MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1952. április 1. - 1952. április 28.

1952. április 1.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1952. április 1. 52/b. ő‍e. 1–11. o. 1. Javaslat a PTO felépítésére és az osztályon dolgozó politikai és adminisztrációs munkatársak státusának újbóli megállapítására. (Elő‍terjesztés 3-7.) 2. A Káderosztály kiértékelése az 1952 áprilisában induló három hónapos iskolák elő‍zetes statisztikájáról. (Elő‍terjesztés 8-9.) 3. Kimutatás a három hónapos pártiskolát végzett káderek elosztásáról. (Elő‍terjesztés 10-11.) (Az ülés elmaradt, napirendjeit a késő‍bbiekben sem tárgyalták.) ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom