Berza László: Budapest története képekben 1493-1980 - Képkatalógus 1. kötet (1-31978. tétel, 1982)

BUDA LÁTKÉPE - I. KERÜLET

110 LÁTKÉPEK 2301. NAPÓRA. = A M. Hírek Kincses Kai. 1968. p. 169. B 059/447 F. 5x5 cm. Közelkép a Lovagterem falán lévő kő napóráról. Külső felv. 2302. ZSIGMOND király korában épített gótikus nagyterem. = Tükör 1968. No 40. p. 8. F. 10x11 cm. Belső felv. 2303. [A GÓTIKUS terem egyik ablakfülkéje.] = Ostrom­verte várak. Bp., [1969.] 47. kép. B 728/48 F. 18x23 cm. Gink Károly felv. Belső felv. 2304. [LOVAGTEREM.] = Ostromverte várak. Bp., [1969.] 46. kép. B 728/48 F. 15x20 cm. Gink Károly felv. Belső felv. 2305. [GÓTIKUS terem.] = M. építészet 1945-70. Bp., 1972. p. 247. B 720/61 F. 9x12 cm. Belső felv. 2306. GÓTIKUS terem újjáépített homlokzata a Déli palota­udvaron. = Tóth Rózsa, Feuer [Istvánné]: Középkori kir. palota a B.-i Várban. (Bp.), [1975.] p. [63.] B 943/1035 F. 11 X16 cm. Molnár János felv. Külső felv. 2307. ZSIGMOND palotájának gótikus terme. = Tóth Rózsa, Feuer [Istvánné] : Középkori kir. palota a B.-i Várban. (Bp.), [1975.] p. [43.] B 943/1035 F. 10x14 cm. Járay Rudolf felv. Belső felv. 2308. (A BUDAI királyi palota lovagterme.) = Ezeréves Bp. (Bp.. 1970.). 49. kép. Bq 914/482 F. 9x9 cm. Belső felv. 2309. A LOVAGTEREM részlete. = M.Ép ip. 1970. p. 44. F. 8x13 cm. Belső felv. 2310. A VÁRPALOTA középkori lovagterme = Bp. [Fotó­album] (2. kiad.) (Bp., 1971.) t. 17. B 779/379 F. 11 X14 cm. Gink Károly felv. Belső felv. 2311. GÓTIKUS lovagterem a budai Palota feltárásából. = Granasztói Pál: Budapest egy építész szemével. Bp. 1971. 181. B 725/541 F. 13x17 cm. Czeizing Lajos felv. Belső felv. 2312. A BUDAI várpalota nagyterme. = Műemlékvéd. 1972. No 2. p. 90. F. 7x13 cm. Belső felv. 2313. HELYREÁLLÍTOTT lovagterem a várban. = Bp. Főv.­unk Tört.-e. (Főszerk. Ságvári Ágnes.) (Bp., 1973.) 85. kép. B 943/1011 ; B 943/1022 F. 16X24 cm. Belső felv. 2314. A LOVAGTEREM a Vármúzeumban. = Bp. Lexikon. Bp., 1973. p. 1256. B 033/13 F. 8x12 cm. Belső felv. 2315. KÉSŐGÓTIKUS zárterkély... = Bp. tört.-e a későbbi középkorban és a török hódoltság idején. írta: Kubinyi András-Gerevich László-Fekete Lajos, stb. Bp., 1973. p. 305. Bq 943/1002/2 F. 8x11 cm. A gótikus terem oldalán. Külső felv. 2316. RÉSZLET az egykori gótikus palotából. = Jankovics Júlia: Budavári kapuk, falak. Bp., 1973. p. 16. B 725/591 F. 16x23 cm. Külső felvétel. 2317. [A GÓTIKUS nagyterem]. = Bp. tört.-e a későbbi kö­zépkorban és a török hódoltság idején. írta: Kubinyi András-Gerevich László-Fekete Lajos, stb. Bp., 1973. p. 271. Bq 043/1002/2 F. 9x12 cm. Belső felv. 2318. ZSIGMOND címeres kályha rekonstrukciója... = Bp. tört.-e a későbbi középkorban és a török hódoltság ide­jén. írta: Kubinyi András-Gerevich László-Fekete Lajos, stb. Bp., 1973. p. 284. Bq 943/1002/2 F. 6x11 cm. Belső felv. 2319. [KÁLYHAREKONSTRUKCIÓ a gótikus teremben.] = Bp. tört.-e a későbbi középkorban és a török hódoltság idején. írta: Kubinyi András-Gerevich László-Fekete La­jos, stb. Bp., 1973. p. 285. Bq 943/1002/2 F. 8x11 cm. 2320. GÓTIKUS terem, az ún. lovagterem. = Jankovics Júlia: Budavári kapuk, falak. Bp., 1973. p. 27. B 725/591 F. 16x16 cm. Belső felv. 2321. A LOVAGTEREM. = Tükör 1973. No 52. p. 17. F. 10x13 cm. Kékesdy Károly színes felv. Belső. 2322. A LOVAGTEREM ülőfülkéje. = Tükör 1973. No 52. p. 17. F. 10x10 cm. Kékesdy Károly színes felv. Belső felv. 2323. [A GÓTIKUS terem.] = Az I. ker. fejl.-e... [Bp.], (1974.) p. 12-13. Bq 381/203 F. 16x20 cm. Színes felvétel. Belső felv. 2324. XV. SZÁZADI díszkályha a lovagteremben. == Buda­pest 1974. No 4. p. 10-11. F. 11 X17 cm. Csigó László felv. 2325. [LOVAGTEREM.] = Entz Géza: Gótikus épít. M.o.-n. Bp., 1974. p. [95.] 75. kép. Bq 720/63 F. 21 X30 cm. Kónya Kálmán felv. Belső. 2326. A GÓTIKUS nagyterem a XV. század végéről. = Mes­terházi Lajos-Saphier Herbert: Bp. [Bp.], (1974.) 10. kép. B 914/509 F. 11x16 cm. Saphier felv. Belső felv. 2327. LA GRANDE Salle de Sigismond dans le château de Buda. = Ins. Int. des Châteaux Forts (IBI). Bp., 1974. p. 7. B 728/52 F. 9x12 cm. Belső felv. 2328. KÖNIGSBURG: Rittelsaal. = Genthon István: Kunst­denkmäler in Ung. Darmstadt, 1974. p. 14. B 725/602 F. 10x12 cm. Dobos Lajos felv. Belső felv. 2329. BUDAVÁRI királyi palota: Lovagterem. = Genthon István: M.o. műv. emlékei. (Bp., 1974.) p. 14. B 725/607 F. 10x12 cm. Dobos Lajos felv. Belső felv. 2330. A GÓTIKUS nagyterem. = Budapest 1975. No 2. p. 31. F. 10x21 cm. Czeizing Lajos felv. Belső felv. 2331. A KIRÁLYI palota gótikus nagyterme, XV. sz. első fele. = Zolnay László: Ünnepek és hétköznapok a középkori B.-án. Bp., 1975. 13. t. B 309/86 F. 11 X16 cm. Belső felv. 2332. A VISSZAÁLLÍTOTT Nagyterem. = Várépít.-ünk. Fő­szerk. Gerő László. Bp., 1975. p. 100. B 728/58 F. 14x21 cm. Belső felv. 2333. [GÓTIKUS terem]. = Wellner István : Bp. Bp., 1976. 1.1­B 914/521 F. 8x10 cm. Belső felv. 2334. A BUDAI királyi palota délkeleti nézete a gótikus nagy­terem (Kis lovagterem) és az Anjou-kori kápolnaszentély maradványaival. = Zolnay László: Kincses M.o. Bp., 1977. p. 231. B 309/91 F. 14x19 cm. 2335. A GÓTIKUS terem. = Regélő m. várak. Bp., (1977.) p. 18. B 728/63 F. 8x16 cm. 2336. A BUDAI vár gótikus terme (ún. lovagterem), 1420 körül. = Dercsényi Dezső-Zádor Anna: Kis m. műv. tört. Bp. (1979.) p. 115. B 709/51 F. 8x10 cm. A terem belseje. 2337. A BUDAVÁRI palota gótikus nagyterme. = Sugár István: A b.-i vár és ostromai. (Bp., 1979.) p. 23. B 355/339 F. 12x14 cm. Belső felv. 2338. NAGYTEREM a gótikus szobrokkal. = Gerő László: A helyreállított b.-i vár. Bp., 1980. p. 154. B 725/722 F. 15x20 cm. Dobos L. felv. Belső felv. 2339. A HELYREÁLLÍTOTT nagyterem. = Gerő László: A helyreállított b.-i vár. Bp., 1980. p. 147. B 725/722 F. 17x22 cm. Belső felv. 2340. NAGYTEREM keleti homlokzata. = Gerő László: A helyreállított b.-i vár. Bp., 1980. p. 121. B 725/722 R. repr. 10x17 cm. A sarokerkéllyel. Külső. 2341. NAGYTEREM belső perspektívája. = Gerő László: A helyreállított b.-i vár. Bp., 1980. p. 120. B 725/722 R. repr. 10x19 cm. 2342. DER GOTISCHE Grosse Saal von aussen. = Bp. Rund­schau 1980. No 37. p. 4. F. 9x11 cm. Külső felv.

Next

/
Oldalképek
Tartalom