Berza László: Budapest története képekben 1493-1980 - Képkatalógus 1. kötet (1-31978. tétel, 1982)

BUDA LÁTKÉPE - I. KERÜLET

100 LÁTKÉPEK 1910. A KELETRE néző várfal lőrésekkel és barokk levegőző ablakokkal. = Budapest 1968. No 3. p. 5. F. 6x10 cm. 1911. A BUDAI vár déli kapuszorosának védőoromzatai. = Ostromverte várak. Bp., [1969.] 50. kép. B 728/48 F. 18x23 cm. Gink Károly felv. Közelkép a külső zárófalról, ovális vasrácsos ablakkal. 1912. [A DÉLI nagy rondella fala.] = Ostromverte várak. Bp., [1969.] 45. kép. B 728/48 F. 19x23 cm. Gink Károly felv. Közelkép a rondella faláról lőrésekkel. 1913. XIII. SZÁZADI városfal a palota északi előudvara alatt. = Zolnay László: Ünnep és hétköznap a középkori B.-án Bp., 1975. 7. t. B 309/86 F. 15x20 cm. Az 1973. évi kibontáskor. 1914. ZSIGMOND kori várfal-szakasz a palota nyugati oldalán (1973. évi kibontásakor) = Zolnay László: Ünnep és hét­köznap a középkori B.-án. Bp. 1975. 6. t. B 309/86 F. 23x15 cm. 1915. A KIRÁLYI várpalotát övező falkoszorú nyugati és déli vonulata. = Jankovics Júlia: Budavári kapuk, falak. Bp., 1973. p. 35. B 725/591 F. 16x23 cm. A déli zárófal részlete az Újvilág-kerti kapuval. Háttérben a déli nagy rondella. 1916. VÁRFALAK a Budavári Palota keleti oldalán. = Buda­pest 1973. No 8. címlap. F. 23x32 cm. Csigó László színes felv. A déli rondella és a déli l<ortina falai. 1917. [A BUDAI vár falai éjszakai megvilágításban. I = Élet és Tud. 1977. p. 1038. F. 18X20 cm. Színes felvétel a díszkivilágítású bástyafalakról és a „Buzogány-toronyról". 1918. A KÖZÉPKORI palota újonnan feltárt maradványai. = M. Hírek 1977. No 17. p. 16. F. 10x13 cm. Kozák Albert felv. A vár déli része nyugat felől a Buzogány­toronnyal és a rondella falaival. 1919. RÉSZLET a budai vár déli nagy rondellájának falairól. = Zolnay László: Kincses M.o. Bp., (1978.) p. [229.] B 309/93 F. 15x19 cm. 1920. A BUDAI vár délkeleti várfalai és déli kaputornya. = Zolnay László: Kincses M.o. Középkori művelődésünk tört.-éből. Bp., (1978.) p. 219. B 309/93 F. 13x15 cm. 1921. A BUDAI várpalota felső keleti várfalai, támpillérekkel. = Zolnay László: Kincses M.o. Bp., (1978.) p. [223.] B. 309/93 F. 15x19 cm. 1922. A BUDAI vár déli kortinájának ún. vízhordó folyosója. = Zolnay László: Kincses M.o. Bp., (1978.) p. 230. B 309/93 F. 8x15 cm. 1923. A BUDAI vár délkeleti várfalai és déli kaputornya. = Zolnay László: Kincses M.o. Bp., 1978. p. 119. B 309/98 F. 13x14 cm. 1924. A VÁR h elyreállított falrészlete, ahol 1945. január 26-án Braun Évát kivégezték. = (Botos János-Friss Istvánné­Vadász Ferenc): Küzdtünk híven. [Bp.], 1978. t. 34. B 339/98 F. 11 X15 cm. 1925. A BUDAI várpalota felső keleti várfalai, támpillérekkel. = Zolnay László: Kincses M.o. Bp., 1978. p. 223. B 309/98 F. 15x19 cm. Közelkép. 1970-es évek. 1926. A RÉGI várfalak és új lakóházak a Várhegy Dunára néző oldalán. = Gerő László: A b.-i Várnegyed. [Bp.], (1979.) t. 61. B 725/699 F. 16x16 cm. Dobos Lajos felv. 1927. ÜLŐFÜLKÉS fal a Duna felől. = Gerő László: A helyre­állított b.-i vár. Bp., 1980. p. 210-211 [között]. B 725/722 F. 17x22 cm. Színes felv. A keleti várfal. 1928. A FALSZOROS védőpártázatainak rekonstrukcióját a kövek hegyes vésős felülete jelzi. = Gerő László: A hely­reállított b.-i vár. Bp., 1980. p. 98. B 725/722 F. 13x19 cm. A falszoros védőpártázata. Közelkép a bástyafalról. 1929. KAPUSZOROS = Gerő László: A helyreállított b.-i vár. Bp., 1980. p. 90-91. [között]. B 725/722 F. 15x19 cm. Színes felv. A keleti feljáró látképe, végében a Zsigmond kori kaputorony. 1930. TÁMPILLÉREKKEL erősített várfal a keleti udvarban­= Gerő László: A helyreállított b.-i vár. Bp., 1980. p. 90­91. [között], B 725/722 F. 18x23 cm. Színes felv. Keleti belső várfal. 1931. KÖZÉPKORI várfal. = Nők L. 1980. No 20. p. 14. F. 14x16 cm. Komáromi Zoltán színes felv, A Nagy udvar Ny.-i oldala felől fény- képezett támfal. 1932. DÉLI kortinafal alaprajza és homlokzata. = Gerő László: A helyreállított b.-i vár. Bp., 1980. p. 101. B 725/722 R. repr. 12x19 cm. 1933. DÉLI kortinafal és dunai ülőfülkés fal alaprajza. = Gerő László: A helyreállított b.-i vár. Bp., 1980. p. 100. B 725/722 R. repr. 10x18 cm. 1934. DÉLI várfal és Újvilág kerti kapu homlokzata és alap­rajza. = Gerő László: A helyreállított b.-i vár. Bp., 1980. p. 204. B 725/722 R. repr. 11 X19 cm. Pincék 1935. A ZSIGMOND kori ún. Albrecht pince a helyreállítás után (1968.) = Gerő László: A helyreállított b.-i vár. Bp., 1980. p. 177. B 725/722 F. 15 x 20 cm. A pince belseje. 1936. [Az ALBRECHT-pince, a nyugati zárt udvar és a nyugati várfal kapujának metszetei.] = Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 175. B 728/43 R. repr. különböző méret, 6 db. Seit Kornél rajzai. 1937. A KÖZÉPKORI eredetű úgynevezett Albrecht-pince részlete. = Sugár István : A b.-i vár és ostromai. (Bp., 1979.) p. 24. B 355/389 F. 9X12 cm. 1938. Az ALBRECHT-pince kőpillérre támaszkodó boltívei és a Cisterna Regia kormos hevederívei. = M.o.-i reneszánsz és barokk. Szerk. Galavics Géza. Bp., 1975. p. 21. B 709/42 F. 12x16 cm. 1939. A CISTERNA Regia és a Jégverem rekonstruált Mátyás­kori alaprajza. = M.o.-i reneszánsz és barokk. Szerk. Galavics Géza. Bp., 1975. p. 18. B 709/42 R. repr. 8x10 cm. 1940. ALBRECHT-pince. = Tóth Rózsa, Feuer [Istvánné]: = Középkori kir. palota a B.-i Várban. (Bp.), [1975.] p. [17.] B 943/1035 F. 11 x 16 cm. Molnár János felv. 1941. A GYILOKJÁRÓ udvar és Albrecht-pince metszete. = M.o.-i reneszánsz és barokk. Szerk. Galavics Géza. Bp., 1975. p. 14. B 709/42 R. repr. 7x15 cm. Gerevich László rekonstrukciós rajza. 1942. Az ALBRECHT-pince és a Jégverem alaprajza a barokk falak feltüntetésével. = M.o.-i reneszánsz és barokk. Szerk. Galavics Géza. Bp., 1975. p. 16. B 709/42 R. repr. 8x13 cm. 1943. A BORPINCE alap- és metszetrajza. = Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 73. B 728/43 R. repr. 9x9 cm. A C épület déli homlokzata előtt. 1944. A DÉLNYUGATI szárny pincéi. = Horler Miklós: Bp. műemlékei. 1. köt. Bp., 1955. p. 244. Bq 725/384/1 F. 7x10 cm. 1945. A DÉLI d ongaboltozatos helyiségek ajtónyílásai. = Mihály Ida-Lócsy Erzsébet-Holl Imre: A középkori B. és P. Bp., 1955. p. 71. B 943/638 F. 10x15 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom