MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1950. december 15. - 1951. január 5.

1950. december 15.

Másolat Eredeti elküldve Loaoncy Géza elvtársnak, Tervezet Javaslat a Nemzeti Színház elhelyezésére A Nemzeti Színház elhelyezésére ezldelg két egymástól alapvetően eltérő lehetőség merUlt fel. ^zek a következők: 1 ./ A Nemzeti Színház elhelyezése a Vilma királynő ut. tengelyében, az úgynevezett Városligeti Körönd helyen. Ennek az elhelyezésnek előnye, hogy semmiféle bontással nem jár, ezzel szemben hátránya, Jiogy nem fekszik a város reprezentatív központjában éa megközelíthetősége különböző városrészek felől , nem kielégítő. 2./ A Nemzeti Színház e l helyezése Ennek az elhelyezésnek előnye, a Sztálin térnél. hogy a város tényleges központ­jában fekszik, a lakosság és a közlekedés súlypontjában, a kelet­nyugati és észak-déli gyorsvasúti vonalak metszéspontjában, fel­építésével egyidejűleg alkalom nyílik a városközpont reprezen­tatív kialakítására. Hátránya, hogy ez az elhelyezés meglévő épületek lebontásával jár együtt és ezáltal mellékköltségei sok­kal nagyobbak, mint az első megoldásnál. •Erre a megoldásra több alternatív vázlatot dolgoztunk kl, amelyek közül a legreprezentatlv az volna, amikor a Nemzeti Színház ma­g-ára a Sztálin térre kerül, úgyhogy főfrontja mind a Sztálin útról , mind a Somogyi Béla útról messziről érvényesül. Ez esetben a iiemzetl Színház építésével egyidejűleg Illetőleg közvetlen az építkezés után le kell bont&ni a Sztálin tér éa a Bajcsy Zsilinszky ut közötti elavult háztömböt és át kell helyez­ni a Sztálin téri autóbusz pályaudvact. Az ezzel kapcsolatos költségek a következők.: a. / AZ autóbuszvégállomás épületének áthelyezése, a meglévő anyagok éa szerkezetek újrafelhasz­nálásával, b. / A Marokkói udvar tömbjének bontása , a bon­tott lakások pótlása éa a színház előtt tér parkosítása, útburkolása. Őss zesen: cca 3.500.000 " 10,900.000 14,400.000 Megjegyezzük, hogy a Marokkói udvar tömbjének bontása a gyors­vasút építésével kapcsolatban amugyls elkerülhetetlennek látszik, mert a tömb elavult házalnak szerkezeti biztosítása több millió forintot igényelne. Ez az elhelyezés lehetőséget nyújt későbblekben a városközpont kialakítására a Központi Városháza Bajcsy Eatlins-eky ut felőli elavult éoületelnek lebontásával, Itt reprezentatív középület és park kialakításával. Itt helyezkednék el a földalatti gyors­vasút megállója is. A Deák tér éa Deák Ferenc utca sarkán"álló épületek valamelyikében / vagy esetleg lebontandó Deák téri temp­lom helyén./ ./. . ORSZÁGOS LEVÓ.TÁR ^ ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom