Berza László: Budapest története képekben 1493-1980 - Képkatalógus 1. kötet (1-31978. tétel, 1982)

KÖZTÉRI SZOBROK, DÍSZKUTAK, EMLÉKTÁBLÁK

VIII.—IX. KERÜLET 823 IX. kerület 30035. LECH N ER Ödön szobra, mellette alkotója Farkas Béla szobrász. = Képes P. Hírl. 1932. No 128. p. [3.] F. 6x9 cm. 1936-ban a Liszt Ferenc téren, ma (1948-tól) az Iparművészeti Múz. előtt. Üllői u. 33-37. előtt. 30036. [LECHNER Ödön szobra]. = Nemz. Mag. Képes mell. 1932. júl. 24. p. 3. F. 7x11 cm. Gárdonyi felv. 30037. LECHNER Ödön készülő szobra Farkas Béla szobrász­művésznek kertjében. = Uj Idők 1932. 2. köt. p. 67. F. 9x13 cm. 30038. FARKAS Béla: Lechner Ödön: = Képzőműv. 1934. p. 156-157. között. Címlap. F. 9x12 cm. 30039. PÉNTEKEN délben leplezték le a Liszt Ferenc-téren Lechner Ödön szobrát. . . = Képes P. Hírl. 1936. No 118. p. [3.] F. 9x13 cm. A szobor előtti ünnepség. 30040. LECHNER Ödön szobra a Liszt Ferenc téren. = M. Mérnök- és Építész Egy. Közi. 1936. p. [237.] F. 9x13 cm. 30041. LECHNER Ödönnek, a nemzeti építészet mesterének most leleplezett szobra... = Magyarság Képes mell. 1936. No 22. p. 2. F. 9x11 cm. Seidner felv. 30042. LECHNER Ödön emlékszobra. = Kismarty-Lechner Jenő: Lechner Ödön. Bp., 1961. p. [121.] B 720/35 F. 13x18 cm. 30043. LECHNER Ödön szobra... = M. Hírek 1964. No 13. p. 3. F. 8x12 cm. Mező Sándor felv. 30044. LECHNER Ödön szobra. = Granasztói Pál: Bp. egy építész szemével. Bp., 1971. p. [132.] B 725/541 F. 9x10 cm. Czeizing Lajos felv. Az Iparműv. Múz. homlokzatrészletével. 30045. LECHNER Ödön szobra az Iparművészeti Múzeum előtt. = Bp. Lexikon. Bp., 1973. p. 645. B 033/13 F. 6 x 8 cm. 30046. LECHNER Ödön. = Ifjú Komm. 1978. No 11. p. 58. F. 5x7 cm. 30047. WEEBER Klára: Domborműves emlékoszlop. Somogy megye ajándéka. Bolgár mészkő. = Műv. 1976. No 7. p. 45. F. 5 x5 cm. Barka felv. 1976. Nonfiguratív domborműves oszlop. Ferenc tér. 30048. ÜLŐ nő. = M. Nemz. Galéria Tar István (1910-1971) emlékkiáll.-a. Bp., 1972. t. [29.] B 708/1685 F. 15x20 cm. Tar István műve, 1965-ben a Dési Huber u. 14. előtt állították fel. 30049. MEDGYESSY Ferenc szobrát a „Táncosnőt" díszkút alakjában az Izabella téren állítják fel. == Béke és Szabadság 1954. No 35. p. [18.] F. 7x14 cm. 1954-ben a volt Izabella (ma Hevesi Sándor) téren állították fel. 1977-ben a Kálvin téren a ref. tempi, előtt. 30050. MEDGYESSY Ferenc: Kútfigura, (bronz) = Szabad Műv. 1955. p. 51. F. 17x23 cm. Műtermi felv. a Táncosnő szoborról. Ua. Béke és Szabadság 1956. No 20. p. 15. 8x22 cm.; La vie Hong. 1958. p. [36.] 8x17 cm. 30051. TÁNCOSNŐ (Medgyessy Ferenc.) = M. Hírek 1961. No 2. p. [7.] F. 9x22 cm. Vámos László felv. 30052. MEDGYESSY Ferenc: Táncosnő. = Budapest 1967. No 3. p. [39.] F. 6x12 cm. 30053. MEDGYESSY Ferenc szobra a Kálvin téren. = Buda­pest 1978. No 4. p. [19.] F. 23 X 31 cm. Tahin Gyula felv. 30054. [TERVEK a Vegyipari munkás szobor pályázatán.] = Műv. 1977. No 7. p. 40.-41. F. 5x6 cm. 8 db. Schaár Erzsébet, Marton László, Borbás Tibor, Vigh Tamás, Varga Imre, Melocco Miklós, Segesdi György szobortervei. 30055. KONYORCSIK János: Vegyipari munkás. A kivitele­zésre elfogadott terv. = Műv. 1977. No 7. p. 41. F. 7x15 cm. Műtermi felv. a szoborról. 1977-ben a Pöttyös u. és Dési Huber u. találkozásánál állították fel. • 30056. [ANTIFASISZTA ifjúmunkások emléktáblája.] = Péntek Gyula: Beszélő kövek. Bp., 1960. p. [141.] B 323/181 F. 3x5 cm. 1937. szept. 16. a nyilasgyűlés szétzavarása emlékére. Tompa u. 14. 30057. [A TOMPA utca 14. sz. házon levő emléktábla.] = Budapest 1966. No 6. p. 19. F. 7x10 cm. Birgés Árpád felv. 30058. A TOMPA utcai emléktábla. = Budapest 1977. No 9. p. 34. F. 10x11 cm. Siklós Péter felv. 30059. ARANY János emléktáblája az egykori Három pipa - ma Erkel -utcában... = A M. Hírek Kincses Kai. 1968. p. 58. B 059/447 F. 7x12 cm. Lóránd Gyula felv. Erkel Ferenc u. 20. Martinelli Jenő műve. 30060. EMLÉKTÁBLA az Erkel Ferenc utca 20. számú ház falán. = A M. Hírek Kincses Kai. 1977. p. 156. B 059/447 F. 5x7 cm. Arany János emléktábla. 30061. [NÉMET nyelvű 1838-as árvíztábla a Pálffy-laktanya falán.] = B. Napló 1931. márc. 14. p. 2. F. 5x7 cm. Hámán Kató u. 7. 30062. Az ERKEL dombormű felett a reformkor haladó iro­dalmi társaságára az Aurórára emlékezik a tábla. = AM. Hírek Kincses Kai. 1977. p. 156. B 059/447 F. 5x9 cm. Erkel u. 19. Erkel Ferenc dombormű és az Auróra irodalmi tár­saság emléktáblája. 30063. [CHOLNOKY Viktor író és Cholnoky László vegyész emléktáblája. ]= A M. Hírek Kincses Kai. 1977. p. [158.] B 059/447 F. 5x8 cm. Ráday u. 54. 30064. [DÉSI Huber István emléktábla.] = A M. Hírek Kincses Kai. 1977. p. 156. B 059/447 F. 4x5 cm. Ipar u. 11. Beck András, 1949. 30065. A LÓNYAI-utcai református gimnáziumban leleplezték az intézet egykori növendékének Gárdonyi Gézának emléktábláját = Képes P. Hírl. 1936. No 275. p. [6.] F. 5x7 cm. Szamuely u. 4/c. 30066. [A HARMINCKETTES gyalogezred emléktáblá­jának leleplezése a Mária Terézia laktanyában.] = Képes Krón. 1929. No 35. p. 23. F. 9x11 cm. Üllői út 49-51. sz. alatt leleplezett első világháborús emléktábla. Megszűnt. 30067. BUDAPEST egykori háziezrede a Mária Teréziáról el­nevezett cs. és kir. 32. gyalogezred elesett hőseinek em­léktábláját vasárnap leplezték le. = Képes P. Hírl. 1929. No 186. p. [2.] F. 5x7 cm.; 6x9 cm.JJózsef kir. herceg avatóbeszédet mond. Az emléktábla. 30068. GÁT utca-József Attila emléktábla. = Péntek Gyula: Beszélő kövek. Bp., 1960. p. [135.] B 323/181 F. 3x5 cm. Gát u. 3-5. 30069. A GÁT utcai emléktábla. = írók, képek. (1. köt.) Bp., 1970. p. 147. B 370/41/1 F. 10x15 cm. József Attila emléktábla. 30070. GÁT utca 3. E házban született József Attila. = A M. Hírek Kincses Kai. 1977. p. 157. B 059/447 F. 5x7 cm. 30071. JÓZSEF Attila emléktáblája szülőháza falán. = M. Hírek 1978. No 25. p. [4.] F. 4x10 cm. Vámos László felv. 30072. EMLÉKTÁBLA József Attila szülőháza falán. (Gát u. 24.) = József Attila 1905-1937. Bp., 1980. t. [29.] Bq 810/349 F. 9x12 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom