Berza László: Budapest története képekben 1493-1980 - Képkatalógus 1. kötet (1-31978. tétel, 1982)

BUDA LÁTKÉPE - I. KERÜLET

122 LÁTKÉPEK 2792. Az ÚN. Beatrix-kút kávája, a palota délkeleti falszorosá­ban. = Jankovics Júlia: Budavári kapuk, falak. Bp., 1973. p. 101. B 725/591 F. 16x23 cm. 2793. KÚT Mátyás-címerrel. [A Budavári Palota udvarán.] = Budavári Beruházó Iroda. (Bp., 1974.) p. 12. B 725/612 F. 8x8 cm. Színes felv. 2794. RENESZÁNSZ kút Mátyás király feleségének, Beatrix­nak címerével. = Mesterházi Lajos-Saphier Herbert: Bp. [Bp.], (1974.), 9. kép. B 914/509 F. 8x10 cm. Saphier felv. 2795. A BUDAI Várkert díszkútja Mátyás és Beatrix címeré­vel. = Zolnay László: Ünnep és hétköznap a középkori B.-n. Bp., 1975. p. 112-113 között. 39. kép. B 309/86 F. 12x16 cm. 2796. A BEATRIX-kút. = Tóth Rózsa, Feuer [Istvánné]: Középkori kir. palota a B.-i Várban. (Bp.) [1975.], p. [65.] B 943/1035; B 943/1036 F. 11x16 cm. A kút közelképe. Molnár János felv. 2797. [BEATRIX-kút.] = Der Königspalast und die gotischen Statuen des mittelalterlichen Buda... [Bp., 1977.] p. [75.] B 943/1078; B 943/1079; B 943/1080; B 943/1081; B 943/1105 F. 14x19 cm. 2798. A DÉLI kertben feltárt reneszánsz kút Beatrix és Mátyás címerével. = Gerő László: A B.-i várnegyed. [Bp.], (1979.), t. 12. B 725/699 F. 16X18 cm. 2799. A DÉLI kertben feltárt reneszánsz kút Beatrix és Mátyás címerével. = Gerő László: A B-.i Várnegyed. [Bp.] (1979.) t. 12. B 725/699 F. 16x19 cm. Dobos Lajos felvétele. 2800. DÉLI zárt udvar, az „in situ" maradt reneszánsz kút Mátyás és Beatrix címerével (a fedőkövek új kiegészítésé­vel). = Gerő László: A helyreállított b.-i vár. Bp., 1980. p. 165. B 725/722 F. 17x19 cm. 2801. MERKUR szobra a királyi várpalotán. = Új idők 1899. 1. köt. p. 15. F. 8x17 cm. Donáth Gyula alkotása. 2802. A TÁNC. = Hauszmann Alajos: A m. kir. vár. Bp., [1912?], p. 48. Bf 725/9 F. 11 X17 cm. Szoborcsoport. 2803. A BUDAI várpalota turulja. = Vas. Újs. 1905. p. 150. F. 10x13 cm. Műtermi felvétel. Felállítva: 1905. Donáth Gyula alkotása. 2804. TURUL a Budai Várban. 1903. Donáth Gyula. ..= Mű­vészet 1905. p. 38. F. 11 X14 cm. Közelkép. 2805. OSZLOPSOR és vasrács a királyi kert elzárására a Szt. György tértől. = M. Pályázatok 1905. No 8. p. 32. Bf 720/38 F. 12x18 cm. Wottitz felv. A kerítés vasrácsának készítője Jungfer Gyula. 2806. TURULMADÁR a budai várpalota kőkorlátján. = Új idők 1905. 2. köt. p. 571. F. 9 X13 cm. Drippainé felv. 2807. TURUL-SZOBOR a budai királyi Várkertben Donáth Gyulától. = Vas. Újs. 1905. p. 586. F. 10x14 cm. 2808. A BUDAI királyi palota. Lejárat a királyi kertbe. = M. Iparműv. 1906. p. 44. F. 14x20 cm. Weinwurm felv. 2809. A KIRÁLYI palota Turulmadara. = Tolnai Világi. 1907. p. 34. F. 8x11 cm. 2810. A KERTI rács sarokpillérje. = Hauszmann Alajos: A m. kir. vár. Bp. [1912?], p. 32. Bf 725/9 F. 10x14 cm. 2811. A VÁRPALOTA turulmadara. = Új Idők 1913. 2. köt. p. 144. F. 9x12 cm. 2812. RÉSZLET a királyi várkertből. = Bp. (Bp., 1926.) p. [59.] Bq 910/162 F. 13X18 cm. 2813. TURULMADÁR a kir. palota kerítésén. = Bp. Leg­újabb látnivalók. Bp., 1926., p. 47. B 914/543 F. 4x5 cm. 2814. A TURUL-madár és a kerti terasz rácsos kapuja a Szt. György tér felől. = Mesterházy Jenő: A budavári kir. palota hajdan és most. Bp., 1929. p. 29. B 725/204 F. 3x5 cm. 2815. TURULMADÁR, háttérben a királyi várral. = Szügyi Elemér: Emi. Budavárából. Bp., [1930.], p. 22. B 911/21 F. 11 X15 cm. Harsányi Gyula felv. 2816. A KIRÁLYI várkastély kertjének bejárata. = Szügyi Elemér: Emi. Budavárából. Bp., [1930.], p. 23. B 911/21 F. 8x11 cm. 2817. THE GATE of the Royal Gardens. = Cal. for the year. . . 1938. t. 32. B 059/339 F. 17x18 cm. 2818. DONÁTH Gyula: A turulmadár szobra. = Czagány István: A Budavári Palota... Bp., 1966. p. 62. B 725/495 F. 6x9 cm. 1945 előtt. 2819. HAUSZMANN Alajos: A palota keleti kertjének Szt. György téri kerítése és teraszlépcsője. = Czagány István: A Budavári Palota... Bp., 1966. p. 61. B 725/495 F. 10X13 cm. 1945 előtt. 2820. TURULMADÁR szobra az egykori palotakert főkapu­ján. = Jankovics Júlia: Budavári kapuk, falak. Bp., 1973. p. 161. B 725/591 F. 16X23 cm. 2821. TURULMADÁR szobra az egykori palotakert főkapu­ján. = Jankovich Júlia: Budavári kapuk, falak. Bp., 1973. p. [161.] B 725/591 F. 16x23 cm. 2822. [A TURULMADÁR.] = Műv.-tört. Ért. 1962. p. 278. F. repr. 8x11 cm. Matorin rajza 1945-ből. 2823. A ZENE. = Vas. Újs. 1901. p. 404. F. 4x11 cm. A palota homlokzatát díszítő allegorikus szoboralak még a fel­állítás előtt. 2824. A ZENE. = Hauszmann Alajos. A m. kir. vár. Bp. [1912?], p. 47. Bf 725/9 F. 11x17 cm. A palota együtteséhez tartozó épületek 2825. BUDA. Istállóépület tervrajza a királyi várba. = Kelényi György: Hillebrandt. Bp., 1976. 31. kép. B 720/71 R. repr. 13x15 cm. 1788 körül. 2826. SZIGNÁLATLAN istállóépület és kocsiszín terve 1789­ből. (F. A. Hillebrandt?) = Czagány István: A Budavári Palota ... Bp., 1966. p. 30. B 725/495 R. repr. 13x13 cm. 2827. LADISLAU Rupp-Joseph Weiss-Carl Neuwierth: A Hofstallgebaude homlokzata. Épült 1847-1858. Lebontot­ták 1954 után. = Czagány István: A Budavári Palota... Bp., 1966. p. 180. B 725/495 R. repr. 2x13 cm. 2828. FRANZ Anton Hillebrandt: A Budavári Palota első istállóépületének terve. = Czagány István: A Budavári Palota. .. Bp., 1966. p. 29. B 725/495 R. repr. 12x13 cm. 2829. SZIGNÁLATLAN istállóépületi terv. (F. A. Hille­brandt?) = Czagány István: A Budavári Palota... Bp., 1966. p. 28. B 725/495 R. repr. 9x13 cm. 2830. A VOLT Istállóépület keleti főhomlokzata 1901 után a Hunyadi-udvarban. = Műv.-tört. Ért. 1978. No 4. p. 237. F. 6x8 cm. Homlokzatrészlet. 2831. Az ISTÁLLÓÉPÜLET homlokzata. = Hauszmann Alajos: A m. kir. vár. Bp., [1912?], p. 49. Bf 725/9 F. 16x22 cm. Keleti homlokzat, háttérben az Oroszlános kapu.

Next

/
Oldalképek
Tartalom