Zoltán József: Budapest történetének bibliográfiája 6. 1686-1950 Kultúra (Budapest, 1969)

KULTÚRA ÁLTALÁBAN - Könyvtárak, olvasók - Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Fiókhálózat

Könyvtárak, olvasók 69 No 6. Koch Lajos: Matlekovits Sándorné Szúk Bóza naplója. (A Fővárosi Könyvtár Bq 907/38 sz. kéz­irata) 1935. JSTo 7. Zsák Wilfried: A Fővárosi Könyvtár és ifjú­sági olvasói 1936. No 8. Witzmann Gyula: Dokumentáció 1937. No 9. Lamatsch Sándor: Kempelen Farkas két isme­retlen kézirat kötete a Fővárosi Könyvtárban 1937. No 10. Fort Sándor: Egy népkönyvtár nevelő mun­kássága nőolvasói körében 1938. No 11. Németh Endre: A tizedes osztályozás fejlő­dése 1938. No 12, Hanskarl Erzsébet: Budai, óbudai és pesti hírek a „Wiennericbes Diarium" első ötven évfo­lyamában (1703-1752.) 1938. No 13. Kelényi B. Ottó: Egy magyar humanista glosz­szái Erasmus Adagiójához 1939. No 14. Koch Lajos: Seyler József Antal ismeretlen d-moll miséje a Fővárosi Könyvtárban 1939. No 15. Sárváry Dezső: Francia útleírások Budáról és Pestről (1838-1884) 1939. No 16. Jajczay János: Pest-budai figurák a múlt század harmincas éveiből. Max Félix Paur rajzai a Fővárosi Könyvtárban 1940. No 17. Gerendás Ernő: Adatok a budai és a pesti céhek életéhez különös tekintettel a Fővárosi Könyv­tár céhirataira 1940. No 18. Relkoviö Néda: A budai jogkönyv (Ofner Stadtrecht) harmadik kézirata a Fővárosi Könyv­tárban 1941. No 19. Koch Lajos: Kacsóh Pongrácz János vitéz-e. Adalék a budapesti színjátszás történetéhez 1941. No 20. Németh Endre: Jog és törvényhozás a könyv­tári életben 1941. No 21. Chirke Géza: Közös alosztások 1942. No 22. Kondorosi Sándor: A könyvtárrendezés kér­déséhez különös tekintettel a Fővárosi Könyvtárra 1942. No 23. Geréb László: Bibliográfia a hazai paraszt­ábrázolások verses és elbeszélő irodalmához 1949. 1420. AKTUÁLIS nemzetpolitikai kérdések irodal­ma. No 1-5. Bp., Háziny. 1934-1942. No 1. Testületi képviselet a nemzeti államban 1934. (Aktuális kérdések irod., 50.) No 2. Földrendezés - Telepítés - Tagosítás 1935. (Aktuális kérdések irod., 51.) No 3. Racionalizálás 1936, (Aktuális kérdések irod., 52.) A világválság 1938. (Aktuális kérdések irod., 53.) No 4. Irányított gazdálkodás 1940. (Aktuális kér­dések irod., 54.) No 5.: Néperővédelem 1942. (Aktuális kérdések irod. 55.) Az 1938-ban kiadott „Világválság" c. bibliográfiát nem iktatták az „Aktuális nemzetpolitikai kér­dések irodalma" sorozatba. 1421. SZABÓ Klára, NÓVÁK Tamásné összeáll.: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kiadványai. 1945-1954. = A FSZEK Évkve 1949-1954. 1955. p. 91-98. B 027/17 A megjelölt időszak könyvtári publikációinak teljes bibliográfiája. 1422. VÁROSÜGYI bibliográfia és repertórium. 1948. [Előbb: Városügyi bibliográfia 1947.] Bp., FSZEK [Soksz.] 1947. 1948. Bq 014/16 q 0144/47 Az FSZEK külföldi és hazai folyói rátáinak városügyi cikkeiből. 1423. A BUDAPEST Gyűjtemény bibliográfiai mun­kálatai. Új sorozat. 1948-1949. 1848—1849 a kisnyomtatványok tükrében. 1948. A Fővárosi Könyvtár Lánchíd bibliográfiája. 1949. 1424. ZOLTÁN József: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár bibliográfiai munkássága. = A Főv» Szabó E. Kvt. Évkve 1949-1954. 1955. p. 85-90. B 027/17 A felszabadulás utáni eredmények, tervek. 1425. GERÉB László: Bibliográfia a hazai paraszt­lázadások verses és elbeszélő irodalmához (XV — XVIII. század). Ill. Bp., Budapest ny. 1949. 27 p. öt. B 027/78/23 Fiókhálózat 1426. GYALUI Farkas: A magyar könyvtárak jövő­jéről. = Bp. Szle 1903. (118.) p. 437-450. p. 437.: Terv a főv. 40 fiókos közművelődési háló­zatáról. A program valóra váltását 50 évvel későbbre reméli. 1427. TANÁCSI előterjesztés a „Deák Ferenc pá­holy" által adományozott népkönyvtár elhelyezése ügyében. = Főv. Közl. 1912. nov. 1. p. 3482-3483. VII., Almássy tér. 1428. FIÓKOK ügykezelése. Bp., Háziny. [Soksz.J 1913. 26 p. B 024/9 1429. A FŐVÁROS fiók-könyvtárai. = Világ 1913. ápr. 25. 6 fiók létesítését vették tervbe. 1430. A FŐVÁROSI Könyvtár Kőbányán. = Kő­bányai Újs. 1913. ápr. 27. A létesítendő 6 új fiók közül egy Kőbányán lesz. 1431. KÖNYVTÁR az Állatkertben. = B. Szle 1913. máj. 3. p. 3.; Világ 1913. máj. 8. Szabó E. előterjesztése fiókkvt. létesítésére. 1432. [PÁKOZDY Ilona], FARKAS József né: A 2. számú könyvtár 50 éves története. Ill. = A FSZEK Évkve 1963. 1964. p. 79-97. (Klny. is.) B 027/17 1913. dec-1963. 1433. A DEÁK Ferencz-könyvtár felavatása... = Corvina 1913. p. 241-242.; P. Hírl. 1913. okt. 29., nov. 12.; Világ 1913. dec. 28. A Főv. Kvt. első közművelődési fiókja, a Deák Fe­renc Szabadkőműves-páholy 20 000 koronás hozzá­járulásával létesített 2 sz. (Almássy téri) Kvt. 1434. BALÁZS Béla-ALPÁRI Gyula: Nyilvános könyvtárak. — két hozzászólás. = Világ 1913. dec. 31. Megjegyzések a népkönyvtárakról, az Almássy téri fiókról.

Next

/
Oldalképek
Tartalom