MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1952. június 24. - 1952. július 8.

1952. június 24.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1952. június 24. 55. ő‍e. 1–94. o. 1. Tájékoztató a kádermunka decentralizálásáról. Ea.: Marián István. (Szerkesztett jkv. 1-4., határozati jkv. 16.) 2. Jelentés a Rákosi Mátyás Mű‍vek Szerszámgépgyári Pártbizottsága munkájáról, a Szervező‍ Bizottság 1952. március 17-én hozott határozatának végrehajtásáról. Ea.: Heszberger Nándor. (Szerkesztett jkv. 4-8., határozati jkv. 16., elő‍terjesztés 18-39.) 3. Az IKO jelentése a Ganz Hajógyár Pártbizottságának termelést ellenő‍rző‍ munkájáról. Ea.: Szabó Zoltán. (Szerkesztett jkv. 9-12., határozati jkv. 17., elő‍terjesztés 40-46.) 4. A PTO jelentése a budapesti pártszervezetek áprilisi tag- és tagjelölt-felvételi munkájáról. Ea.: Schurecz József. (Szerkesztett jkv. 13-14., határozati jkv. 17., elő‍terjesztés 47-51.) 5. Jelentés a Politikai Bizottság 1951. december 6-i – a Budapesti Városi Tanács munkájáról szóló – határozatának végrehajtásáról. (Elő‍terjesztés 52-66.) 6. Különfélék. • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 14-15., elő‍terjesztés 67-75.) Kész Józsefné, Mayer Imre, Bencze Lászlóné, Molnár Györgyné, Palotai Erzsébet, Miklós Kálmán, Karsai Lászlóné, Szabó László, Csíkvári Jenő‍, Horváth László, Kondradek József. • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 15., elő‍terjesztés 76-89.) Bruckner József, Hegedű‍s Dénes, Major Sándor, Neményi Antal, Hajdók József, Siklósi Ottó, Kéri János, Arató Jenő‍ (Abrahamson Jenő‍), Takács Emerencia, Kövesdi Antal, Pázmándi László, Nagyidai Vilmosné, Lakatos Imre, Sugár Miklós, Sallai Tivadarné, Ádám József. • Kizárások: Buda Béla, Bögözi Antal, Bódi Kálmán, Baráth Lajos, Róth József, Szalmási István, Kovács József, Farkas Vince, Aleksza József, Kubát Tamás, Bogárdi Rózsa, Nemecz János, Turáki Dezső‍, Zöldi Sándor, Várkonyi Gyuláné, Fibinger Emil, Abonyi Andor, Rodzik Viktor, Blaski János, Imre László, Szivák Rozália, Basnák Sándor, Czudel Gyula, Juhász József, K. Nagy István, Noszek Józsefné, Staub F. György, Hirsch Ákos, Patkós Mária, Horváth István, Papp Imréné, Sántha István, Balla György, Killik Jenő‍, Bujkai Béla, Horváth Sándor, Pusztai Antalné, Tóth István, Tévich Károly, Pósa István, Oszwald István, Raveczky Ferenc, Hluchány Ferenc, Farkas János, Boda József, Léderer Irén, Lő‍rincz Imre, Menyhárt József, Vass Mihály, Badics Attila, Porkoláb Sándor, Telek Imre, Faragó Ilona, Farkas Mendelné. • A PTO javaslata új alapszervezetek megalakítására. (Szerkesztett jkv. 15., elő‍terjesztés 90-91.) • Javaslat a Pártoktatók Háza júliusi programjára. (Szerkesztett jkv. 15., elő‍terjesztés 92­93.) ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom