MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1950. október 28. - 1950. november 17.

1950. október 28.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1950. október 28. 26. ő‍e. 1–62. o. 1. Tájékoztató a II. Országos Békekongresszus elő‍készítésérő‍l. Ea.: Csikesz Józsefné. (Szerkesztett jkv. 3-4., határozati jkv. 16.) 2. Az APO jelentése az 1950/51-es pártoktatási év elő‍készítésérő‍l. Ea.: Csikesz Józsefné. (Szerkesztett jkv. 4-8., határozati jkv. 16-17., 20., elő‍terjesztés 21-25.) 3. A november 7-i rendezvények ütemterve. Ea.: Csikesz Józsefné. (Szerkesztett jkv. 8., határozati jkv. 17., elő‍terjesztés 26-30.) 4. Az Ipari és Termelési Osztály jelentése a Szervező‍ Bizottság 1950. szeptember 19-i – a munkaverseny kiszélesítésérő‍l hozott – határozatának végrehajtásáról. Ea.: Farkas László. (Szerkesztett jkv. 9-10., határozati jkv. 17., elő‍terjesztés 31-34.) 5. A Várospolitikai Osztály jelentése a Budapest területén mű‍ködő‍ termelő‍szövetkezetek helyzetérő‍l. Ea.: Kádár Róbertné. (Szerkesztett jkv. 10-13., határozati jkv. 17-18., elő‍terjesztés 35-39.) 6. A DISZ agitációs mozgósítási terve a Dunapentelei Vasmű‍höz. Ea.: Fábri Tibor. (Szerkesztett jkv. 13-14., határozati jkv. 18., elő‍terjesztés 40-44.) 7. Különfélék. • Beszámoló a Budapest városi és kerületi tanácsok alakuló üléseinek elő‍készítésérő‍l. (Szerkesztett jkv. 15., határozati jkv. 18., elő‍terjesztés 45-49.) • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 15., határozati jkv. 18., elő‍terjesztés 50-56.) Szabó Irma, Klenk Piroska, Bagi Mihályné, Makai György József, Koller Mihály, Ocskai Ilona, Biró Rezső‍né. • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 15., határozati jkv. 19., elő‍terjesztés 57-62.) Wilhelm Imre, Gáspár András, Bán Andor, Varga Gyula, Újlaki Imre, Szentiványi Rezső‍, Várnai Lászlóné, Keresztes Lászlóné, Békési József. ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom