MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1951. december 4. - 1951. december 28.

1951. december 4.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1951. december 4. 47. ő‍e. 1–92. o. 1. A Budapesti Pártértekezlet titkári beszámolójának szóbeli ismertetése. Ea.: Hidas István (Háder István). (Szerkesztett jkv. 1., határozati jkv. 9.) 2. A PTO jelentése: a VIII. kerületi Pártbizottság hogyan biztosítja a határozatok végrehajtását. (Elő‍terjesztés 10-14.) 3. A Rákosi Mátyás Mű‍vek Szakszervezeti Bizottságának jelentése a Budapesti Pártbizottság 1951. július 3-i – a szakszervezeti munkáról hozott – határozatának végrehajtásáról. (Szerkesztett jkv. 1-4., határozati jkv. 9., elő‍terjesztés 15-23., határozat 24.) 4. Jelentés a DISZ-oktatásról. Ea.: Rudas Ernő‍. (Szerkesztett jkv. 5-7., határozati jkv. 9., elő‍terjesztés 25-32., határozat 33-35.) 5. Különfélék. • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 7-8., elő‍terjesztés 36-59.) Hollósi Anna, Krska Gyula, Jászfalvi Anna, Kaszás Edit, Rózsahegyi Anna, Szám Gyuláné, Német Zoltán, Bagaméri István, Varga István, Ratkovszki Ferenc, Kő‍szegi Gyula, Soproni Béla (Steinberger Béla), Ladiszlaidesz Pál, Vilita József, Barkász Lajos, Vadász Lajos, dr. Temesi Alfréd, Abrány Sándor, Barton Nándor, Horváth György, Sulia Ede, Németh Gyula, Wolf Gyula, Kő‍halmi Jenő‍ (Koch Jenő‍), Gruber Erzsébet. • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 8., elő‍terjesztés 60-85.) Erdélyi Andor, Bodnár Antal, Németh Vilmosné, Vámos Tibor, Mészáros Jenő‍né, Petri János, Várnai József, Kreibich Ödönné, Perger Lajos, Horvai Ervin, Balassa Sándorné, Mészáros Gyula, Weisz Péterné, Zsenei Márton, Schmidt Mihály, Bognár László, Szakács Mihályné, Hadar Lajos, Tóth Imréné, Péter Adolfné, Monfére Béláné. • Kizárások: Gelbmann Károly, Garnai Margit, Sebő‍k Béláné, Czétényi Vilmos, László Miklós, Erdei Regina, Baksa Jánosné, Fekete János, Ő‍ze Elek, Stein Ödönné, Busai Ferenc, Máté József, Koznekker József, Balogh Jenő‍né, Vittmann Géza, Kökény Jolán, Molnár István, Bartha József, Sepsey Károly, Karsai Károly, Csadi Endre, Bloskó Gézáné, Gáncs Lajosné, Scher Dezső‍né, Vojticzky Dezső‍, Kiss Áronné, Krasznai Aladár, Szilágyi Gábor, Farkas Pál, Novák Mátyás, Horn Miklósné, Kakasi Domokos, Boconádi Imréné, Kapás Lászlóné, Csík Edit, Páljános Ferenc, Nádudvari Józsefné, Szablya Béla, Faragó József, Géczi Gyula, Fodor József, Győ‍ri Endre, Kováts Józsefné, Radics István, Jámbor Ferenc, Pátkai Tibor, Imre László, Dobos Lajos, Szabados Béla, Bögyös István, Tóth László, Juhász György, Csonka Ágnes, Pribéli Ferenc, Kovács Sándor, Németh Ilona, Horváth Istvánné, Regő‍s György, Hebeberdik Lajos, Pém Istvánné, Sárközi Margit, Hummel Jánosné, Paraczki Miklós, Rajczi László, Farkas József, Bő‍sze Sándor, Sipos Miklósné, Kubán József, Antal Imre, Honfi Jánosné, Pásztori Jánosné, Kelemen Gyula, Marton Imre, Balogh Lajos, Czuczi Ilona. • Az APO javaslata a Budapesti Népnevelő‍ című‍ füzet 12. számának tartalmára. (Szerkesztett jkv. 8., elő‍terjesztés 86-87.) ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom