Berza László: Budapest története képekben 1493-1980 - Képkatalógus 1. kötet (1-31978. tétel, 1982)

BUDA LÁTKÉPE - I. KERÜLET

VÁRNEGYED — BUDAVÁRI PALOTA 73 895. BUDAPEST. Az újjáépített Várnegyed, amely korábban Budapest államirányítási negyede volt. = Település. Váro­siasodás... Bp., 1976. p. 128. 4-7063/4 F. 12x17 cm. Légi felv. 896. A VÁRHEGY középső része. = Wellner István: Bp. Bp., 1976. t. 3. B 914/521 F. 8x11 cm. A Mátyás-templom a Halászbástyával - előtte a Krisztinaváros részlete. Keleti nézet. 897. A BUDAI Vár látképe. = Farbe und Raum 1976. No 2. p. 18. F. 5x12 cm. Színes. Esti kivilágításban a p.-i Duna-partról, a Lánchíddal. 898. DAS BURGVIERTEL und die Mathiaskirche. = Daily News 1977. aug. 20-21. p. 7. F. 9x9 cm. A Mátyás-templom és környéke légifelvételen. 899. A VÁRNEGYED látképe 1977-ben. = M. Ép.műv. 1978. No 1. p. 59. F. 8x10 cm. Az Erzsébet híd felőli felv. A Mátyás-templom, Halászbástya és a Hilton Szálló épülete látható. 900. A VÁR látképe északkelet felől az Országos Levéltár új épületével, előtérben a Rózsadomb lejtőjének és a mai Mártírok útja déli oldalának nagyvárosias beépítésével. = Bp. tört.-e a márc.-i forrad.-tói az őszirózsás forrad.-ig. írta: Spira György-Vörös Károly. Bp., 1978. p. 594. Bq 943/1002/4 F. 11 X 15 cm. Az O. L., tervezte Peez Samu (1854-1922) építész. 901. A VÁRNEGYED mai látképe. = M. Ép. műv. 1978. No 1. p. 59. F. 8x10 cm. Duna felőli nézet, a Mátyás-templom és a Hilton Szálló. 902. A BUDAI Várhegy - a polgári lakónegyed látképe. = Gerő László: A B.-i Várnegyed. (Bp., 1979.) p. 10-11. B 725/699 R. repr. 18x32 cm. Madártávlati kép. Jelz. Biczó 1977. 903. [A BUDAI Vár a Gellérthegyről nézve, háttérben a Má­tyás templom.] = Városépítés 1979. Különkiadás p. 1. F. 22 x 28 cm. 904. [A VÁRNEGYED látképe.] = (Bp.) [Bp.], (1980.) 4. kép. Bq 779/393; Bq 779/388-395 F. 8x38 cm. Gyarmati László felv. Színes. A Várnegyed északi részének és a Víziváros déli részének látképe a p.-i Duna-partról. 905. BUDAPESTI panoráma, előtérben a Várpalota. = Halász Zoltán: M.o. (Bp., 1980.) p. [52-53.] 67. kép. Bq 779/387 F. 29x50 cm. Czeizing Lajos felv. Színes. Tabán és a Budavári Palota látképe, háttérben a Parlament és környéke. 906. [A VÁRNEGYED látképe a pesti Duna-partról.] = Halász Zoltán: M.o. (Bp., 1980.) Borító. Bq 779/387 F. 59x90 cm. Gyarmathy László felv. Színes. Budavári palota ALAPRAJZOK, TERVRAJZOK, HELYSZÍNRAJZOK 907. HELYSZÍNRAJZ Ursinus Velius leírásához. = Horler Miklós: Bp. műemlékei. 1. köt. Bp., 1955. p. 256. Bq 725/384/1 R. 9X15 cm. 1526. 908. [A KIRÁLYI palota török feliratos alaprajza.] F. 1650 körül. Marsigli Bolognában őrzött hagyatékában talált török feliratos alaprajz. Repr.: M. Mérnök- és Építész Egy. Közi. 1900. p. 228. 15x18 cm.; Divald Kornél: Bp. műv.-e a török hódoltság előtt. Bp., [1909.] p. 102. B 709/1 11 x 12 cm.; Hauszmann Alajos: A m. kir. vár. Bp. [1912?] p. 17. Bf 725/9 19x23 cm.; Lux Kálmán: A b.-i várpalota... Bp., 1920. p. 29. Bq 0941/372 7x9 cm. 909. [BUDAVÁR alaprajza 1686-ból. Részlet Fontana-Nessen­thaler metszetéről.] M. Keleti nézet. Az egész lap leírását Id. B. és P. látképeinél. Repr.: M. Mérnök-és Építész Egy. Közi. 1900. p.233.12x18cm.; Lux Kálmán: A b.-i várpalota. .. Bp., 1920. p. 28. Bq 0941/3727x9 cm.; Uxa József: A bu­davári kir. kápolna. . . tört.-e Bp., (1934.) p. 124. B 943/392 7x9 cm. A két utóbbi forrás az ábrázolás időpontjául 1687-et közli. 910. BUDAVÁR 1686. évi, olasz eredetű alaprajzának részlete = Lux Kálmán: A b.-i várpalota... Bp., 1920. p. 29. Bq 0941/372 R. repr. 7x9 cm. 911. [A BUDAI királyi vár 1686. évi alaprajza.] R. A bécsi állami levéltárban őrzött eredeti alapján készült. Repr.: M. Mérnök- és Építész Egy. Közi. 1900. p. 233. 10x19 cm.; Divald Kornél: Bp. műv.-e a török hódoltság előtt. Bp., [1909.] p. 107. B 709/1 7x12 cm. 912. [A BUDAI Vár 1687. évi alaprajza.] R. Részlet N. M. de la Vigne B. alaprajzát és látképeit feltüntető rézmetszetű lapjáról. Repr.: Lux Kálmán: A b.-i várpalota... Bp., 1920. p. 27. Bq 0941/372 7x11 cm.; Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 281. B 728/43 7x9 cm.; Gerő László: A helyreállított b.-i vár. Bp., 1980. p. 12. B 725/722 10x19 cm. 913. [A BUDAI királyi vár 1687. évi alaprajza.] R. Részlet Joseph de Haüy: Plan de la Ville et Chaeau de Buda. c. kéziratos térképéről. Bécs, Rabatta-hagyaték. Repr.: M. Mérnök- és Építész Egy. Közi. 1917. p. 273. 11 X15 cm.; Lux Kál­mán: A b.-i várpalota. . . Bp., 1920. p. 26. Bq 0941/372 7x16 cm.; Gerevich László: A helyreállított b.-i vár. Bp., 1966. p. 281. B 728/43 7x9 cm.; M.o.-i reneszánsz és barokk. Szerk. Galavics Géza. Bp., 1975. p. 20. B 709/42 7x9 cm.; Tóth Rózsa, Feuer [Istvánné]: Középkori kir. palota a B.-i Várban. (Bp.), [1975.] p. [15.] B 943/1035 5x10 cm.; Regélő m. várak. Bp., (1977.) p. 31. B 728/63 7x19 cm.; Gerő László: A helyreállított b.-i vár. Bp., 1980. p. 12. B 725/722 8x20 cm. 914. FISCHER v. Erlach terve. = Uxa József: A budavári kir. kápolna... tört.-e. Bp., (1934.) p. 137. B 934/392 R. repr. 2x10 cm. Sematikus alaprajz a palotáról, 1712. 915. [A KORAI barokk palota alaprajza. 1742.] R. Matthey mérnök-százados rajza Repr.: Kapossy János: Mária Terézia budavári kir. palotájának tervező mes­tere. Bp., 1928. p. 170. B 720/19 6XTon.; Uxa József: A budavári kir. ká­polna. .. tört.-e. Bp., (1» 34 .) p . f32. B 943/392 12x17 cm.; Horler Miklós: Bp. műemlékei. 1. köt. Bp., 1955. p. 289. Bq 725/384/1 8x11 cm.; Czagány István: A Budavári Palota. Bp., 1966. p. 19. B 725/495 13x19 cm. 916. BUDAVÁR 1743. évi alaprajzának részlete. = Lux Kálmán: A b.-i várpalota... Bp., 1920. p. 30. Bq 0941/372 R. repr. 7x9 cm. 917. A BUDAI Vár alaprajza 1743-ból. = Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 352. Bq 728/43 R. repr. 9x12 cm. Blessing rajza a bécsi Kriegsarchivban. 918. A BUDAI királyi palota 1749 előtt. = Bp. tört.-e a török kiűzésétől a márc.-i forrad.-ig. írta: Nagy Lajos-Bónis György. Bp., 1975. p. 224. Bq 943/1002/3 R. repr. 8x15 cm. Causi alaprajza. 919. [A VÁR alaprajza 1749-ből.] R. Részlet François Langer felvételéről. Repr.: Lux Kálmán: A b.-i várpalota. . . Bp., 1920. p. 31. Bq 0941/372 7x9 cm.; Kapossy János: Mária Terézia budavári kir. palotájának tervező mestere. Bp., 1928. p. 171. B 720/19 8x12 cm.; Gerő László: A helyreállított b.-i vár. Bp., 1980. p. 13. B 725/722 11 X19 cm. 920. [A BUDAI királyi várpalota földszintjének vázlatrajza. 1750. előtt.] R. Jean Nicolas Jadot de Ville Issey, császári főépítész vázlata a párizsi Bibi. Duocet-ban őrzött vázlatkönyvéből. Repr.: Bp. Rég. 16. köt. Bp., 1955. p. 223. Bq 902/10 8x16 cm.; M.o.-i rene­szánsz és barokk. Bp., 1975. p. 455. B 709/42 5x12 cm.; Voit Pál: A barokk M.o.-on. (Bp., 1970.) p. 46. B 725/531 8x18 cm. 921. BUDA, a királyi Vár főhomlokzati terve, XVIII. sz. kö­zepe. = M. műemlékvéd. 1971-1972. Bp., 1974. p. 380. Bq 725/410 R. repr. 7x17 cm. 922. A PALOTA alaprajza és a beépítetlen nyugati várlejtő 1753-ban. = Vár nyugati lejtő rendezésének tanulmány­terve. Bp., 1971. 6. kép. Bf 725/697 M. repr. 16x22 cm. 923. A VÁR helyszínrajza. = Gerő László: A helyreállított b.-i vár. Bp., 1980. p. 14. B 725/722 R. repr. 8x19 cm. Részlet Sonnleuthner felvételéből. 1755. 924. [A PALOTA alaprajza. 1758.] M. Sebastian Zeller felvétele. Repr.: Kapossy János: Mária Terézia budavári palotájának tervező mestere. Bp., 1928. p. 175. B 720/19 12x12 cm.; Kelényi György: Hillebrandt. Bp., 1976. 24. kép. B 720/71 6x14 cm. 3 db. 925. [A MÁRIA TERÉZIA-féle palota főhomlokzatainak terv­rajza. 1758.] M. Sebastian Zeller metszete. A keleti és nyugati homlokzat. Repr.: Kapossy János: Mária Terézia budavári kir. palotájának tervező meste­re. Bp., 1928. p. 177. B 720/19 6x20 cm.; Horler Miklós: Bp. műemlékei. 1. köt. Bp., 1955. p. 290. Bq 725/384/1 10x16 cm.; Czagány István: A Buda­vári Palota. . . Bp., 1966. p. 21. B 725/495 9x13 cm.; M.o.-i reneszánsz és barokk. Szerk. Galavics Géza. Bp., 1975. p. 461. B 709/42 7x12 cm.; Kelényi György: Hillebrandt. Bp., 1976. 21. kép. B 720/71 5x15 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom