Berza László: Budapest története képekben 1493-1980 - Képkatalógus 3/1. kötet (53883–55620. tétel, 1988)

KÜLKÉPVISELETEK

39 KÜLKÉPVISELETEK 54568. /Az AMERIKAI Egyesült Államok Nagykövetsége./ = Ország­Világ 1901. p. 124. F. 18x22 cm. Weinwurm felv. Az épületet 1901-ben avatták M. Keresk. Csarnokként. V. Szabadság tér 12. 54569. SZABADSÁG tér 12. = Licht, Hugó: Architektur... 2. köt. Berlin, 1902. No 2. p. 43. R.repr. 7x11 cm, 2 db. Földszinti és el­ső emeleti alaprajzok. 54570. SZABADSÁG tér 12, 11, 10. = Licht, Hugó: Architektur... 2. köt. Berlin, 1902. t. 71. F. 24x34 cm. Wilhelm Greve felv. 54571. /JUGOSZLÁV Szocialista Köz­társaságok Szövetsége Nagykövetsége./ = M. Pályázatok /1906./ No 4. p. 24. R.repr. 7x8 cm. Földszinti alaprajz. A volt Babocsay-villa. Tervezte Árkay Ala­dár. VI. Dózsa György út 92/b. 54572. ANDRÁSSY strasse 127 a. = Licht, Hu­gó: Architektur... 6. köt. Berlin, 1906. t. 79. F. 17x24 cm. Ernst Wasmuth felv. Népköz­társaság útjai homlokzat. Ua. Bp. új épületei. 1. sor. Bécs, /190?/ t. 2. Bf 728/20 21x28 cm. 54573. ANDRÁSSY strasse 127 a. = Licht, Hu­gó: Architektur... 6. köt. Berlin, 1906. t. 78-79. F. 17x24 és 26x36 cm. Ernst Wasmuth felv. Dózsa György úti homlokzat. 54574. KEREKRÉTI Babocsay Herman úr Andrássy­úti lakóháza. = M. Pályázatok /1906./ No 4. p. 27-28. F. 13x18 cm, 2 db. Főhomlokzat és Dózsa György úti bejárat. 54575. VILLA in Andrássy-út. = Hungary 1908. p. 285. F. 11x15 cm. A bejárati rész a Dózsa György úton. Ua. Vas. Újs. 1908. p. 588. 11x16 cm. 54576. Az ANDRÁSSY-úti Babocsay-villa. = M. Mérnök- és Építész Egy. Közi. 1927. p. 180., 183. F. 6x7 cm, 2 db. Az épület teljes képe és az átalakított villa. Ua. Gulyás Jenő, Padányi: A háború előtti évek épít. műv.-ének tanulságai. Bp., 1927. p. 21, 30. B 720/32 6x7 cm, 2 db. 54577. BABOCHAY-villa. = Szépműv. 1944. p. 328. F. 6x7 cm. Homlokzatielv. 54578. /A KÍNAI Népköztársaság Nagykö­vetsége./ = Főv. L. 1899. No 17. p. 2-3. F. 12x20 cm. Volt Lánczy-villa. VI., Benczúr u. 17. 54579. NAGY János utcza 13. Wohnhaus. = Licht, Hugo: Architektur... 1. köt. Ber­lin, 1901. t. 19. 266/1 F. 20x22 és 16x22 cm. Wilhelm Greve felv. A volt Lánczy-villa teljes képe az u.­ról és Bajza u.-i kerti homlokzata. 54580. LÁNCZY-palota. - (Bp.) Jóakaróinak ajánlja... Bp., (1902.) p. 20. B 914/38 F. 6x9 cm. Wottitz M. felv. Homlokzat. 54581. /A LÍBIAI Nagykövetség./ = Ép.Ip. 1898. p. 323-326, 331-332. R.repr. Kböző méret, 8 db. A pince, a földszint, az emelet és a padlásemelet alaprajza. Ajtósi Dürer sori és Népstadi­on úti homlokzat és metszetek Lechner ö­dön terve alapján. A követségépület Zala György műtermes lakóházának épült 1899­ben Bálint Zoltán és Jámbor Lajos tervei szerint, valószínűleg a Lechner-féle ter­vek módosításával. XIV. Népstadion út 111. 54582. BUDAPEST István út 79. = Licht, Hugó: Architektur.... 8. köt. Berlin, 1907. t. 100. F. 24x27 cm. Ernst von Wasmuth felv. Sa­rokhomlokzat totál képe. A házat az előt­te álló fák erősen árnyékolják. 54583. STEFÁNIA-út 59. Tervezte: Bálint és Jámbor. = Révai Nagy Lexikon. 4. köt. Bp., 1912. p. 38-39. között. B 031/5 F. 6x7 cm. Főhomlokzat. 54584. ZALA György Stefánia úti házának be­járója. = M. Iparműv. 1913. p. 198. F. 15x20 cm. A Zsolnay-gyár pirogránit plasztikáj a. Ua. Az 50 éves Vállalkozók L. Bp., /1930. / p. 138. Bq 725/217 3x5 cm. 54585. ZALA György Stefánia-úti háza homlok­zatának részlete. = M. Iparműv. 1913. p. 199. F. 15x20 cm. Weinwurm felv. A pirogránit domborműves bejárat képe szemből. 54586. BUDAPEST XIV. Ajtósi Dürer sor 25/a sz. rácsa. Forreider és Schiller 1905 k. = Műv. tört. Ért. 1977. No 1. p. 12. F. 5x8 cm. Díszes szecessziós rács képe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom