Berza László: Budapest története képekben 1493-1980 - Képkatalógus 1. kötet (1-31978. tétel, 1982)

BUDA LÁTKÉPE - I. KERÜLET

102 LÁTKÉPEK 1983. KIRÁLYPINCE. = M. Ép. ip. 1970. p. 43. F. 13X18 cm. 1984. A TÁMPILLÉRES fal és az erkély. = Bp. tört.-e a későbbi középkorban és a török hódoltság idején. írta: Kubinyi András-Gerevich László-Fekete Lajos, stb. Bp., 1973. p. 253. Bq 943/1002/2 F. 9x9 cm. 1985. [KIRÁLYPINCE.] = Entz Géza: Gótikus épít. M.o.-on. Bp., 1974. p. [76.] 76. kép. Bq 720/63 F. 20X24 cm. 1986. A KIRÁLYPINCE konzervált falai és visszaállított erké­lye. = Várépít.-ünk. Főszerk. Gerő László. Bp., 1975. p. 95. B 728/58 F. 14x19 cm. 1987. [GYÁMKÖVES erkély a Királypincében.] = Tóth Rózsa, Feuer [Istvánná]: Középkori kir. palota a B.-i Várban. (Bp.), [1975.] p. [61.] B 943/1035 F. 10x14 cm. Molnár János felv. 1988. [KIRÁLYPINCE.] = Der Königspalast und die gotischen Statuen des mittelalterlichen Buda. . . [Bp., 1977.] p. [70.] B 943/1078; B 943/1079; B 943/1080; B 943/1081 ; B 943/1105 F. 14X19 cm. 1989. A KIRÁLYPINCE a visszaállított gótikus erkéllyel. = Gerő László: A B.-i Várnegyed. [Bp.], (1979.) t. 13. B 725/699 F. 16X19 cm. 1990. A KIRÁLYPINCE visszaállított gótikus erkélye. = Gerő László: A helyreállított b.-i vár. Bp., 1980. p. 181. B 725/722 F. 9x12 cm. 1991. A KIRÁLYI pincében visszaállított gótikus erkély (1965). = Gerő László: A helyreállított b.-i vár. Bp., 1980. p. 181. B 725/722 F. 9x12 cm. 1992. VISSZAÁLLÍTOTT gótikus erkély a királyi pincében. = Gerő László: A helyreállított b.-i vár. Bp., 1980. p. 150-151. [között]. B 725/722 F. 15x19 cm. Színes felvétele. 1993. A DÉLI zárt udvarban talált középkori csigalépcső maradványai (ma a falra felvezető lépcsőtorony aljában). = Gerő László: A helyreállított b.-i vár. Bp., 1980. p. 164. B 725/722 F. 9x13 cm. Közelkép a lépcsőről. 1994. ZÁRT udvarok föltárása 1951-ben. = Gombos Zoltán: Budavári kertek. Bp., 1969. p. 196-197. B 712/20 R. repr. 4 db. Balogh András rajzai, 1951. 1995. A DÉLI zárt udvar csigalépcsőjének első öt, eredeti lép­csőfoka. = M. Ép. Műv. 1961. No 1. p. 52. F. 9x6 cm. Ásatási felv. 1996. DÉLI zárt kert. = M. Hírek 1967. No 14. p. 5. F. 17x23 cm. Vámos László felv. Felülnézet Borsos Miklós kőrózsájáról. Ua. A M. Hírek Kincses Kai. 1970. p. 206. B-059/447 6X9 cm. 1997. EGY főúri középkori kert-rekonstrukció. = M. Mű­emlékvéd. 1967-1968. Bp., 1970. p. 187. Bq 725/410/5 F. 5x8 cm. 1967. A megemelt virágágyak. 1998. KÖZÉPKORI kolostorkert-rekonstrukció a déli belső udvarban. = M. műemlékvéd. 1967-1968. Bp., 1970. p. 187. Bq 725/410/5 F. 8X10 cm. 1967. 1999. KÖZÉPKORI kertrekonstrukció a déli zárt udvarban. = Budapest 1968. No 7. p. 35. F. 14x17 cm. Szelényi Károly felv. 2000. DÉLI zárt udvar. Középkori főúri kert rekonstrukciója, geometrikusán elrendezett, emelt virágágyakkal, a falak tövében szintén felemelt, végigfutó virágággyal, 1963. = = Gerő László: A helyreállított b.-i vár. Bp., 1980. p. 241. B 725/722 F. 17x22 cm. 2001. FŐÚRI és kolostori középkori kert a déli zárt udvar­ban. = Budapest 1968. No 7. p. 34. F. 13x14 cm. 2002. DÉLI zárt udvar. Középkori egyházi kert rekonstruk­ciója, a falra felvezető lépcsőtoronnyal, 1968. = Gerő László: A helyreállított b.-i vár. Bp., 1980. p. 240. B 725/722 F. 17x20 cm. Mihalik T. felv. 2003. A DÉLI zárt udvar kert rekonstrukciója. = M. Ép. műv. 1968. No 6. p. 15. F. 16x21 cm. 2004. BUDA várának most feltárt és restaurált védőművei. = Bp. 2. átdolg. és bőv. kiad. (Bp,.) [1969.] p. 432-433. között. B 914/472 F 6x9 cm. 2005. DÉLI zárt udvar. A kert télen. = Gombos Zoltán: Budavári kertek. Bp., 1969. p. 214. B 712/20 F. 13x18 cm. Mészáros András felv. 1960-as évek vége. 2006. DÉLI zárt udvar. Bejárat az Újvilág-kertből. A vaskapu Soltész György munkája. = Gombos Zoltán: Budavári kertek. Bp., 1969. p. 207. B 712/20 F. 19x25 cm. Mészáros András felv. 1960-as évek vége. 2007. DÉLI zárt udvar. A gránátalma motívumú szökőkút Borsos Miklós alkotása. = Gombos Zoltán: Budavári kertek. Bp., 1969. p. 208. B 712/20 F. 12x18 cm. Mészáros András felv. 1960-as évek vége. 2008. DÉLI zárt udvar. Lovagkori kert utánzata Mátyás­Beatrix kútjával. = Gombos Zoltán: Budavári kertek. Bp., 1969. p. 210. B 712/20 F. 15x18 cm. Mészáros András felv. 1960-as évek. 2009. DÉLI zárt udvar. A kiemelt virágágyak növényzete is idézi a középkori kertek hangulatát. = Gombos Zoltán: Budavári kertek. Bp., 1969. p. 211. B 712/20 F. 19x25 cm. Mészáros Ándrás felv. 1960-as évek vége. 2010. DÉLI zárt udvar. Ahogy a gyeppadról látni a kertet. = Gombos Zoltán: Budavári kertek. Bp„ 1969. p. 212. B 712/20 F. 15x18 cm. Mészáros András felv. 1960-as évek. 2011. DÉLI zárt udvar. Pergola, gyeppaddal. = Gombos Zol­tán: Budavári kertek. Bp., 1969. p. 213. B 712/20 F. 19x25 cm. Mészáros András felv. 1960-as évek vége. 2012. A DÉLI kert télen. = M. Hírek 1970. No 9. p. [5.] F. 15x17 cm. Mészáros András felv. 2013. KÜLSŐ részlet a budai Palota feltárásából. = Gra­nasztói Pál: Bp. egy építész szemével. Bp., 1971. p. [181.] B 725/541 F. 18x23 cm. Czeizing Lajos felv. 2014. KÖZÉPKORI kertrekonstrukciók a déli zárt udvarban. = Gerő László: A B.-i Vár. Bp., 1971. p. [97.] B 725/538 F. 11 X15 cm. 2015. BORSOS Miklós kőrózsája. = M. Hírek 1971. No 7. p. 4. F. 10x15 cm. 2016. KÖZÉPKORI kertrekonstrukciók a déli zárt udvarban. = Gerő László: A B.-i Vár. Bp., 1971. p. [97.] B 725/538 F. 10x14 cm. 2017. KÚTDÍSZ. [Borsos Miklós műve a Várpalota kertjé­ben.] = A százéves Bp. szobraiból. Bp., 1972. 46. kép. B 730/65 F. 19x23 cm. Koffán Károly felv. 2018. A BUDAI Várpalota belső kertje. = M. Ép. műv. 1972. No 3. p. 25. F. 7x9 cm. 2019. A BUDAPESTI Történeti Múzeum részlete a Várban. = Bp. Lexikon. Bp., 1973. p. 181. B 033/13 F. 6x9 cm. 2020. [A PALOTA déli zárt kertje.] = Az I. ker. fejl.-e. [Bp.], (1974.) p. 9. Bq 381/203 F. 6x6 cm. Színes. 2021. [DÍSZKÚT a Déli kertben.] = Nők L. 1975. No 35. p. 16. F. 8x10 cm. Szebeni András színes felv. 2022. KERTREKONSTRUKCIÓ a budai palotában. = Vár­épít.-ünk. Főszerk. Gerő László. Bp., 1975. p. 353 B 729/58 R . repr. 13x15 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom