Berza László: Budapest története képekben 1493-1980 - Képkatalógus 1. kötet (1-31978. tétel, 1982)

BUDA LÁTKÉPE - I. KERÜLET

76 LÁTKÉPEK 995. BUDA középkori királyi palotáját körülvevő vármarad­ványok alaprajza. = Gerő László: M.o.-i várépítészet. Bp., 1955. p. 154. 8-105998 R. repr. 8x13 cm. 1952-es állapot. 996. A BUDA! vár középkori épületmaradványainak áttekintő térképe. = Horler Miklós: Bp. műemlékei. 1. köt. Bp., 1955. p. 224-225 között. Bq 725/384/1 R. repr. 20 x 70 cm. 997. AZ ÁSATÁSOK folyamán előkerült épületrészletek a Friss-palota területén. = Bp. Rég. 16. köt. Bp. t 1955. p. 111. Bq 902/10 R. repr. 13x18 cm. 998. A BUDAI vár romjainak déli nézete. = Horler Miklós: Bp. műemlékei. 1. köt. Bp., 1955. p. 240-241 között. Bq 725/384/1 R. 13 X58 cm. Alaprajz az ásatások alapján. 999. A BUDAI vár mai alaprajza a fennmaradt középkori falakkal. = Mihály Ida-Lócsy Erzsébet-Holl Imre: Á kö­zépkori B. és P. Bp., 1955. t. 1. B 943/738 R. repr. 6x22 cm. 1000. A KIRÁLYI palota együttes alaprajza. = Borsos Béla­Sódor Alajos-Zádor Mihály: Bp, épít. tört.-e. . . Bp., 1959. p. 105. Bq 725/408 R. repr. 10x18 cm. 1001. ALAPRAJZI vázlat a középkori vár maradványairól, a mai épület rajzával. == M. Ép. műv. 1961. No 1. p. 53. F. 11 x20 cm. 1002. A BUDAI palotaegyüttes helyreállítási tervének hely­színrajza (1961., 1963.) = Gerő László: A helyreállított b.-i vár. Bp., 1980. p. 58-59. B 725/722 R. repr. 2 db. 13x19 cm és 15x19 cm. 1003. A BUDAI várásatások eredményei 1963-ig. = Tóth Rózsa, Feuer [Istvánná]: Középkori kir. palota a B.-i Várban. (Bp.), [1975.] p. [10.] B 943/1035 R. repr. 8x13 cm. Alaprajz. 1004. RAJZBAN bemutatjuk, milyen lesz a budavári Palota a pesti oldalról nézve. = A M. Hírek Kincses Kai. 1963. p. 108. B 059/447 R. repr. 8x13 cm. 1005. RAJZBAN bemutatjuk, milyen lesz a budavári Palota a Krisztinaváros felől nézve. = A M. Hírek Kincses Kai. 1963. p. 111. B 059/447 R. repr. 8x20 cm. 1006. A BUDAI palota területén 1948-tól 1964-ig végzett fel­tárások horizontális és vertikális kiterjedésének alap­rajza. = Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 8. Bq 728/43 R. repr. 25x16 cm. 1007. [A KÖZÉPKORI várpalota feltárt maradványainak se­matikus rajza.] R. Seitl Kornél rajza. Gerevich László feltárása szerint. Repr.: Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. 2. mell. Bq 728/43 30x34 cm; Bp. tört.-e a késő középkorban és a török hódoltság idején, írta: Kubinyi András-Gerevich László-Fekete Lajos stb. Bp., 1973. p. 334­335. között. Bq 943/1002/2 22 x 24 cm; Bp. Rég. 24/2. köt. Bp., 1976. p. 14. 217.10. ábra. Bq 902/10/24/2 17x19 cm. 1008. A DÉLI épülettömb keleti és nyugati szárnyának alap­rajza. = Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 131. Bq 728/43 R. repr. 16x17 cm. 1009. A DÉLNYUGATI szárny maradványainak nézete és a belső udvar alaprajza. = Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 170. Bq 728/43 R. repr. különböző méret 2 db. 1010. A KÖZÉPKORI palota déli épületeinek homlokzati né­zete és alaprajza. = Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 150-151. között. Bq 728/43 R. repr. különböző méret 2 db. 1011. A KÖZÉPKORI palota déli épületeinek és várfalainak alaprajza. = Gerevich László: Á b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 192. Bq 728/43 R. repr. 13x15 cm. 1012. A DÉLKELETI szárny alaprajza. = Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 186. Bq 728/43 R. repr. 10x15 cm. Seitl Kornél rajza 1013. A CSONKATORONYTÓL a déli Rondelláig húzódó romterület feltárásának hosszmetszete. = Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 108. Bq 728/43 R. repr. 15x40 cm. 1014. AZ ÚN. kis udvarban feltárt déli központi épület fal­maradványainak alaprajza. = Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 121. Bq 728/43 R. repr. 13x14 cm. 1015. AZ AKNA és a keleti szárny kelet-nyugati irányú ke­resztmetszete. = Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 133. Bq 728/43 R. repr. 8x15 cm. 1016. A BUDAVÁRI palota jelenlegi épületelnevezéseinek tájékoztató alaprajza. 1963. évi állapot. = Czagány István: A Budavári Palota... Bp., 1966. p. 9. B 725/495 R. repr. 5x13 cm. 1017. A BUDAVÁRI Palota és környékének helyszínrajza. = Czagány István: A Budavári Palota... Bp., 1966. p. 7. B 725/495 R. repr. 6x14 cm. 1964 előtti állapoa. 1018. A BUDAI középkori várpalota alaprajza. = Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. 1. mell. Bq 728/43 R. repr. 30x30 cm. Seitl Kornél rajza. 1019. HIDASI Lajos-Kékesi László: A Budapesti Történeti Múzeum épületszakaszának, az „E" épületnek megvalósí­tásra kerülő alaprajza. = Czagány István: A Budavári Palota... Bp., 1966. p. 142. B 725/495 R. repr. 11x13 cm. 1960-as évek. 1020. HAVASSY Pál: A Nemzeti Könyvtár, a mai „E" épület nyugati homlokzatának terve. = Czagány István: A Buda­vári Palota. . . Bp., 1966. p. 142. B 725/495 R. repr. 6x12 cm. 1960-as évek. 1021. LAGEPLAN des Budaer Burgschlosses. = Der Aufbau No 7. 1968. Wien. p. 270. Bq 725/518 R. repr. 5x14 cm. A budai vár alaprajza részletes jelmagyarázattal. 1022. A PALOTA alaprajza. = Budapest 1973. No 8. p. 41. R. repr. 13x17 cm. Gerevich László ásatásai nyomán feltárt középkori palota maradványainak alaprajza. 1023. A KÖZÉPKORI Vár és palota maradványai. = Vár­épít.-ünk. Főszerk. Gerő László. Bp., 1975. p. 90. B 728/58 R. repr. 15x19 cm. 1024. HELYSZÍNRAJZ. = M. Ép. műv. 1976. No 5. p. 14. R. repr. 10x21 cm. A Budavári Palota, a Várszínház és a Sándor palota hely­színrajza. 1025. ALAPRAJZ. = M. Ép. műv. 1976. No 5. p. 16. R. repr. 6x18 cm. A palota alaprajza helymegjelölésekkel. 1026. A BUDAVÁRI Palota alaprajza. = Wellner István: Bp. Bp., 1976. p. 67. B 914/521 R. repr. 12x14 cm. A Vármúzeum alaprajza. 1027. A BUDAVÁRI Palota. = Wellner István: Bp. Bp., 1976. p. 68. B 914/521 R. repr. 11x12 cm. Tájékoztató rajz a Palota részeinek jelölésével. 1028. [A KUPOLA és a C épület metszete északi nézetben.] = M. Ép. műv. 1976. No 5. p. 18. R. repr. 10x11 cm. 1029. A KÖZÉPKORI budai vár és palota maradványai. = Regélő m. várak. Bp., (1977.) p. 28. B 728/63 R. repr. 10x14 cm. Alaprajz, helymegjelölésekkel. 1030. A BUDAI középkori várpalota alaprajza. = Sugár István: A b.-i vár és ostromai. (Bp., 1979.) p. [17.] B 355/389 R. repr. 12x14 cm. LÁTKÉPEK 1031. [A BUDAI királyi vár kelet felől. Részlet Schedel Nürn­bergi Krónikájában közölt metszetről 1493.] A metszet leírását Id. B. látképe. Repr.: M. Mérnök- és Építész Egy. Közi. 1917. p. 274. 12x12 cm; Lux Kálmán: A b.-i várpalota. .. Bp., 1920. p. 11. Bq 0941/372 7x9 cm; Mester­házy Jenő: A budavári kir. palota hajdan és most. Bp., 1929. p. 4. B 725/204 7 X 9 cm ; Bp. Rég. 16. köt. Bp., 1955. p. 106. Bq 902/1012 X17 cm ; Mo. tört.-e.

Next

/
Oldalképek
Tartalom