Berza László: Budapest története képekben 1493-1980 - Képkatalógus 1. kötet (1-31978. tétel, 1982)

BUDA LÁTKÉPE - I. KERÜLET

BUDAVÁRI PALOTA — HALÁSZBÁSTYA 113 2428. KIRÁLYI palota fehér terme. = Bp. [Képes album.] 2. kiad. [Bp., 191?] p. 14. B 779/330; B 914/275 F. 11 X16 cm. 2429. RECEPTION (withe) Room, Royal Palace. = The Danube. Bp., [1913.] p. 56. B 910/59 F. 6x8 cm. 2430. A BUDAI királyi vár új ünnepi terme. = Ország-Világ 1914. p. 378. F. 12x17 cm. 2431. KIRÁLYI várpalota. Márványterem. = Dräsche Lázár A[lfréd]-Tábori [Kornél]: .. .Jöjjön M.o.-ra! Bp., 1927. p.9. Bq 910/145 F. 12x18 cm. Borsodi felv. 2432. The RECEPTION Room of the Royal Palace. = A week in Bp. and Hung. Bp., (1927.) p. 24. B 910/618 F. 4x7 cm. 2433. A KIRÁLYI palota márványterme. = Az Orsz. M. Kép­zőműv.-i Társ. Évkve. 1928. Bp., 1928. p. 28. Bq 700/76 F. 8x14 cm. 2434. KIR. vár. Trónterem. = Bp. in pictures. Vienna-Lpzg., 1930. p. 25. B 779/345 F. 12x17 cm. Reifenstein Bruno felv. 2435. PALAZZO Regale: la sala d'argento. = Ung. Milano, 1930. p. 108. B 910/286 F. 11 X 8 cm. 2436. IDOMTÉGLA párkány. = Bp. tört.-e a későbbi közép­korban és a török hódoltság idején. írta: Kubinyi András­Gerevich László-Fekete Lajos, stb. Bp., 1973. p. 249. Bq 943/1002/2 F. 9x11 cm. Reneszánsz terem. 2437. IDOMTÉGLA párkány. = Bp. tört.-e a későbbi közép­korban és a török hódoltság idején. írta: Kubinyi András­Gerevich László-Fekete Lajos, stb. Bp., 1973. p. 248. Bq 943/1002/2 F. 9X11 cm. 2438. [PÁRKÁNYFRÍZ a királyi palotából.] = Bp. tört.-e a későbbi középkorban és a török hódoltság idején. írta: Kubinyi András-Gerevich László-Fekete Lajos, stb. Bp., 1973. p. 295. Bq 943/1002/2 F. 8x16 cm. 2439. HUNYADI Mátyás reneszánsz palotájának vörösmár­vány faragványai. = Jankovics Júlia: Budavári kapuk, falak. Bp., 1973. 84-85. B 725/591 F. különböző méret, 3 db. 2440. RENESZÁNSZ oszlopos részlet a Vármúzeumban. = Bp. Lexikon. Bp., 1973. p. 1257. B 033/13 F. 6x8 cm. 2441. A TÖRTÉNELMI Múzeum reneszánsz terme. == Buda­pest 1974. No 4. p. 11. F. 11 X12 cm. Csigó László felv. 2442. BUDAVÁRI Palota, BTM, kiállítási részlet. = Műv. 1975. No 7. p. 16. F. 10x10 cm. Lelkes felv. 2443. RENESZÁNSZ terem. = Tóth Rózsa, Feuer [Istvánné]: Középkori kir. palota a B.-i Várban. (Bp.), [1975.] p. [36.] B 943/1035 F. 10x14 cm. Molnár János felv. 2444. [A RENESZÁNSZ -terem a királyi várban] = Der Königs­palast und die gotischen Statuen des mittelalterlichen Buda. . . [Bp., 1977.] p. [26.] B 943/1079; B 943/1078; B 943/1080; B 943/1081 F. 16x22 cm. 2445. ROKOKÓ-terem. = P. Napló Képes mell. 1925. aug 9. p. 37. F. 18x18 cm. 2446. A RÓZSASZÍN-terem a budai királyi palotában. = Vas. Újs. 1892. p. 450. F. 7x12 cm. Stillfried felv. 2447. RUHATÁR a királyi palotában. = Az Orsz. M. Képző­műv.-i Társ. évkve. 1928. Bp., 1928. p. 27 Bq 700/76 F. 8X14 cm. 2448. A VOLT ruhatár helyiségének déli fele a Szent György téri szárnyban. = Műv. tört. Ért. 1978. No 4. p. 237. F. 7X8 cm. 1945 előtt. 2449. SZERTARTÁSI terem. = Királyi palota Bp. (Bp.), [1936.] p. [9.] B 725/689 F. 11 X14 cm. 2450. A SZENT István-terem. = M. Mérnök- és Építész Egy. Közi. 1900. p. 247. F. 18x21 cm. Az F épületben. Tervezte Hauszmann Alajos. 2451. A BUDAI királyi vár Szent István-terme. = M. Mérnök­és Építész Egy. Közi. 1900. p. 257. F. 14x20 cm. Wottitz felv. 2452. A BUDAI királyi vár Szent István-terme. = M. Mérnök­és Építész Egy. Közi. 1900. p. 258. F. 14x20 cm. Wottitz felv. 2453. A BUDAI királyi vár Szent István-terme. = M. Mérnök­és Építész Egy. Közi. 1900. p. 259. F. 14x20 cm. Wottitz felv. 2454. A BUDAI királyi vár Szent István-terme. = M. Mérnök­és Építész Egy. Közi. 1900. p. 260. F. 11 X13 cm. Wottitz felv. 2455. A SZENT István-szoba kandallója. = M. Iparműv. 1900. p. 94. F. 13 X20 cm. Wottizt felv. A kandallót tervezte Hauszmann A. Thék Endre gyárában bemutatva. 2456. A SZENT István-szoba ajtaja. = M. Iparműv. 1900. p. 95. F. 13 X20 cm. Wottitz felv. Az ajtót készítette Thék Endre. Thék Endre gyá­rában bemutatva. 2457. A SZENT István-szoba nagy tükre. = M. Iparműv. 1900. p. 98. F. 13x20 cm. Wottitz felv. Thék Endre gyárában bemutatva. 2458. A SZENT István-szoba ablak-függönye. = M. Iparműv. 1900. p. 99. F. 13x20 cm. Wottitz felv. Még nem a helyén, Thék Endre gyárában bemu­tatva. 2459. A SZENT István-szoba bútorai. = M. Iparműv. 1900. p. 102. F. különböző méret, 3 db. Wottitz felv. Thék Endre munkái. A párizsi kiál­lításra szánt kiállítási anyag. 2460. A SZENT István-szoba sarka. = M. Iparműv. 1900. p. 106. F. 11 X13 cm. Wottitz felv. Thék Endre gyárában bemutatva. 2461. A SZENT István-szoba fali kárpitja. = M. Iparműv. 1900. p. 106. F. 11 X13 cm. Wottitz felv. Thék Endre gyárában kiállítva. 2462. ROSKOVICS Ignácz festménye a budai királyi palota Szent István-terme számára. = Vas. Újs. 1900. p. 245. Fe. repr. 12x15 cm. Szent István a keresztény vallást hirdeti. 2463. ROSKOVICS Ignácz festménye a budai királyi palota Szent István-terme számára. = Vas. Újs. 1900. p. 246. Fe. repr. 12x15 cm. Szent István apostoli királlyá választása. 2464. ROSKOVICS Ignácz festményei a budai királyi palota Szent István-terme számára. = Vas .Újs. 1900. p. 248. Fe. repr. 7x16 cm. 12 db. 2465. A BUDAI királyi palota Szent István-termének ajtaja. = Vas. Újs. 1900. p. 264. F. 13x20 cm. Wottitz felv. 2466. A BUDAI királyi palota Szent István-teremből. = Vas. Újs. 1900. p. 265. F. 13 X 20 cm. Wottitz felv. 2467. A BUDAI királyi palota Szent István-termének egyik sarka. = Vas. Újs. 1900. p. 266. F. 11 X13 cm. Wottitz felv. 2468. A BUDAI királyi palota Szent István-termének kandalló­ja. = Vas. Újs. 1900. p. 267. F. 12x20 cm. Wottitz felv. 2469. A SZENT István-terem a budai királyi palotában. = Ország-Világ 1901. p. 786. F. 2 db, különböző méret. 2470. A SZENT István-terem. = Vas. Újs. 1903. p. 589. F. 10x14 cm. Weinwurm felv.

Next

/
Oldalképek
Tartalom