Berza László: Budapest története képekben 1493-1980 - Képkatalógus 3/3. kötet (58269-62264. tétel, 1990)

TUDOMÁNYOS INTÉZETEK

3 TUDOMÁNYOS INTÉZETEK 58269. /A MAGYAR Tudományos Akadémia épüle­tének főhomlokzata 'Stüler első, megvaló­sulatlan tervén./ = Vas. Újs. 1862. p. 101. M. 14x20 cm. Terv.: Friedrich August Stü­ler. Épült 1862-1865. V. Roosevelt tér- 9. Repr.: M. Műv. 1925. p. 408. 10x15 cm; Ge­ro László: P.-B. épít.-e az egyesítéskor. Bp., 1973. p. 190. B 720/62 11x19 cm; Mú­zsák 1975. No 2. p. 33. 8x16 cm. 58270. STÜHLER berlini építész elfogadott akadémiai palota terve. = Ország Tükre 1862. p. 77. M. 12x21 cm. Főhomlokzat. Nem valósult meg. 58271. AKADEMIEGEB'ÁUDE in Pesth. = Ansicht nach dem Donaustrom. Bp., 186? t. /1 - / Bf 727/36 R. 44x60 cm. Stüler megvalósulatlan hom­lokzati terve. 58272. Az AKADÉMIAI palota terve, a végleges megállapodás szerint. = Vas. Újs. 1862. p. 365 M. 17x24 cm, Stüler Ágoston tervét Pollák Zsigmond metszette. A megvalósult homlok­zati terv. 58273. /A MAGYAR Tudományos Akadémia alapraj ­• zai./ = Ansicht nach dem Donaustrom. Bp., /186?/ t. 2-3. Bf 727/36 R.repr. 44x60 cm, 2 db. 58274. /FÖLDSZINTI, első és második emeleti alaprajz./ = Divald Kornél: Bp. építményei. Bp., 1983. t. /53-55./ Bf 725/130 R.repr. 39x62, 21x38 cm. 58275. A MAGYAR Tudományos Akadémia első eme­letének alaprajza. = Edvi Illés Aladár: Bp. műsz. útm.-ja. Bp., 1986. p. 141. B 620/12/1 R.repr. 11x12 cm. 58276. Az ORSZÁGOS Képtár helyrajza. 2-3. eme­let. = Az Orsz. Képt. műtárgyainak leíró lajstroma. Bp., 1897. p. /VII-VIII./ B 750/154 R.repr. 11x14, 10x11 cm. Az MTA épületében működött 1865-1906-ig. 1906-ban anyaga a Szépműv. Múz.-ba került. Ua. Verz. der Gemälde der Nat.-Galerie in Bp. Bp., 1897. t. 1. B 750/16 11x13, 10x12 cm. 58277. A MAGYAR akadémia palota tervei: III. Ferstel A. terve. = Vas. Újs. 1862. p. 89. M. 14x21 cm. Repr.: M. Műv. 1925. p. 408. 9x15 cm; Gerő László: P.-B. épít.-e az egyesítéskor. Bp., 1973. p. 193. B 720/62 11x19 cm. 58278. FESZL Frigyes: A Magyar Tudományos Akadémia Palota terve. 1862. = M. Műv. 1925. p. 409. M. repr. 10x15 cm. Főhomlokzat. Ua. Gerő László: P.-B. épít.-e az egyesí­téskor. Bp., 1973. p. 191. B 720/62 13x19 cm; Múzsák 1975. No 2. p. 32. 7x10 cm. 58279. HENSZLMANN Imre mellőzött tervrajza az Akadémia palotájáról. = Ország Tükre 1862. p. 53. M. 21x33 cm. Főhomlokzat. Ua. Vas. Újs. 1862. p. 88. 14x23 cm. Repr.: Gerő László: P.-B. épít.-e az egye­sítéskor. Bp., 1973. p. 192. B 720/62 11x19 cm; M. Műv. 1925. p. 409. 10x15 cm; Múzsák 1975. No 2. p. 32. 7x11 cm. 58280. A MAGYAR akadémiai palota tervei: IV. Klentze Leo, müncheni építész terve. = Vas. Újs. 1862. p. 100. M. 14x21 cm. 58281. A MAGYAR akadémiai palota tervei: II. Szkalnitzky Antal terve. = Vas. Újs. 1862. p. 76. M. 14x21 cm. 58282. /A TUDOMÁNYOS Akadémia terve Ybl Mik­lóstól. /= Ybl Ervin: Ybl Miklós. Bp., 1956. 56-58. kép. Bq 927/172 R.repr. Kböző méret, 3 db. Homlokzat, alap­rajz, hosszmetszet. 58283. Az AKADÉMIA épülete a múlt században. = Az MTA Kvt.-a. 1826-1976. (Főszefk. Ró­zsa György.) Bp., 1976. t. 1. B 027/175 M. repr. 13x19 cm. Slowikowski Ádám lithog­ráfiája az 1860-as évek elejéről. Eredeti­je a M. Nemz. Múz. Tört. Képcsarnokban. Főhomlokzat, előtte alakok, oldalt az Euró­pa szálló homlokzata. Ua. A MTA másfél évsz.-a. Bp., 1975. 14. kép. B 061/80 9x15 cm. 58284. Az AKADÉMIA palotája. = Képes Újs. 1864. h. 65-66. M. 8x11 cm. Főhomlokzat. 58285. Az AKADÉMIA vendégkönyvének czímlapja Weber H. tollrajza után. = Emlékkv a M. Akad. palotájának... /?./, 1865. Címl. Bq 727/56 R.repr. 11x27 cm. Fő- és oldalhomlokzat. 58286. Az AKADÉMIA Palotája. =Emlékkv a M. Akad. palotájának ... /P./, 1865. t. /1-2./ Bq 727/56 M. 21x32 cm. Pollák Zsigmond metszete. Fő- és oldalhomlokzat. Ua. M.o. és a Nagyvilág 1865. No 10. p. 153. 21x34 cm. Repr.: M.o. Szerk. Boldizsár Iván. Bp., 1955. p. 59. B 914/354 5x9 cm; Kiss Sán­dor: M.o. tört.-nek képeskve. 1849-1954. Bp., 1969. p. /42-43./ Bq 943/954 20x35 cm; Gerő László: P.-B. épít.-e egyesítés­kor. Bp., 1973. p. 21. B 720/62 11x18 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom