Berza László: Budapest története képekben 1493-1980 - Képkatalógus 1. kötet (1-31978. tétel, 1982)

BUDA LÁTKÉPE - I. KERÜLET

BUDAVÁRI PALOTA 117 2594. A NAGY olvasótér... = Budapest 1968. No 6. p. 4. R. repr. 4 X10 cm. Az F épület VII. szintjének tervezett megoldása. Országos Széchenyi Könyvtár. Kápolnák 2595. A FELSŐ kápolna hajójának északnyugati sarka. = Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 215., Bq 728/43 F. 7x9 cm. Részlet. 2596. SIEBMACHER 1598. évi metszetének részlete a Szt. Zsigmond-templom ábrázolásával. = Bp. Rég. 19. köt. Bp., 1959. p. 216. Bq 902/10 M. repr. 7x10 cm. Kinagyított részlet. Gótikus kápolna. 2597. A SZ[ENT] Zsigmond-templom alaprajza a Rabatta-féle térképen. = Bp. Rég. 19. köt. Bp., 1959. p. 216. Bq 902/10 R. repr. 7x10 cm. Térképrészlet a tempi, és környékével. 2598. A BUDAVÁRI királyi palotakápolna altemplomának egyik szentélyablaka feltárás közben (1948) és az ablak kiegészített rajza. = Bp. tört.-e a későbbi középkorban és a török hódoltság idején. írta: Kubinyi András-Gerevich László-Fekete Gyula stb. Bp., 1973. p. 250. Bq 943/1002/2 F. és R. repr. különböző méret, 2 db. 2599. BUDAPEST. Szt. János-kápolna romjai a Várban a XIV. sz. végéről. = A mo.-i műv. a honfoglalástól a XIX. sz.-ig. Bp., 1956. p. 189. B 709/20 F. 12x15 cm. Felv. felülről, a romokról. Gótikus kápolna 2600. A BUDAI várpalota gótikus altemploma az 1948/49-es feltáráskor = Zolnay László: Ünnep és hétköznap a kö­zépkori B.-án. Bp., 1975. 13. kép. B 309/86 F. 12x16 cm. 2601. A KÖZÉPKORI várkápolna boltívei (1949). = Gerő László: A helyreállított b.-i vár. Bp., 1980. p. 189. B 725/722 F. 13x19 cm. A feltáráskor. 2602. A KÖZÉPKORI várkápolna (1949). = Gerő László: A helyreállított b.-i vár. Bp., 1980. p. 188. B 725/722 F. 13 X19 cm. A feltáráskor 2603. A VÁRKÁPOLNA ablakainak középkori kőrácsa (1949). = Gerő László: A helyreállított b.-i vár. Bp., 1980. p. [195.] B 725/722 F. 14x19 cm. A feltáráskor. 2604. [A ZSIGMOND kori alkápolna feltárt maradványa.] = Horler Miklós: Bp. műemlékei. 1. köt. Bp., 1955. p.i255. Bq 725/384/1 F 15x20 cm. Molnár János felvétele. Ua. Borsos Béla-Sódor Alajos-Zádor Mihály: Bp. épít. tört.-e. . . Bp., 1959. p. 45. Bq 725/408 11 x14 cm; Zakariás G. Sándor: Bp. Bp., 1961. p. 48-49. között 70. kép. B 725/438 15x21 cm; Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 210. Bq 728/43 19x26 cm; Bp. tört.-e a későbbi középkorban és a török hódoltság idején. írta: Kubinyi András-Gerevich László stb. Bp., 1973. p. 251. Bq 943/1002/2 7x9 cm; Tóth Rózsa. Feuer [Istvánná]: Közép­kori kir. palota a B.-i Várban. (Bp.), [1975.] p. [52.] B 943/1035 10x14 cm; Budapest 1976. No 10. p. 38. 9x15 cm. 2605. A KÁPOLNA támpillér padkájára ráépített Zsigmond­kori fal délről. = Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 222. Bq 728/43 F. 9x10 cm. 2606. A KÁPOLNA szentélyének támpillérei és alapozása. = Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 217. Bq 728/43 F. 9x9 cm. 2607. A KÁPOLNÁHOZ északra csatlakozó fal rézsüs széle­sítéssel. = Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 217. Bq 728/43 F. 4x6 cm. falrészlet. 2608. Az ALKÁPOLNA szentélyének záródása. = Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 211. Bq 728/43 F. 6x9 cm. 2609. A KÓRUST tartó oszlop alapozása. = Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 214. Bq 728/43 F. 8X9 cm. Részlet. 2610. BORDAINDÍTÁS az alkápolna szentélyének északi ol­dalán. == Gerevich László: À b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 211. Bq 728/43 F. 9x13 cm. Feltárt részlet közelképe. 2611. Az ALKÁPOLNA falai északkeletről. Háttérben a hajó záródása. = Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp. 1966. p. 212. Bq 728/43 F. 9x12 cm. 2612. A KÁPOLNA déli saroktámpilléréhez csatlakozó falak. = Gerevich László: A b.-i vár feltárása, Bp., 1966. p. 216. Bq 728/43 F. 6x9 cm. 2613. DIADALÍV és bordaindítás a szentély északi falán. = Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 211. Bq 728/43 F. 9x12 cm. 2614. A KÁPOLNA délkeleti ablakának mérművei. = Gere­vich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 213. Bq 728/43 F. 9x12 cm. 2615. A SZENTÉLY északkeleti ablakának mérművei. = Ge­revich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 213. Bq 728/43 F. 6x9 cm. 2616. Az ALKÁPOLNA befalazott szentélyablakai. = Gere­vich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 213. Bq 728/43 F. 6x9 cm. 2617. Az ALKÁPOLNA szentélyablakai kibontás közben. = Gerevich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 213. Bq 728/43 F. 6x9 cm. 2618. A KÁPOLNA délnyugati saroktámpillére alapfalának maradványa. Előtérben a támpillérből kiinduló fal. = Ge­revich László: A b.-i vár feltárása. Bp., 1966. p. 215. Bq 728/43 F. 9x13 cm. 2619. KÁPOLNA déli környéke. = Horler Miklós: Bp. mű­emlékei. 1. köt. Bp., 1955. p. 249. Bq 725/384/1 F. 11 x16 cm. 2620. A VÁRKÁPOLNA feltárt altemploma. XV. század első fele. = Mihály Ida-Lócsy Erzsébet-Holl Imre: A közép­kori B. és P. Bp., 1955. p. 74. B 943/738 F. 7x10 cm. A helyreállítás előtt. 2621. A VÁRKÁPOLNA feltárt maradványai. = M. Műemlék­véd. 1967-1968. Bp., 1970. p. 183. Bq 725/410 F. 8X13 cm. 2 felv. 2622. GÓTIKUS kápolna altemploma. = Műv. 1967. No 8. p. [6.] F. 15x22 cm. A helyreállításkor. 2623. KAPELLE aus dem Palaste. = Gerő László: Bp. Lpzg., (1966.) p. 60. B 709/33 F. 7x10 cm. A gótikus kápolna feltáráskor. 2624. [GÓTIKUS kápolna.] = Gerő László: Felfedező úton épü­leteink között. Bp., 1966. p. [130.] B 725/500 F. 8x16 cm. Heltay László felv. 2625. KAPELLE aus dem Palaste. = Gerő László: Bp. Lpzg., [1966.] p. 60. B 709/33 F. 7x10 cm. 2626. A KÁPOLNA keleti támpillérének feltárása. = Gerő László: A helyreállított b,-i vár. Bp., 1980. p. 190. B 725/722 F. 14x20 cm. 2627. Az ALAMIZSNÁS Szt. Jánosról nevezett palotakápolna alsó terének maradványai a feltárás után (1950). = Gerő László: A helyreállított b.-i vár. Bp., 1980. p. 191. B 725/722 F. 12x19 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom