek körében végzett politikai felvilágosító munkára. Ea.: Csikesz Józsefné. (Szerkesztett jkv. 1-4., határozati jkv. 17., elő‍terjesztés 20-38.) 2. Javaslat a Központi Vezető‍ség 1952. június 27-28-i határozata alapján az ifjúság között végzett politikai felvilágosító munkára. Ea.: Hidas István (Háder István). (Szerkesztett jkv. 5­7., határozati jkv. 17-18., elő‍terjesztés 39-71.) 3. A PTO jelentése az 1952. első‍ féléves budapesti pártstatisztikáról, a budapesti pártszervezetek tag- és tagjelölt-felvételi munkájáról. Ea.: Schurecz József. (Szerkesztett jkv. 8-10., határozati jkv. 18., elő‍terjesztés 72-77.) 4. Jelentés a Budapesti Városi Tanács irányítása alá tartozó színházak, varieték és a cirkusz mű‍sorpolitikájáról. Ea.: dr. Pongrácz Kálmán. (Szerkesztett jkv. 10-13., határozati jkv. 18., elő‍terjesztés 78-82., határozat 83.) 5. Tájékoztató a propagandisták kiválogatásáról. Ea.: Marián István. (Szerkesztett jkv. 13-15., határozati jkv. 19.) 6. Káderjavaslatok. • A Káderosztály módosító javaslata az egy- és kétéves pártfő‍iskolát végzett hallgatók funkcióba állítására. (Szerkesztett jkv. 16., elő‍terjesztés 84-85.) Koroknai Ibolya, Prieszol Olga, Sziklai József, Vékony Lajos, özv. Kő‍rösi Lászlóné. • A Káderosztály javaslata a pártfő‍iskolai szakosítót végzett hallgatók funkcióba állítására. (Szerkesztett jkv. 16., elő‍terjesztés 86-88.) • Javaslat az öt hónapos pártiskolát végzett hallgatók elosztására. (Szerkesztett jkv. 16., elő‍terjesztés 89-97.) • Javaslat a káderosztályok megszű‍nése miatt a kádertitkárok új beosztására. (Szerkesztett jkv. 16., elő‍terjesztés 98-108.) • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 16., elő‍terjesztés 109-125.) 7. Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 16., elő‍terjesztés 126-141.) • Kizárások: Vasina Alajos, Vasina Alajosné, Solymár Gyuláné, Kiss Gyula, Páncél Lajosné, Szabó Lívia, Siklós Dezső‍, Kenyeres Lajos (Kaufman Lajos), Szaksz Mártonné, Léka Lajos, Kő‍vári György, Szekeres Mária, Miklós Gyula, Orrai Dezső‍, Vados Pál, Kosch József, Szalay Tiborné, Alföldi Miklós, Babusok József, Gál Gyula, Nagy Antal, Hatvani Károly, Horváth Erzsébet, Martinák Ferenc. 8. A PTO javaslata gyáregységi pártbizottságok létrehozására a Ganz Vagon- és Gépgyárban. (Szerkesztett jkv. 16., elő‍terjesztés 142.) ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom