MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1951. szeptember 4. - 1951. szeptember 11.

1951. szeptember 11.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1951. szeptember 11. 41. ő‍e. 76–169. o. 1. A PTO jelentése a budapesti pártszervezetek júliusi tag- és tagjelölt-felvételi munkájáról. Ea.: Schurecz József. (Szerkesztett jkv. 76-79., határozati jkv. 84-85., elő‍terjesztés 87-91.) 2. Jelentés a Budapesti Városi Tanács irányítása alá tartozó vállalatok 1951. I. félévi tervteljesítésérő‍l. Ea.: Nezvál Ferenc. (Szerkesztett jkv. 80-82., határozati jkv. 85., elő‍terjesztés 92-99., határozat 100.) 3. Különfélék. • Kimutatás a három hónapos pártiskolát végzettek elosztásáról. (Szerkesztett jkv. 82., határozati jkv. 86., elő‍terjesztés 101-105.) • Kimutatás az öt hónapos pártiskolára javasoltakról. (Szerkesztett jkv. 82., határozati jkv. 86., elő‍terjesztés 106-118.) • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 82-83., határozati jkv. 85-86., elő‍terjesztés 119-150.) Király Klára, Dankos Anna, Bassa Endréné, Juhász Józsefné, Dékán Sándor, Szlávik Miklós, Fodor Teréz, Reisz Margit, Kovács Istvánné, Tóth Ágnes, Bátori József, Tyeplik Dezső‍né, Csikós Ernő‍né, Kardos Sándorné, Takács Anna, Janovszki Aranka, Petrik József, Ritzl Mihály, Gräzer Sándor, Molnár István, Záreczki Zoltán, Zacsók Józsefné, Göttl András, Tarján Szilveszter (Liksz Szilveszter), Kanczel Gyula, Fű‍zi Géza, Gyarmati János, Farkas Elek, Dér Ferencné, Dóka László, Vicián Miklós, Troják István. • Javaslatok kultúrfő‍iskolára és az öt hónapos kultúriskolára. (Szerkesztett jkv. 83., határozati jkv. 86., elő‍terjesztés 151-154.) • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 83., határozati jkv. 86., elő‍terjesztés 155-167.) Losonczi Imre (Loibl Imre), Szű‍cs József, Jávor Endre, Nagy Elemér, Szigeti István, Schenker Ignác, Rinyi István, Hauth Istvánné, Somogyi István, Miklós Sándor, Palócz Géza, Veres András. • Kizárások: Farkas József, Szücs Béla, Imreh Jolán, Kovács Pál, Nagy István, Bisztray Géza, Révai Ferencné, Nagy Pálné, Reviczki Sándor, Wels Frigyes, Mihók István, Móna Kálmán, Szaniszló Gyula, Takács József, Stern Sára, Nagy Miklós, Soós Miklós, Tessényi Lászlóné, Benczédi István, Gellér Gábor, Máté Gáborné, Németh Béla, Stein Lenke, Vincze Sándor, Gyöngyösi Istvánné, Galántai István, Pápes Kálmán, Horváth Ferenc, Prekó István, Schönek Anna, Bánsági Andor, Korsós János, Góbel János, Nagy Imre, Szabó Kálmán, Szalai Borbála, Kovács István, Kenéz Katalin, Soós Lajos, Klojber Viktorné, Pelső‍czi Kálmán, Szávai Gyula, Farkas Miklós, Dóczi Lajos, Fehér Mihály, Rajna Imréné, Schwitzer Istvánné, Várasdi Kamilla, Temesvári Kornél. • A PTO javaslata új alapszervezetek megalakítására. (Szerkesztett jkv. 83., határozati jkv. 86., elő‍terjesztés 168-169.) ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom