Berza László: Budapest története képekben 1493-1980 - Képkatalógus 1. kötet (1-31978. tétel, 1982)

TEMETKEZÉS, TEMETŐK

TEMETKEZÉS, TEMETŐK 321 10583. JUSTH Lajos síremléke. = Ország-Világ 1916. p. [573.j F. 7x10 cm. Kallós Oszkár felv. 10584. KAAS Ivor temetése a Kerepesi-úti temető halottas házában. = Vas. Újs. 1911. p. 26. F. 9x13 cm. 10585. KAAS Ivor síremléke. = Ép. Ip.-Ép. Műv. 1916. No 45. p. 267. R. repr. 6X9 cm. 10586. KAFFKA Margit most felavatott szobra előtt Schöpflin Aladár emlékbeszédét mondja. = P. Napló Képes mell. 1939. jún. 18. p. [14.] F. 7x9 cm. 10587. [KAFFKA Margit] síremléke a Kerepesi temetőben. = írók, képek. 2. köt. Bp., 1975. p. 147. B 370/41/2 F. 11 X16 cm. 10588. KAMERMAYER Károly temetése. = Vas. Újs. 1897. p. 387. F. 15x19 cm. Erdélyi felv. A temetési menet a Kossuth Lajos utcában. 10589. KAMERMAYER [Károly] síremléke. = Új Idők 1901. No 45. p. 401. F. 9x20 cm. Donáth Gyula műve. 10590. KAMERMAYER Károly síremléke a Kerepesi-úti te­metőben. = Vas. Újs. 1901. p. 697. F. 10x14 cm., 14x19 cm. 10591. IN MEMORIAL, 1899. Kammermayer Károly síremlé­ke. = Művészet 1905. p. 36. F. 10x14 cm. 10592. KANDÓ Kálmán síremléke. = M. Mérnök- és Épí­tész Egy. Közi. 1936. p. 335. F. 9x13 cm. Wälder Gyula terve, építész Müller Ernő. Ua. A M. Mérnök- és Építész Egylet Kandó Kálmán emlékünnepe... Bp., 1937. p. [27.] 337249 9x13 cm. 10593. KANDÓ Kálmán síremlékének felavatása a Kerepesi­úti temetőben. = Új Magyarság Vasárnapja Képes mell. 1936. okt. 27. p. [2.] F. 7x14 cm; 4x5 cm. 10594. KARINTHY Frigyes sírszobra - ugyancsak Borsos Miklós műve... = Budapest 1972. No 11. p. [24.] F. 11 X15 cm. Csigó László felv. 10595. BORSOS Miklós: Karinthy Frigyes síremléke, bronz figura, fekete gránittalapzaton, kb. 180 cm, Kerepesi te­mető, 1970 k. = Művészet 1976. No 9. p. 16., 2. kép. F. 7x9 cm. 10596. [KÁROLYI Mihály temetése.] = A M. Hírek Kin­cses Kai. 1963. p. [100-102.] B 059/447 F. Kböző méret, 5 db. Ravatal a Nemzeti Galéria díszcsarnokában, temetési menet, kriptába helyezés. 10597. ELSŐ számú vállalatunk építi a Károlyi mauzóleumot. = Tanácsi Építő 1962. No 9. p. 9. F. 8x12 cm. Hudetz Antal felv. A felállványozott síremlék. 10598. KÁROLYI Mihály síremléke. = Budapest 1966. No 8. p. 30. F. 11X15 cm. 10599. KÁROLYI Mihály mauzóleuma. = Budapest 1969. No 5. p. 32. F. 14x20 cm. Siklós Péter felv. 10600. KÁROLYI Mihály sírja a Kerepesi temetőben. = Bp. Lexikon. Bp., 1973. p. 523. B 033/13 F. 6X9 cm. 10601. KÁROLYI Mihály mauzóleuma. = Ism. a Mező Imre úti temető Munkásmozg.-i Panteonjáról. [Bp., 1977.] p. [44.] B 726/144 F. 10x15 cm. 10602. KÁROLYI Mihály mauzóleuma. = (Xantus Zoltán): 60 év a kegyelet szolgálatában. (Bp., 1979.) t. 1 B 614/925 F. 15x20 cm. 10603. [A KASSELIK család sírja.] = Magyarság Képes mell. 1925. márc. 12. p. 5. F. 9x18 cm. 10604. KEINZ-család síremléke (az árkádokban). = Ép. Ip.­Ép. Műv. 1915. No 44. p. 269. F. 9x12 cm. Damkó József szobra. 10605. A KÉLER-BIELEK-család sírboltja. = Ép. Ip. 1907. No 46. p. 441. F. 10x14 cm. Divald felv. Tervezte Schulek János, szobrász Mikula Ferenc. 10606. A KÉLER-BIELEK-síremlék metszete. = Ép. Ip. 1907. No 46. p. 444. R. repr. 11x16 cm. 10607. A BUDAPESTI kerepesi temetőből. A Kéler-Bielek­család sírboltja, Schulek Jánostól. = M. Iparműv. 1915. p. 284. F. 10x15 cm. 10608. KELETY Gusztáv síremléke. = Művészet 1917. p. 96. (Tavaszi szám.) F. 9 X14 cm. Stróbl Alajos műve. Kelety domborművű portréja a síremléken. 10609. KELETY Gusztáv festőművész sírja, Stróbl Alajos műve. Leleplezték november elsején. = Új Idők. 1917. No 46. p. 407. F. 9x14 cm. 10610. KELETI Gusztáv síremléke. = Vas. Újs. 1917. p. 712. F. 7x10 cm. 10611. KEND EH­KIRCH KNOPF Gusztáv, a tragikus kö­rülmények között elhunyt evangélikus lelkész gyászkocsi­ját többszáz főnyi tömeg kísérte a kerepesi temetőbe. = Képes P. Hírl. 1930. No 50. p. [1.] F. 8x16 cm. 10612. KIENLE Gyuláné szül. Jakab Mariska síremléke a kerepesi temetőben. = Ország-Világ 1908. p. 523. F. 10x14 cm. Ifj. Weinwurm és Tsa felv. Székely Károly műve. Ua. Ország-Világ 1915. p. 606. 10x14 cm. 10613. A KILENC vértanú síremléke a kerepesi úti teme­tőben. = Vas. Újs. 1870. No 45. p. 580. M. 13x18 cm. Csernyus Emánuel, Szacsvay Imre, Abancourt Károly, Giron Péter, Streit Miklós, Kolosy Gábor, Noszlopy Gáspár, Jubal Károly és Sárközy Sándor közös síremléke (t1849). Repr.: Jókai Mór-Bródy Sándor-Rákosi Viktor: [Ezernyolcszáznegyven­nyolc. ..] Bp., 1898. p. 398. Bq 355/64. 13x18 cm. 10614. A KILENC vértanú emléke a kerepesi úti temetőben. = Gracza György: Az 1848-49-iki m. szabadságharc tört.-e. 5. köt. Bp., [1894-1898.] p. 877 Bq 355/323/5 R. repr. 13 X18 cm. Jelz. : W. A. és B. L. Ua. Ország-Világ 1898. No 3. p. 44. 13x18 cm. 10615. A BUDAPESTI kerepesi temetőből. A Kilián-család sírboltja, Ligeti Miklóstól. = M. Iparműv. 1915. p. 285. F. 10x15 cm. 10616. KIRÁLY György síremléke a Mező Imre úti temető­ben. = Kontha Sándor: Beck Ö. Fülöp. Bp., (1980). t. [3.] 5. kép. Bq 927/385 F. 18x27 cm. B. Ö. F. alkotása, 1922. 10617. A KIRÁLYFl-család [síremléke]. = Vas. Újs. 1920. p. 251. F. 7x11 cm. Horvay János műve. 10618. KISFALUDY Károly halálos ágyán. Barabás Miklós 1830. évi rajza után. = Vas. Újs. 1887. p. 89. R. repr. 8x12 cm. Bajza, Toldy és Vörösmarty alakjával. Ua. Vas. Újs. 1888. p. 87. 8x12 cm. 10619. KISFALUDY Károly a ravatalon. = Vas. Újs. 1888. p. 86. R. repr. 6x11 cm. 10620. KISFALUDY Károly síremléke. = A Nép Zászlója 1868. p. 533 Vas. Újs. 1888. p. 88. M. 13x16 cm. Weinem metszete. 10621. KISFALUDY Károly síremléke. = M. Helikon 1. rész. 2. köt. Pozsony-Bp., 1883. p. 197. B 928/20/1 M.10x13 cm. 10622. [KISFALUDY Károly sírja a Kerepesi úti temetőben.] = Ország-Világ 1890. p. 701. R. repr. 6x10 cm. Ua. M. Géniusz 1893. p. [281.] 6x10 cm.; Ország-Világ 1895. p. 693. 10623. KISFALUDY Károly síremléke. = Új Idők 1900. No 45, p. [412.] R. repr. 7x8 cm. Belloni L. rajza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom