MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1951. szeptember 18.

1951. szeptember 18.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1951. szeptember 18. 42. ő‍e. 1–120. o. 1. Tájékoztató a vezető‍ségválasztás elő‍készítésérő‍l. Ea.: Schurecz József. (Szerkesztett jkv. 1-5., határozati jkv. 21.) 2. A Káderosztály jelentése a XVIII. és a XIX. kerületi Pártbizottság káderfejlesztési tervének végrehajtásáról és a káderekkel történő‍ foglalkozásról. Ea.: Ács Ferenc. (Szerkesztett jkv. 5­7., határozati jkv. 22., elő‍terjesztés 25-30., határozat 31-34.) 3. A Budapesti Pártbizottság három hónapos munkaterve 1951. október 1-tő‍l december 31-ig. Ea.: Mező‍ Imre. (Szerkesztett jkv. 8-10., határozati jkv. 22., elő‍terjesztés 35-43., határozat 44­51.) 4. Jelentés a III. kerületi téglagyárak politikai és termelési munkájáról. Ea.: Biró Lívia. (Szerkesztett jkv. 10-14., határozati jkv. 22-23., elő‍terjesztés 52-66., határozat 67.) 5. Az APO jelentése az 1951/52. pártoktatási év elő‍készítésérő‍l. Ea.: Csikesz Józsefné. (Szerkesztett jkv. 15-18., határozati jkv. 23-24., elő‍terjesztés 68-73.) 6. Tájékoztató a békekölcsönjegyzés elő‍készítésérő‍l. Ea.: Nagy Mária. (Szerkesztett jkv. 18-19.) 7. Különfélék. • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 19., elő‍terjesztés 74-105.) Kun Erzsébet, Kecskeméti Klára, Ligetfalvi János (Liker János), Vindecker Ferenc, Várhegyi István, Czeller Ferenc, Csutor Ede, Ferenc Sándor, Vass Sándor, Kiss János, Kovács György, ifj. Bozsik József, Lilik Mátyás, Kalmár Lászlóné, Lezon János, László György, Buci Sándor, Németh Lajos, Riskó Lajos, Truszka Ferenc, Juhász József, Müller Ferenc, Bessenyei Sándor, Buda József, Gál Györgyné, Rudas Edéné, Kiss Istvánné, Dér Ferencné, Vigh József, Benedek József, Pinvicska Györgyné, Ladányi Sándor. • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 19-20., elő‍terjesztés 106-118.) Hamar József, Heinrich Sándor, Johanov Aszem P., Gergely Mártonné, Horvai János, Kusnyár Erzsébet, Szerifert Ferenc, Uitz István, Szatala Ödön, Kovács Ferenc, Pozsonyi Béla, Gubacsi József, Bakos János. • Kizárások: Vámosperesi Lajos, Szundoki Valéria, Kulcsár Ildikó, Dömötör Béla, Schadek György, Ládi Ferencné, Várkonyi László, Schwartz Zoltánné, Várlaki Géza, Garai Pál, Ulján János, Hemerika Béla, Sebő‍ László, Bodnár Éva, Bakos János, Juhász József, Krampl Jakab, Csoma Károly, Nagy György, Seres György, Csobolya Zoltán, Brauner Mátyás, Sarkadi Gáspár, Kiss Károly, Baráth Gábor, Lindner Vilma, Tarjáni Boldizsár, Weisz Emil, Darázs Antal, Kocsi József, Hoffmann Imre, Gyimesi József, Gyimesi Józsefné, Ekker Ferenc, Illésy Dávidné, Nádas Eta, Futó Antal, Simon János, Harzl Ferenc, Pantali Gábor, Verseghy Márta. • A PTO javaslata új alapszervezetek megalakítására. (Szerkesztett jkv. 20., elő‍terjesztés 119-120.) ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom