Zoltán József: Budapest történetének bibliográfiája 6. 1686-1950 Kultúra (Budapest, 1969)

KÉPZŐMŰVÉSZET - Építészet - Középületek - Lakóépületek

680 Képzőművészet 15 592. FARKAS Imre: Pesti udvarok. Ill. = P. Hírl.Vasárnapja 1937. máj. 16. Jellegzetes p-i udvarok leírása. 15 593. FEUER Gusztáv-F. KURZ Gusztáv: Egy kétszobás polgári bérlakás. Ill. = Tér és Forma 1935. p. 217-220. Célszerű a kis alapterületű, olcsó bérű és személyzet nélkül fenntartható lakás. Feleljen meg a társad, kötelezettségeknek, legyen kényelmes. 15 594. A FŐVÁROS földszintes kislakásai. Ill. = M. Ép. műv. 1910. No 10. p. 1-16. I., Budafoki út (92 lakás), III., Bécsi út (106 lakás), VII., Százados utca (288 lakás), X., Kőbányai út (280 lakás). 15 595. A FŐVÁROS köz- és magánépületei. = Bp. Látogatók L. 1891. No 10. p. VI., No 11. p. VIII. Nevezetes épületek leírása. 15 596. GfRANASZTÓI] P[ál]: Az építésügyi Minisz­térium lakóépület tervpályázata. Ill. = Tér és For­ma 1947. p. 146-150. Eszmei pályázat, nem konkrét telekre. A tervek ism. 15 597. HATVÁNY Lajos szerk.: Beszélő házak. Fényképezte Gink Károly. Ill. Bp., Bibliotheca 1957. 323, [1] p. Bq 928/157 4-1455 Am. irod. legkiválóbbjainak lakásai, irod. találkozó­helyek, középületek és utcák röv. tört. 113 fotorepr. Szerzők: H. L., Vas István, Kellér Andor stb. 15 598. HITTRICH Ödön: Deáktéri épületeink múltja. Bp., (Kellner ny.) 1922. 26 p. B 726/63 15 599. HORLER Miklós-S0HOEN Arnold-NAGY Emese: (Bécsi út, Budakeszi út.) Ill. = Pogány Fr. : Bp. műeml. 2. köt. 1962. p. 157-192. Bibliogr.: Fejezetenként. Bq 725/384 Műemlékek leírása házanként. 15 600. HORLER Miklós: (Buday László utca, Csa­logány utca, Fő-utca, Frankéi Leó utca, Glück Frigyes út, Horvát utca, Iparostanuló utca, Kacsa utca, Labanc út, Lajos utca, Margit utca.) Ill. = Pogány Fr.: Bp. műeml. 2. köt. 1962. p. 192-232. Bibliogr.: Fejezetenként. Bq 725/384 Műemlékek leírása házanként. 15 601. A „KERTVÁROS" ügye. = Népszava 1924. okt. 2. p. 6. A Főv. Tan. ós a Közmunka Tan. visszautasította az építési terveket. A Hajcsár út (Nagy Lajos király útja) és Kerepesi út sarkán levő telkek sorsa. 15 602. KISLAKÁSOS családi házak mintatervei. Ill. Bp., Főv. Közmunkák Tan. 1941. 128 p. Bq 728/24 Útmutatás azoknak, akik a főv. környékén családi házat akarnak építeni. 15 603. [KOLBENHEYER Gyula] Egy fővárosi épí­tész: Budapest lakházai. = M. o. és a Nagyvilág 1876. p. 435-436., 1877. p. 87-89. Az új házak építészeti hibái. 15 604. KOMOR János: Korszerű budapesti villák. Ill. = Tér és Forma 1931. p. 77-80. Kórody György és Miskolczy László tervei. 15 605. KOZMA Lajos: A ház, mint használati tárgy. Ill. = Tér és Forma 1933. p. 369-381., 395-396. Példák a bp-í villák közül. 15 606. MAGYAR Vilmos: Az állami bérházak terv­pályázata. = Ép. Ip. 1925. p. 135-136. Zárt pályázat, gyenge eredmény. 15 607. MARGITTAY Rikárd: Régi budai házcíme­rek. = B. Napló 1935. nov. 28. p. 2. A megelőző években bontás alá került b-i házak díszei. 15 608. MÁTÉKA Béla: [Budapest helytörténeti ada­tai. Bp., Kézirat I960.] B 943/805 1551 db cédula kerületenként borítókban, dobozban tárolva. A főv. házaihoz fűződő nevezetes esemé­nyek, érdekességek, korabeli, vagy későbbi irod. alap­ján. A régi ker. beosztás szerint. 15 609. MUNKÁSLAKÁSOK. Ill. = Ép. Ip. 1911. p. 344-347., 355-356., 368., 417-418. Pesti cégek (Walla, Popper Zs. stb.) típusházai. 15 610. MŰVÉSZI értékek Budapest építészetében. Ill. = M. Közgazd. 1938. No 5. p. 12. Wanner János tervező-építészmérnök két befejezett műve: az Olasz fasor 61. sz. villa és a Himfy u. 7. sz. ház. Mélt. 15 611. PÁSZTOR Mihály: Régi pesti házak. = Stat. Ért. 1939. p. 46-48. Adatok és röv. összefogl. 1696 — 1850. 15 612. PEST legöregebb házai. = Az Újs. 1914. ápr. 19. Számos régi ház röv. ism. 15 613. A PESTI új házak... = Bp. Hírl.I860, p. 1070., 1174. Előzetes hír Brachfeld A. nagykeresk. házának épü­léséről a „váczi és főút szögletén." Goldberger Adolf új háza a Király u.-ban. 15 614. PUSZTULÓ emlékek. = Vas. Újs. 1906. p. 602-603. A városfejlesztés kapcsán lebontásra kerülő házak, melyekhez nevezetes személyek v. események emlé­ke fűződik. 15 615. RAD OS Jenő: Hild József egyéb ismertebb lakóházai. — R. J.: Hild József Pest nagy építőjé­nek életműve 1958. p. 89. B 720/29 H. által épített nevezetesebb házak címjegyzéke.

Next

/
Oldalképek
Tartalom