Zoltán József: Budapest történetének bibliográfiája 6. 1686-1950 Kultúra (Budapest, 1969)

OKTATÁS, ISKOLÁK - Könyvtáros, levéltáros, múzeológus szakoktatás - Művészeti szakoktatás - Énekoktatás

286 Oktatás, iskolák 6760. GERGELY Elemér szerk.: A VIII. her. Zene­conservatorium Évkönyve az 1905—1906.-iki tan­évről. Szatmár-Németi, Morvái J. 1906. 27 p. B 780/12 6761. [ADATOK az új pesti „muzsika intézet" alapí­tásáról.] = Honművész 1835. p. 24.; Jelenkor 1834. p. 778.; Nemz. Újs. v. Hazai s Külf. Tud, 1834. (2.) No 23. mell. p. [9-20.]; Rajzolatok 1835. (1.) p.7. Domény Sándor, Serwacinski Szaniszló ós Merkl József 1835. jan. 2-án zeneiskolát nyit. 6762. VAJDA Viktor szerk.: Művészet világa. Évtized a Siposs Antal magán zeneakadémiájának életéből. Bp., Athenaeum 1885. 191 p. B 780/30 Az akad. tört., 1874— 1885. A vizsgák műsora és az int. tagjainak névsora, segély egylete. 6763. SOMOGYI Mór... igazgatása alatt álló zene­konzervatórium. = Egyetértés Jubileumi sz. 1905. p. 143. Bf 071/17 Az 1894-ben alapított iskola működési adatai. Ta­nárai közt szerepel Jászai Mari is. 6764. A SOMOGYI Zenekonzervatórium. Ill. = Ott­hon 1903-1904. No 11. p. 49-52. 1894-ben S. Mór alapította. 6765. A SOMOGYI zenekonzervatórium. Tízéves jubileum. Ill. = M. Szalon 1904. (4L) p. 1185 — 1188. Reklámcikk. 6766. [MAGÁN zeneiskolák, tanárok.] = Szerdahelyi S.: Bp. Újságírók Alm. 1908-ra [1907.] p. [485­514]. B 058/53 Somogyi Mór V.U., Erzsébet krt. 44. — Lovas Izsó VI., Andrássy út és Vörösmarty u. sarkán. — Tóth Elemér V., Sas u. 12. — Grünwald Richárd VIL, Erzsébet krt. 8. — Krausz Gusztáv IX., Lónyai u. 7. — Fuchs Emil budai zeneakadémiája. — Főv. Zenede VI., Andrássy út 84. — Merli R. Quirino énektanár. — Saphir M. Imre tánetanint. VII., Erzsébet krt. 27, Énekoktatás 6767. ÉNEK-Intézet. = Hasznos Mulats. 1830. (2.) p. 260-261. Pesten Bartay András intézetének növendékei nyil­vánosan is szerepeltek. 6768. A' PESTI nyilvános ónekiskola ügyében. = Jelenkor 1842. p. [141]. 1838-ban mint a Nemzeti Conservatorium előde lé­tesült. — Anyagi támogatás kérése. 6769. MÁTRAY Gábor: Felszólítás a' pestbudai hangászegyesület igazgatása alatt felállítandó nyil­vános énekiskola ügyében. = Hazai s Külf. Tud. 1839. (2.) p. 12L; Honművész 1839. p. 542-544., 551-552., 558-560., 1840. p. 56., 62., 72., 94., 104., 120., 134-135., 241-242., 353., 461., 471., 482-, 520-522., 561., 618., 1841. p. 127., 159- 160., 399-400. Először az énektanító isk. nyílik meg. Felszólítás adakozásra. 6770. MÁTRAY Gabriel: Aufruf in Betreff einer unter der Leitung der Pesther- und Ofner-Musik­Vereins zu eröffnenden öffentlichen Singschule. = Pesther Tagebl. 1839. (2.). p. 2118. 6771. A NEMZ. casinoban Pesten... Két aláírási ív forog kézen. = Hírnök 1839. No 23. p. [1]. Tervezet ónekiskola és testgyakorlási iskola felállí­tására. 6772. A' PESTBUDAI hangász-egyesület igazgatása alatt felállítandó énekiskola. = Nemz. Újs. v. Hazai s Külf. Tud. 1839. (1.) p. 174. Aláírási ív a Nemzeti Casinóban. 6773. BUDAPESTI énekiskola. = Jelenkor 1840. p.[273]. Tanítványok száma összesen és nemek szerint. 6774. CSŐD a' budapesti énekiskolai tanítóhelyre. = Jelenkor 1840. p. [41]. A pályázat feltételei. 6775. ÉNEKISKOLA. = Jelenkor 1840. p. 174. Az új vezetőség. — Nóvák Dániel ós Fáy György ajándéka. 6776. HANGÁSZ egyesületi énekiskola. = Jelenkor 1841. p. 14. Kimutatás az 1840. évről. 6777. NYILVÁNOS ónekiskola. = 1840. p. 82. Felvételre jelentkezettek száma. 6778. PESTBUDAI Hangász Egyesület nyilvános énekiskolája.] = Buda Pesti Rajzolatok 1840. jan. 28. p. 44., febr. 11. p. 68., febr. 20. p. 87., márc. 1. p. 105., ápr. 12. p. 9., máj. 21. p. 63.. aug. 27. p. 64., szept. 20. p. 93., okt 15. p. 122. Meghívás az iskola első febr. 2-án a Vigadóban tar­tandó részvényes kgy.-re. Énektanár választó gyűlés hirdetése febr. 16-ra. Felhívás a részvények befize­tésére. A felvétel körülményei. Az isk. márc. 5-i megnyitásának bejelentése. Az int. számára szüksé­ges nyugtákat és meghívókat Kohlman Károly p-i rézmetsző ingyen metszette. Az egy. máj. 24-i, aug. 30-i, okt. 12-i ülése. 6779. A' PESTI nyilvános énekiskola ügyében. = Jelenkon 1840. p. [65]. Igazgatók, tagok stb. megválasztása. Megnyitás idő­pontja. 6780. A' PESTI énekiskola alapítóji, gyámolóji 's részvényesi. = Jelenkor 1840. p. 282. Nevek felsorolása összegek megjelölésével. 6781. AUFRUF! In Betreff der Pesther öffentlichen Gesangschule. = Pesther Tagebl. 1842. p. 369.

Next

/
Oldalképek
Tartalom