MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1949. szeptember 23. - 1949. december 17.

1949. szeptember 23.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1949. szeptember 23. 14. ő‍e. 1–19. o. Napirend elő‍tt. Ea.: Kovács István. (Szerkesztett jkv. 1-2.) • Tájékoztató bel- és külpolitikai kérdésekrő‍l. • A Rajk-per propagandája és hatása a tömegekre. • A Kínai Népköztársaság megalakulása. • Nyugati valuták leértékelése. • Nemzetközi békenap. 1. Beszámoló a tervkölcsönnel kapcsolatos feladatokról. Ea.: Mező‍ Imre. (Szerkesztett jkv. 2-5.) 2. Javaslat Nagybudapest közigazgatási átszervezésére és a tanácsok felállítására. Ea.: dr. Pongrácz Kálmán. (Szerkesztett jkv. 5-6., elő‍terjesztés 11-12.) 3. A Magyar Ifjúság Népi Szövetsége nagybudapesti munkaterve 1949. október 10-tő‍l november 15-ig. Ea.: Kádas István. (Szerkesztett jkv. 6-10., elő‍terjesztés 13-17.) 4. Javaslat az október 2-i nemzetközi békenap megünneplésére, valamint a szeptember 27-i nagyaktíva megszervezésére. Ea.: Biró László. (Szerkesztett jkv. 10., elő‍terjesztés 18-19.) ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom