Zoltán József: Budapest történetének bibliográfiája 6. 1686-1950 Kultúra (Budapest, 1969)

KÉPZŐMŰVÉSZET - Szobrászat, festészet, iparművészet, fotóművészet - Szobrászat - Szobrászok tevékenysége

Szobrászat 795 18 214. WEISZ Miksa: Ujabb sirkőlelet Budán. = M. Zsidó Szle 1908. p. 289., 1911. p. 36-37. A Dísz tér 4 — 5 sz. ház falában. 1688-as restauráció­kor kerülhetett oda, héber feliratú. A Főv. Múzeum­nak adták át, 18 215. YBL Ervin: A magyar szobrászat. — (A ma­gyar építészet.) Ill. Bp., Légrády 1939. 729-770. p. (Klny. „Az ezeréves M. o.") B 730/45 Szobrászok tevékenysége 18 216. JAJCZAY János: Budapest szobrai az utolsó tíz évben. I. Egyházi szobrok és síremlékek. Ill. = KépzÖműv. 1931. p. 149-151. Tóth István, Stróbl Alajos, Pásztor János, Csorba Géza szobrai. Margó Ede, Szentgyörgyi István, Kisfaludi Stróbl Zsigmond, Lányi Dezső, Gémes Gindert Péter, Ré­vész Imre, Bosznay István. 18 226. SOÓS Gyula Összeáll.: Ferenczy István, 1792-1856. Izsó Miklós, 1831-1875., Stróbl Ala­jos 1856-1926. emlékkiállítás. Ill. Rend., kat. összeáll.: S. Gy. Bp., (Révai ny.) 1956. 16 p. 4 t. (Szépműv. Múz.) B 708/1263 18 227. VARGHA Balázs: Új magyar szobrászat. Ill. Bp., Officina 1948. 15, [1] p. 16 t. (M. Műv., 4.) B 730/38 Ferencyz István, Izsó Miklós, Zala György, Stróbl Alajos, Fadrusz János, Beck Ö. Fülöp, Vedres Márk. Medgyessy Ferenc, Pátzay Pál, Ferenczy Béni, Föl­des Lenke, Csorba Géza, Varga Oszkár, Bokors — Birman Dezső, Vilt Tibor, Beck András, Goldmann György, Mészáros László művészetéről. 18 217. KÉT Szobor. = A Hét 1907. p. 430-431. A Szabadságharc-szobor pályázattal kapcs. Teles Ede és a Margó E., Pongrácz D. Siegfried, Dudits A.­Pogány M. szobrászcsoport műveinek ism. 18 218. KIS szobrok. = A Főv. Képzőműv. Biz. Jel. tíz éves működéséről 1.891. p. 55 — 57. B 352/14 József nádor és Széchenyi L, Andrássy Gy., Eötvös báró szobrának megrendelése. Strból Alajos, Róna József, Szócsi Antal szobrászművészeknél. 18 219. KOHUT Adolph: Die bildende Kunst. (Adolf Huszár) = K. A. : Aus dem Reiche der Karpathen 1887. p. 274-282. 40394 Bp-i szobrok alkotói és működésük. 18 120. LYKA Károly: A szobrászok munkái. = Újldők 1904. p. 556-557. Műbírálat. 18 221. MÁRKUS Géza: Szobrászok. Ill. = Szerda­helyi S.: Bp. Újságírók Alm. 1908-ra. [1907.1 p. 359-362. B 058/53 Kortárs-szobrászok élete, műtermei Bp-en. 18 222. MOLNÁR Miklós: Várbazár. Ill. = Szính. Mag. 1939. aug. 7. A bazárban dolgozó szobrászok (Füredi Richárd, Dankó József, Markup Béla stb.) 18 223. P[AÁL] J[ób]: Látogatás Stróbl Alajos mester­iskolájában. Ill. = Vas. Újs. 1919. p. 360-361. Stróbl Alajos, Rajky István, Schönbauer Henrik, Varga Oszkár szobrairól. 18 224. PAÁL Jób: Látogatás Révész Imre, Bosznay István, Neogrády Antal, Koszkol Jenő, Újvári Ignácz és Edvi Illés Aladár attelierjeikben. Ill. = Vas. Újs. 1919. p. 370-371. 18 225. PAÁL Jób: Látogatás a Százados ; úti művész­telepen. — Látogatás.. . Ill. = Vas. Újs. 1920. p. 6-7. 18 228. KOPP Jenő: Budapest székesfőváros Szent Margit szoborpályázata. Ill. = Szépműv. 1944. p. 261-265. Díjnyertes Antal Károly. Kúttervek. 18 229. KOPP Jenő: A Ferenc József díj. = Bp. Nap­ló 1937. p. 601-605. 1937. év nyertese: Antal Károly szobrászművész. Elmélkedés a fiatal szobrászok jövőjéről. 18 230. MARCZIEVICZ Erzsébet:... Bauer Mihály akadémiai szobrász... = M. E.: A pesti Ferenciek­terének kútpályázata... 1931. p. 44—45. B 725/477 18 231. BECK András Kossuth díjas szobrászmű­vész kiállítása. Bp., Egyet. ny. 1955. [6] p. (A M. Képzőművészek és Iparművészek Szöv. és a Mű­csarnok kiáll.) B 708/176 Fényes A.-terem, 1955. jan —febr. 18 232. POGÁNY Ö. Gábor összeáll.: Beck Ö. Fülöp emlékkiállítás 1947. okt. 4 —nov. 4. Szépműv. Múz. Ill. (Bp., Független ny.) 1947. [11] p. 8 t. B 708/1200 18 233. FETTICH Nándor: Boda Gábor kőbálványai. = F. N.: M. stílus az iparműv.-ben 2. köt. 1944. p. 29-40. t. 15. B 745/52 B. G. épületszobrász kőbálvány sorozata a Rima­nóczy-féle Postapalotán (Erzsébet Telefon Közp.) Stíluselemzés. 18 234. BOKROS BIRMAN Dezső^ Kossuth-díjas szobrászművész gyűjteményes kiállítása a Műcsar­nokban. 1957. augusztus 17 —szeptember 8. Ill. Bp., (Kossuth ny.) 1957. [6] p. B 708/257 A szobrászművész pályafutása. Kiállításai, 1918 — 1950. Stílusának elemzése. 18 235. PÁLINKÁS László: Marco Gasagrande. Ada­tok a XIX. századi olasz — magyar művészeti kap­csolatok történetéhez. Ill. Bp., 1st. Ital. di Oultura

Next

/
Oldalképek
Tartalom