Berza László: Budapest története képekben 1493-1980 - Képkatalógus 1. kötet (1-31978. tétel, 1982)

BUDA LÁTKÉPE - I. KERÜLET

BUDAVÁRI PALOTA — HALÁSZBÁSTYA 119 2668. BUDAVÁRI királyi palota: várkápolna. = Genthon István: Mo. műv. emlékei. (Bp., 1974.) p. 15. B 725/607 F. 13x17 cm. Dobos Lajos felv. 2669. [GÓTIKUS kápolna.] = Budapest 1974. No 4. címlap. F. 23 X 32 cm. Csigó László színes felv. Részlet a szárnyasoltárral. 2670. [GÓTIKUS kápolna.] = 25 éves a szoc. ép. ügy. (Bp.), 1974. p. 121. B 725/601 F. 14x18 cm. A kápolna részlete a szárnyas oltárral. 2671. KÖNIGSBURG: Burgkapelle. = Genthon István: Kunstdenkmäler in Ung. Darmstadt, 1974. p. 15. B 725/602 F. 12x17 cm. Dobos Lajos felv. A gótikus kápolna részlete a szárnyas oltárral. 2672. [GÓTIKUS kápolna.] = Entz Géza: Gótikus épít. Mo.-n Bp., 1974. p. [62.] 40. kép. Bq 720/63 F. 21 X30 cm. Kónya Kálmán felv. Belső részlet a hármasoltárral. 2673. A VISSZAÁLLÍTOTT palotakápolna. = Várépít.-ünk. Főszerk. Gerő László. Bp., 1975. p. 103. B 728/58 F. 14x19 cm. A szentély. 2674. [ALKÁPOLNA] = Tóth Rózsa, Feuer [Istvánná]: Kö­zépkori kir. palota a B.-i Várban. (Bp.), [1975.] címlap és p. [53.] B 943/1035 F. 14x16 cm. Járay Rudolf színes felv. 2675. [ALKÁPOLNA.] = Wellner István: Bp. Bp., 1976. t. 1. B 914/521 F. 8x11 cm. 2676. A KIRÁLYI kápolna alsó terme. = Regélő m. várak. Bp., (1977.) p. 19. B 728/63 F. 12x12 cm. A kápolna belseje. 2677. Az ALKÁPOLNA = M. Hírek 1977. No. 17. p. 16. F. 15x21 cm. Kozák Albert felv. 2678. A BUDAI királyi házikápolna altemploma. = Diakónia 1979. No 1. p. 35. F. 12X13 cm. 2679. A BUDAI várkápolna alsó tere. = Dercsényi Dezső­Zádor Anna: Kis. m. művtört. Bp., (1979.), p. 83. B 709/51 F. 8x10 cm. 2680. A PALOTAKÁPOLNA rekonstruált altemploma. = Gerő László: A B.-i Várnegyed. [Bp.], (1979.) t. 9. B 725/699 F. 16x19 cm. Belső részlet a szárnyas oltárral. 2681. A HELYREÁLLÍTOTT kápolna belső képe. = Gerő László: A helyreállított b.-i vár. Bp., 1980. p. [201.] B 725/722 F. 14x19 cm. 2682. A HELYREÁLLÍTOTT palotakápolna részlete. = Gerő László: A helyreállított b.-i vár. Bp., 1980. p. 200. B 725/722 F. 9x19 cm. 2683. A HELYREÁLLÍTOTT XIV. századi - alsó - palota­kápolna. = Gerő László: A helyreállított b.-i vár. Bp., 1980. p. 150-151. [között]. B 725/722 F. 15x19 cm. A kápolna belseje. Színes felvétel. 2684. [A PALOTAKÁPOLNA belsejének terve.] R. Joseph Hauzinger (?) rajza. 1771-1780 között. Repr.: Czagány István: A Budavári Palota... Bp., 1966. p. 116. B 725/495 8x13 cm; Kelényi György: Hillebrandt. Bp., 1976. 26. kép. B 720/71 11 x18 cm. 2685. A PALOTAKÁPOLNA hosszmetszetének részlete, 1777. = Bp. tört.-e a török kiűzésétől a márc.-i forrad.-ig. írta Nagy Lajos-Bónis György. Bp., 1975. p. 225. Bq 943/1002/3 R. repr. 8x9 cm. 2686. NICOLAUS Pacassi-F. A. Hillebrandt —J. Hauzinger — H. Moosbrugger: A Szent Zsigmond-kápolna hajója. Épült 1777-1778-ban. Lebontották 1961-ben. - Czagány István: A Budavári Palota... Bp., 1966. p. 91. B 725/495 F. 13x16 cm. 2687. A SZENT Zsigmond-kápolna belseje. = M. Szalon. 