Berza László: Budapest története képekben 1493-1980 - Képkatalógus 1. kötet (1-31978. tétel, 1982)

BUDA LÁTKÉPE - I. KERÜLET

BUDAVÁRI PALOTA — HALÁSZBÁSTYA 77 3. kiad. 1. köt. Bp., 1971. p. 133. B 943/97810x15 cm; Budapest 1973. No 8. p. 40. 11 X12 cm; Zolnay László: Ünnep és hétköznap a középkori B.-án. 2. kiad. Bp., 1975. 5. kép. B 309/86 13x14 cm; Sugár István: A b.-i vár és ostromai. (Bp., 1979.) p. [20.] B 355/389 14x15 cm; Gerő László: A helyre­állított b.-i vár. Bp., 1980. p. 22. B 725/722 15x19 cm. 1032. [A BUDAI királyi palota nyugati látképe 1541-ben. Részlet Erchard Schön színezett fametszetéről.] A metszet leírását Id. B. és P. látképe. Repr.: Arch. Ért. 1885. p. 8-9. között. 15x68 cm; M. Mérnök- és Építész Egy, Közi. 1917. p. 278. 9x12 cm; Lux Kálmán: A b.-i várpalota ... Bp., 1920. p. 17. Bq 0941/372 8x11 cm; Lux [Kálmán]: La reggia di B, ... Bp„ 1922. p. 6. Bq 0941/58 8x11 cm; Gerő László: A b.-i vár helyreállítása. Bp., 1951. p. 16-17 között. B 725/369 20x45 cm; Gerő László: M.o.-i vár­építészet. Bp., 1955. p. 154. 8-105998 9x13 cm; Bp. Rég. 16. köt. Bp., 1955. p. 107. Bq 902/10 12x16 cm; Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 281. Bq 728/43 7x9 cm; Budapest 1966. No 3. p. 17. 10 X 13 cm; Gombos Zoltán: Budavári kertek. Bp., 1969. p. 83. B 712/20 14x18 cm; Bp. Encikl. Bp., 1970. p. [234]. B 033/10 6x14 cm; Vár nyugati lejtő rendezésének tanulmányterve. Bp., 1971. p. 30-31. között. Bf 725/697 15x35 cm; Buda­pest 1973. No 8. p. 40. 10x17 cm; Bp. Főv.-unk tört.-e. (Főszerk. Ságvári Ágnes. Bp., 1973.) 14. kép. B 943/1011, B 943/1022 21 x29 cm; Tóth Rózsa Feuer [Istvánné]: Középkori kir. palota a B.-i Várban. (Bp.), [1975.] p. 14. B 943/1035 8x11 cm. M.o.-i reneszánsz és barokk. Szerk. Galavics Géza. Bp., 1975. p. 29. B 709/42 B 725/643 6x6 cm. Gyürky Katalin, H.: Az egykori b.-i domonkos kolostor. Bp., 1976. 4. kép. B 726/142 16x24 cm; Budapest 1977. No 6. p. 38-39. 16x22 cm; Bp. két évezrede. (Bp., 1979.) 32. kép. B 943/1097, B 943/1098, B 943/1094 12x19 cm; Sugár István: A b.-i vár ostromai. (Bp., 1979.) p. [76.] B 355/389 12x14 cm; Sugár István: A b.-i vár ostromai. (Bp„ 1979.) p. [83.] B 355/389 13x16 cm; Gerő László: A helyre­állított b.-i vár. Bp., 1980, p. [23.] B 725/722 14x19 cm. 1033. RÉSZLET Enea Vico metszetéből. = Budapest 1977. No 11. p. 40. F. 11 x22 cm. Kinagyított részlet, előtérben a dunai zárólánc, háttérben a vár részlete. 1542. A metszet leírását Id. B. látképe. 1034. [A BUDAI Vár látképe. 1550.] = [Münster, Sebastian]: Cosmographiae universalis... Basel, 1554. p. 686, Bq 0941/263 M. 9x18 cm. Több művész alkotása, így Heinrich Holzmüiler és Christoph Stimmer. A vár nyugati nézete. Erhard Schön metszete (1541) alapján készült. Címe nincs. Rózsa 31. Repr.: M. műkincsek. 1. köt. Bp., 1896. p. [21.] Bf 720/3 8x15 cm; Divald Kornél: Bp. műv.-e a török hódoltság előtt. Bp., [1909.] p. 133. B 709/1 6x11 cm; Lux Kálmán: A b.-i várpalota... Bp., 1920. p. 18. Bq 0941/372 6X11 cm; Lux [Kálmán]: La reggia di B. ... Bp., 1922. p. 7. Bq 0941/58 6x11 cm; Maggiorotti, L. A.-[Barabás Holik László]: Le fortificazioni di B. e di P. ... Roma, [1934.] p. [28.] B 728/17 8x16 cm; Alt Bp. .. Bp., (1942.) p. 9. B 914/498 5x10 cm; Trencsényi W[a!dapfel Imre]: Bp., vu par les fran­çais . . . Bp., (1943.) p. 5. B 910/659 5x10 cm; Horler Miklós: Bp. műemlé­kei. 1. köt. Bp., 1955. p. 38. Bq 725/334 8x16 cm; Borsos Béla-Pogány Frigyes: B. városképének kialakulása. Bp., [1955.] p. 38. Bq 725/3878x16 cm; Rexa Dezső: 101 kép a régi P.-B.-ról. Bp., 1959. p. 29. B 769/57 11 x17 cm; Rózsa György: Bp. régi látképei. (1493-1800). Bp., 1963. t. II. B 016/90 6x12 cm; Gombos Zoltán: Budavári kertek. Bp., 1979. p. [82.] B 712/20 9x14 cm; Vár nyugati lejtő rendezésének tanulmányterve. Bp., 1971. 4. kép Bf725/6978X16 cm. Budapest 1972. No 10. p. 16. 10x20 cm; Bp. Lexikon. Bp., 1973. p. 145. B 033/13 5x9 cm; Budapest 1979. No 5. p. 37. 8x12 cm. 1035. [A BUDAI Vár látképe nyugat felől 1572-ben. Részlet Braun „Civitates Orbis terrarum"-ában megjelent met­szetről.] A metszet leírását Id. B. látképe. Repr.: Lux Kálmán: A b.-i várpalota... Bp., 1920. p. 19. Bq 0941/372 8x11 cm; Bp. Rég. 10. köt. Bp., 1923. p. 93. Bq 902/10 9x13 cm; Hóman Bálint-Szekfű Gyula: M. tört. 3. köt. Bp., 1935. p. 352-353. B 943/429 9x17 cm. 1036. [BUDA Vára nyugat felől.] Rézmetszet. 17x27 cm. Címe: Contrafactur des Künigclichen Sloss Ofen in Hungeren. Az eddigi irodalom Dominicus Custosre vonatkoztatja a kép jobb alsó sarkában látható „DC" monogramot. A b.-i vár látképe. Nyugati nézet. A XVI. sz. második fele. BTM, MTKcs. Rózsa 31/a. Repr.: Kelényi B. Ottó: Erhard Schön m. von. metszetei... Bp., (1933.) mell. 2. B 027/78/1 15x23 cm: Mátyás Kir. emlékkv. ... Szerk. Lukinics Imre. 2. köt. Bp., [1940.] p. 45. B 943/556 11 x17 cm; M. Művelődéstört. 3. köt. Bp., 1939-1943. p. 258. Bq 309/49 9x13 cm; Borsos Béla-Sódor Alajos-Zádor Mihály: Bp. épít.-tört.-e. . . Bp., 1959. p. 128. Bq 725/408 10x15 cm; Budapest 1968. No 1. p. 36. 12x20 cm; Sugár István: A b.-i vár ostromai. (Bp., 1979.) p. 130. B 355/389 9x14 cm; Gerő László: A helyre­állított b.-i vár. Bp., 1980. p. 24. B 725/722 12x19 cm. 1037. A BUDAVÁRI palota nyugatról. = Vár nyugati lejtő rendezésének tanulmányterve. Bp., 1971. 5. kép. Bf 725/697 M. repr. 8x16 cm. Rézmetszet, első kiadása 1592. Rózsa kat. 31/b. 1038. [A KIRÁLYI palota nyugat felől. Részlet Sibmacher 1598. v. 1602-ben készült metszetéről.] A metszet leírását Id. B. látképe. Repr.: Bp. Rég. 10. köt. Bp., 1923. p. 95. Bq 902/10 9x13 cm; Kremmer Dezső: P.-B.-t ábrázoló ném. metszetek. Bp., 1923. p. 95. B 760/2 9x13 cm; Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 348. Bq 728/43 7x9 cm; Budapest 1973. No 8. p. 41. 11 x17 cm. 1039. FALFESTMÉNY Buda ábrázolásával a XVI-XVII. sz.-ból. (részlet). Mantova, Palazzo Ducale. — Gombos Zoltán: Budavári kertek. Bp., 1969. p. [97.] B 720/20 Fe. repr. 9x17 cm. Nyugati nézet. 1040. BUDAVÁR 1603-ban. = Ország Tükre 1862. p. 291. R. repr, 15x23 cm. Münster Cosmographiájában megjelent metszete alap­ján készült rajz. 1041. SCHLOSS Ofen, = Dilich, Wilhelm Schafer: Ung. Chro­nica... Cassel, 1606. p. [50.] B 943/228; Dilich, Wilhelm [Schafer]: Kurtze Beschreibung... Cassel, 1609. p. [50.] B 911 /25 M. 6x9 cm. W. Dilich rézkarca. A kir. palota nyugat felől. Repr.: Vas. Újs. 1882. p. 728. 6x11 cm; Jókai Mór: M. föld. Bp., 1884. p. 107. B 914/86 6x10 cm; Göőz József: Bp. tört.-e 4. kiad. Bp., 1896. p. 89. B 943/12 6x10 cm; Lux Kálmán: A b.-i várpalota... Bp., 1920. p. 20. B 0941/372 7x11 cm; Mesterházy Jenő: A budavári kir. palota hajdan és most. Bp., 1929. p. 7. B 725/204 7 x 11 cm ; Rózsa György : Bp. régi látképei. (1493-1800). Bp., 1963. t. XVI/a. B 016/90 7x12 cm. 1042. [A BUDAI királyi vár nyugat felől. Részlet M. Merian: Archontologia Cosmica c. művében megjelent metszetről. 1638.] A metszet leírását Id, B. és P. látképe. Repr.: Lux Kálmán; A b.-i várpalota... B 0941/372 Bp., 1920. p. 23. 15x21 cm; Gerő László: Bp. Lpzg, [1966.] p. [26.] B 709/33 7x11 cm. 1043. CASTEEL van Buda. = (Peeters, Jacob): [Siège de Vienne] (Antwerpen) [168?] t. 41. ' Bq 769/9 M. 10x12 cm. Gaspar Buottats rézkarca 1680 körül, A királyi vár nyugati nézete. Rózsa 32/b. Repr.: M. Mérnök- és Építész Egy. Közi. 1900. p. 230. 10x12 cm. 1044. [A BUDAI Vár látképe kelet felől 1684. Részlet M. Wening L. N. Hallart rajza alapján készített metszetéről.] A metszet leírását Id. B. és P. látképe. Repr.: Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 348. Bq 728/43 7x8 cm; Sugár István: A b.-i vár és ostromai. (Bp., 1979.) p. [227.] B 355/389 9x14 cm. 1045. BUDA északról. = Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 348. Bq 728/43 M. repr. 9x10 cm. 1684. rézmetszet L. N. Hallart rajza után, részlet. Rózsa 70. 1046. [A BUDAI Vár délnyugat felől 1684. Részlet M. Wening L. N. Hallart rajza alapján készített metszetéről.] A metszet leírását Id. B. és P. látképei. Repr.: Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 348. Bq 728/43 7x9 cm; Budapest 1966. No 3. p. 18. 10x18 cm; Gerő László: Bp., Lpzg, (1966.) p. 79. B 709/33 5x10 cm; Várépít.-ünk. Főszerk. Gerő László. Bp., 1975. p. 111. B 728/58 14x19 cm. 1047. A VÁR nyugati képe. = Sugár István: A b.-i vár és ost­romai. (Bp„ 1979.) p. 229. B 355/389 M. repr. 9x14 cm. 1684-1686 körül. L. N. Hallart rajza után Michael Wening rézkarcának részlete. A metszet leírását Id. B. és P. látképe. 1048. [A BUDAI Vár látképe déli irányból 1686. Részlet M. Wening L. N. Hallart rajza alapján készült metszeté­ről.] A metszet leírását Id. B. látképe. Repr.: Mihály Ida-Lócsy Erzsébet-Holl Imre: A középkori B. és P. Bp., 1955. p. 63. B 943/738 8x14 cm; Bp. két évezrede. (Bp., 1979.) 41. kép. B 943/1097-1098, B 943/1094 12x19 cm. 1049. [A KIRÁLYI vár keleti nézete 1686.] R. Ismeretlen rajzoló műve. Címe nincs. Repr.: Lux Kálmán: A b.-i várpalota... Bp., 1920. p. 25. Bq 0941/372 5x7 cm; Fekete Lajos: Bp. a törökkorban. Bp., 1944. t. LUI. B 943/894 9x10 cm; Bp. Rég. 24/4. köt. Bp., 1976. p. 65. Bq 902/10 9x17 cm. 1050. [BUDAI palota a visszafoglalás után 1686. Részlet C. Juvigny metszetéről.] A metszet leírását Id. B. látképe. Repr.: Uxa József: A budavári kir. kápolna... tör.-e. Bp., (1934.) p. 127. B 943/392 8x12 cm; Bp. Rég. 16. köt. Bp., 1955. p. 108. Bq 902/1016 x24 cm ; Czagány István: A Budavári Palota. .. Bp., 1966. p. 14. B 725/495 7x18 cm. 1051. BUDA délnyugatról. = Gerevich László: A b.-i vár fel­tárása. Bp., 1966. p. 348. Bq 728/43 M. repr. 7x9 cm. 1686. részlet J. Luyken rézmetszetéről. Rózsa kat. 113. 1052. BUDA várának déli része. 1686. = Fekete Lajos: Bp. a törökkorban. Bp., 1944. t. LI. B 943/894 R. repr. 11x15 cm. A karlsruhei nagyhercegi gyűjteményben levő Ábriss der Vestung Offen dieselbige auf 3 Seiten in Perspektive zu sehen c. kéz­iratos látképből. 1053. BUDA várának északi része. 1686. = Fekete Lajos: Bp. a törökkorban. Bp., 1944. t. L. B 943/894 R. repr. 11x15 cm. Részlet a karslruhei nagyhercegi gyűjteményben levő Abriss der Vestung Offen dieselbige auf 3 Seiten in Perspektive zu sehen c. kéziratos látképből. 1054. [A KIRÁLYI vár nyugati nézete. 1686.] R. Ismeretlen rajzoló müve. Részlet a karlsruhei nagyherceg gyűjteményében levő Abriss der Vestung Offen dieselbige auf 3 Seiten in Perspektive zu sehen c. kéziratos látképből. R. repr. Lux Kálmán: A b.-i várpalota... Bp., 1920. p. 25. Bq 941/372 6X17 cm; Lux [Kálmán]: La reggia di B... Bp., 1922. p. 11. Bq 0941/58

Next

/
Oldalképek
Tartalom