Berza László: Budapest története képekben 1493-1980 - Képkatalógus 1. kötet (1-31978. tétel, 1982)

BUDA LÁTKÉPE - I. KERÜLET

86 LÁTKÉPEK 1366. A BUDAI várpalota II. emeleti alaprajza Mátyás király korában. = Lux Kálmán: A b.-i várpalota. . . Bp., 1920. p. 99. Bq 0941/372 R. 14x21 cm. Lux Kálmán helyreállítási kísérlete. 1367. PROSPETTO comparativo... R. Lux Kálmán összehasonlító rekonstukciója a 1910-es évekbeli és a Mátyás kori palotáról. Délkeleti nézet. Repr.: Corvina. Bp., 1921. p. 48-49. között 3. kép. 2530/1 7x18 cm.; Lux Kálmán: A b.-i várpalota. . . Bp., 1920. p. 98-100. között. Bq 0941/37210x22 cm, 1368. MÁTYÁS palotája. = Budavár visszafoglalása 250 év előtt. Bp., [1936.] hátsó borító. B 943/472 R. repr. 19x27 cm. Lux Kálmán rekonstrukciójának részlete. Színes. 1369. A BUDAVÁRI középkori várpalota rekonstrukciója. R. Seitl Kornél rajza. 1470-1502 közötti állapot. Repr.: Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. 3. mell. B 728/43 33x40 cm.; Sugár István: A b.-i vár és ostromai (Bp., 1979.) p. 26. B 355/789 10X14 cm.; Ép.- Épít. 1979. No 1-2. p. 82. 10x12 cm. 1370. BUDA a XVI. században. = Budapest 1971. No 10. p. 40-41. R. repr. 14x42 cm. Kloss László rekonstrukciós rajza. 1371. A BUDAVÁRI palota a XV. század végén. = Budapest 1973. No 8. p. 40. F. 13x23 cm. Makett fotó. Puskás Béla rekonstrukciója. 1372. A BUDAI királyi palota loggiás díszudvarát övező bábos­korlát. .. = Bp. tört.-e a későbbi középkorban és a török hódoltság idején. írta: Kubinyi András-Gerevich László­Fekete Lajos, stb. Bp., 1973. p. 294. Bq 943/1002/2 F. 7x11 cm. 1373. [BUDA.] = Budapest 1974. No 8. hátsó borító. Textil falikép. 23x32 cm. P. Szabó Éva munkája. A középkori királyi palota stilizált ábrázolása. A Gellért Szálló társalgójának falán. 1374. [BUDA 1493.] = Budapest 1974. No 8. p. 26. Textil falikép. 15x31 cm. P. Szabó Éva Schedel krónika alapján készült fali­képének részlete. A Gellért Szálló társalgójának falán. 1375. A KÖZÉPKORI és reneszánsz palota sematikus, kiegé­szített alaprajza, 16. századi állapot. = Tóth Rózsa, Feuer [Istvánné]: Középkori kir. palota a B.-i Várban. (Bp.), [1975.] p. [11.] B 943/1035 R. repr. 9x11 cm. 1376. A BUDAI várpalota alaprajza Mátyás király korában. = Sugár István: A b.-i vár és ostromai. (Bp., 1979.) p. 22. B 355/389 R. repr. 7x10 cm. Gerevich László nyomán készült rajz. 1377. REKONSTRUKCIÓS rajz. = Gerő László: A helyreállí­tott b.-i vár. Bp., 1980. p. 17. B 725/722 R. repr. 6x9 cm. 1896. Cserna Károly rajza. 1378. BUDAVÁR 1603-ban. = Ország Tükre 1862. p. 291. M. 15x23 cm. D. Custos metszete alapján készült. Repr.: Hauszmann Alajos: A m. kir. vár építésének tört.-e. Bp., 1900. t. VIII. Bf 725/420 16x23 cm.; M. Mérnök- és Építész Egy. Közi. 1900. p. 231. 12x18 cm.; Lux Kálmán: A b.-i várpalota... Bp., 1920. p. 90. Bq 0941/372 8x10 cm.; Gerő László: A helyreállított b.-i vár. Bp., 1980. p. 16. B 725/722 6x9 cm. 1379. A BUDAI kir. palota 1686. és 1886. évben. R. Összehasonlító rajz. Repr.: M. Mérnök- és Építész Egy. Közi. 1900. p. 234-235. 25x42 cm.; Hauszmann Alajos: A m. kir. vár. Bp., [1912?] p 11. Bf 725/9 25x35 cm. 1380. A KIRÁLYI vár ősrégi pincéje. R. Lux Kálmán rekonstrukciója. Repr.: Lux Kálmán: A b.-i várpalota... Bp., 1920. p. 52-53. között. Bq 0941/372 17x22 cm.: Corvina. Bp., 1921. p. 48-49. között. 10. kép. 11 X17 cm. 1381. A MAI királyi palota déli homlokzata előtt a várkertben kiásott pinceterem helyreállított látképe. R. Lux Kálmán rekonstrukciója. Repr. : Lux Kálmán : A b.-i várpalota... Bp., 1920. p. 55. Bq 0941 /372 15 X 20 cm.; Corvina. Bp., 1921. p. 48-49. között. 11. kép. 2530/1 11 X15 cm. 1382. A BUDAI királyi vár területén megállapított középkori falak alaprajza. = Lux Kálmán: A b.-i várpalota... Bp., 1920. p. 51. Bq 0941/372 R. 16x18 cm. 1383. A BUDAVÁRI királyi palota középkori falainak és épü­leteinek az alaprajza. = Mesterházy Jenő: A budavári kir. palota hajdan és most. Bp., 1929. p. 13. B 725/204 R. repr. 8x19 cm. 1384. A KÖZÉPKORI királyi vár modellje. F. Makett fotó. Gerő László rekonstrukciója. 1949. Repr.: Gerő László: A helyreállított b.-i vár. Bp., 1980. p. 41. és 52. B 725/722 11 X19 cm. és 19x21 cm.; Sugár István : A b.-i vár és ostromai. (Bp., 1979.) p. 27. B 355/389 8x14 cm. 1385. A KÖZÉPKORI budai királyi vár feltárt részének makett­je. = A M. Hírek Kincses Kai. 1967. p. 169. B 059/447 F. 7x11 cm. 1386. [A VÁRPALOTA] harmadik modell a palota fölötti új kupolával, és a buzogánytorony feltárt hengeres testével. (1952). = Gerő László: A helyreállított budai vár. Bp., 1980. p. 57. B 725/722 Modell F. 14x19 cm. 1387. [A VÁRPALOTA] második modell képe a Duna felől. = Gerő László: A helyreállított budai vár. Bp., 1980. p. 56. B 725/722 F. 12x19 cm. (KÖZTI, 1950.) ÁSATÁSI FELVÉTELEK A KÖZÉPKORI PALOTA MARADVÁNYAIRÓL 1388. [ÁSATÁSI felvételek a Budavári Palota területén.] = Bp. Rég. 16. köt. Bp., 1955. p. 112-113. Bq 902/10 F. Különböző méret, 7 db. 1389. A PALOTA nyugati szárnyának alapfalai. = Horler Miklós: Bp. műemlékei. 1. köt. Bp., 1955. p. 250. Bq 725/384/1 F. 12X16 cm. 1390. A PALOTA keleti alapfalai a támpillérekkel. = Horler Miklós: Bp. műemlékei. 1. köt. Bp., 1955. p. 248. Bq 725/384/1 F. 11 x16 cm. 1391. A DÉLNYUGATI szárny pinceablakokkal. = Horler Miklós: Bp. műemlékei. 1. köt. Bp., 1955. p. 244. Bq 725/384/1 F. 7x10 cm. 1392. A DÉLNYUGATI szárny a pinceablakokkal. = Horler Miklós: Bp. műemlékei. 1. köt. Bp., 1955. p. 245. Bq 725/384/1 F. 11 x16 cm. 1393. AZ ANJOU-palota Dunára néző homlokzatának tám­pillérei a mai palota pincéjében. = Mihály Ida-Lócsy Erzsébet-Holl Imre: A középkori B. és P. Bp., 1955. p. 62. B 943/738 F. 9x14 cm. Helyreállítás előtti állapot. 1394. [A DÉLI központi épület maradványainak ásatási felvé­telei.] = Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 122-138., (157-164., 171-173., 175-178., 180-183., 186­191. kép.) B 728/43 F. különböző méret 25 db. Az E épület területén. 1395. [ÁSATÁSI felvételek a keleti sziklaárokról.] = Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 88-90. (120., 121., 122., 123., 124., 125. kép.) B 728/43 F. különböző méret, 6 db. Az Óroszlános udvar területén. 1396. [ÁSATÁSI felvételek a középkori palota nyugati szár­nyáról és környékéről.] = Gerevich László: A b.-i vár fel­tárása. Bp., 1966. p. 99-106. (131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 146, 147, 149, 150. kép.) B 728/43 F. különböző méret, 16 db. 1397. A KELETI homlokzat és a kelet-nyugati irányú szikla­árok mellett húzódó épületek találkozásának alapfal­csonkjai. = Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 277. B 728/43 F. 9x6 cm. Az E épület keleti homlokzata előtti terület alatt. 1398. A KELETI szárny és környéke maradványainak ásatási felvételei.] = Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 189-203. (275-277., 279-284., 287., 288., 290., 293., 294., 297. kép.) B 728/43 F. különböző méret, 15 db. A mai D és E épület alatt. 1399. Az I. LAJOS-KORI budai palota keleti szárnyának maradványai. = Bp. tört.-e a későbbi középkorban és a tö-

Next

/
Oldalképek
Tartalom