1890. p. [476.] F. 14x19 cm. Koller utódai felv. 2688. A NÁDOR család sírboltja a budavári Zsigmond-kápol­nában. = Vas. Ujs. 1895. p. 609. M. repr. 15x20 cm. Dörre Tivadar rajza utáni metsz. Az alsó kápolna a ko­porsókkal. 2689. A SZENT Zsigmond-kápolna új oltárképének vázlata Roskovics Ignáctól. = Vas. Ujs. 1900. p. 1. Fe. repr. 11 x23 cm. 2690. SZENT Zsigmond. Tury Gyula oltárképe a budavári Zsigmond-kápolnában. = Vas. Ujs. 1900. p. 562. F. 13x21 cm. 2691. A NAPKELETI bölcsek. Hegedűs László oltárképe a budavári Zsigmond-kápolnában. = Vas. Ujs. 1900. p. 563. F. 13x21 cm. 2692. ARANYOZOTT vasrács a templom szentélyében. = Hauszmann Alajos: A kir. vár belső kiképzése... Bp., 1903. p. 214. Bq 747/2 F. 13x18 cm. 2693. KÁPOLNA a királyi várpalotában. Tervezte Hauszmann Alajos. = Mo. képes albuma. Bp., (1906.) p. [152.] Bq 914/167 F. 10x13 cm. Belső felvétel. 2694. A VÁRTEMPLOM belseje. = Hauszmann Alajos: A m. kir. vár. Bp., [1912?] t. 13. Bf 725/9 F. 21 x28 cm. 2695. A BUDAVÁRI Szent István-kápolna belseje. = Élet 1913. p. [1113.] F. 17x24 cm. 2696. A VÁRTEMPLOM belseje. = Magyarság Képes mell. 1928. No 33. p. 2. F. 19x25 cm. Sztrókay Kálmán felv. 2697. SZENT István átadja testamentumát Szent Imrének. = Magyarság Képes mell. 1928. No 33. p. [1.] F. repr. 18x22 cm. A budai Várplébániában levő oltárkép Roskovics Ignác és nyik Károly festménye. 2698. A VÁRKÁPOLNA régi freskója. = Magyarság Képes mell. 1928. No 33. p. 4. F. 17x19 cm. 2699. A VÁRTEMPLOM belseje. = Magyarság Képes mell. 1928. No. 33. p. 2. F. 19x25 cm. 2700. A ZSIG MON D-kápol na belseje. = Szügyi Elemér: Emi. Budavárából. Bp., [1930.], p. 33. B 911/21 F. 7X9 cm. 2701. SPÁNYIK Cornél: A várkápolnai freskó. = Képzőműv. 1931. p. 203. F. 7x15 cm. 2702. A VOLT Zsigmond-kápolna diadalíve és szentélye a Mátyás-kút mögött. = Művtört. Ért. 1978. No 4. p. 237. F. 8X10 cm. 1944 előtt. Kápolnabelső-részlet. 2703. AUGUST la Vigne angyalfejes kápolnabejárati kapuja. Készült 1856-57-ben, 1959. évi állapot. Lebontották 1965­ben. = Czagány István: A Budavári Palota... Bp., 1966. p. 70. B 725/495 F. 6x8 cm. Az Oroszlános nagyudvarban. A C épületszárny déli homlok­zatán. 2704. A PALOTAKÁPOLNA belseje a bontás megindítása előtt. = Czagány István: A Budavári Palota... Bp., 1966. p. 136. B 725/493 F. 6x7 cm. 1960-ban. 2705. BUDA. A Szt. Jobb-kápolna homlokzata és metszete. = Kelényi György: Hillebrandt. Bp., 1976. 27. kép. B. 720/71 R. repr. 8x11 cm. 2 db. 1778 körül. 2706. A RÉGI Szt. Jobb-kápolna alaprajza. = Uxa József: A budavári kir. kápolna... tört.-e. Bp. (1934.), p. 252. B 934/392 R. Repr. 5x6 cm. A C épület udvarán volt kápolna alaprajza. 2707. I. H. MONOGRAMMISTA (loseph Hauzinger?): A Szent István-kápolna interieurje és oltára 1778 körül. — Czagány István. A Budavári Palota... Bp., 1966. p. 116. B 725/495 R. repr. 6x9 cm, keresztmetszet rajz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom