Zoltán József: Budapest történetének bibliográfiája 6. 1686-1950 Kultúra (Budapest, 1969)

KÉPZŐMŰVÉSZET - Szobrászat, festészet, iparművészet, fotóművészet - Kiállítások

772 Képzőművészet 17 688. MAGYAR Rézkarcoló Művészek Egyesülete [kiállításainak katalógusa]. [H. n.] Szepes ny. 1935. [22] p. B 700/43 17 689. MIHALIK Sándor: Kiállítások. = Kath. Szle 1935. p. 57-58., 119-120., 183-184., 252-253. A Nemz. Szalon, a Műcsarnok, a Tamás Galéria kiáll, anyagának elemzése; Csók István alkotásai, a fennállásának 40. évét ünneplő Nemz. Szalon; a Műv. Egyes., az Osztrák Éremművészek Szöv. rep­rezentatív ós Istókovits Kálmán gyűjt.-e a Nemz. Képzőműv. kiáll.-on. 17 690. 8 FESTŐ és 8 szobrász kiállításának kataló­gusa. [Bp.], Szepes ny. 1935. [14] p. B 708/1009 A Nemz. Szalon Műv. Egy. rend.-ében 1935. ápr. 20-tól május 5-ig. Antal Károly, Basilides Barna, Basilides Sándor, Boldogfai Farkas Sándor, Csúcs Ferenc, Gallé Tibor, Heintz Henrik, Hiesz Géza, Ispánki József, Jeges Ernő, Kaveczky Zoltán, Ma­darassy Walter, Say Géza, v. Szabados Béla, Szomor László, Udvary Pál. A kiáll, művek jegyzéke. 17 691. PÉTER András: Művészeti séták. Ill. = Tü­kör 1935. No 7. p. [62]-64. Bírálat műv. kiállításokról a „Júniusi Hetek" al­kalmából. A Frankéi Szalon Mária Valéria utcai helyiségében a francia festők képeiből összeváloga­tott kollekció, a Szinyei Társ. az Ernst Múz.-ban rend. kiáll., a M. Rézkarcoló Művészek Egy. a Nemz. Szalonban tartott bemutatója. 17 692. A SZINTEI-Merse Pál Társaság reprezenta­tív kiállítása. Rend.: Ernst Lajos — Lázár Béla. Bp., Ernst Múz. 1935. 16 p. (Ernst Múz. kiáll., 153. Festival Júniusi Hetek — Juni Wochen... B 708/669 Festmények, szobrok. 17 693. LES ARTISTES Musicalistes bemutatkozása. Nemzeti Szalon. 1936. november 7 — 21. Bp., Nemz. Szalon Műv. Egy. 1936. [19] p. B 708/1152 17 694. CSOPORTKI ÁLLÍTÁS Barcsay Jenő festő­művész és Vilt Tibor szobrászművész. Rend.: Ernst Lajos. Bp., Ernst Múz. K. 1936. 7 p. (Ernst Múz. kiáll., 159.) B 708/665 17 695. HÁY Károly László: Vége a szezonnak. = Szocializmus 1936. p. 403-404. A Nemzeti Szalon, a Frankéi Szalon, a Tamás Galéria kiállításai. 17 696. KOPP Jenő: A Ferenc József-díj és a Nemzeti Szalon fiataljai. = Kat. Szle 1937. p. 51-52. Az 1936. pályázati díj nyertese: Jeges Ernő. A Nemz. Szalonban bemutatkozó ifjú nemzedék műv.-e. 17 697. KOPP Jenő: Formai problémák és nemzeti szellem képzőműyészetünekben. Őszinte szavak a Képzőművészek Új Társaságának kiállításáról. — Kát. Szle 1936. p. 266-268. 17 698. KOPP Jenő: Kiállítások. = Kat. Szle 1936. p. 83-85., 145-147., 214., 276., 339-340., 466­467., 661-662., 723-724. Az évad kiemelkedő kiáll., külföldi képzőműv. anyag, a „Júniusi Hetek", a főv. „Buda vissza­foglalása 250. évf. emlókkiáll.". 17 699. KOPP Jenő: A nő a mai magyar művészetben. = Kat. Szle 1936. p. 787-788. Az Orsz. M. Képzőműv 7 . Társ 3. jubiláris kiáll. Műkritika. 17 700. A K. Ú. T. Képzőművészek Új Társasága ki­állításának katalógusa. (A kiáll. rend.: Kmetty János.) Ill. [Bp.], Nemz. Szalon 1936. [19] p. 25 t. B 708/864 A Nemzeti Szalonban. 17 701. AZ ORSZÁGOS Magyar Képzőművészeti Tár­sulat 75 éves fennállása emlékére rendezett jubile­umi kiállítás képes tárgymutatója 1936 május­június. Műcsarnok. Rend.: Csáky Dénes. Ill. Bp., Képzőműv. Társ. 1936. 55 p. 32 t. B 708/468 Festmények, szobrok, rézkarcok, fametszetek, pla­kettek. 17 702. DÉSI HUBER István: Az erdélyi képzőmű­vészek budapesti kiállításának margójára. = Ko­runk 1937. p. 566-569. 17 703. DÖMÖTÖR István: A főváros a Nemzeti Szalonban... = Napkelet 1937. p. 135-137. Kiáll, a Főv. Múz. és Főv. Képtár legújabb szerze­ményeiből. 17 704. AZ 1937. ÉVI téli kiállítás képes tárgymutató­ja hg. Eszterházy Pál jubileumi emlékdíjának pá­lyázatával. Január 23 —március 7. Műcsarnok. Rend.: Komáromi-Kacz Endre, Mihalovits Miklós, Vastagh György, Székely Károly, Baranski E. László. Ill. Bp., (Légrády ny.) 1937. 35, [1] p. 20 t. B 708/448 Festmények, rajzok, szobrok. 17 705. GENTHON István: A fővárosi múzeumok kiállítása. = Kat. Szle 1937. p. 117. A FŐv. Képtár és a Tört. Múz. kiáll, a Nemz. Szalon­ban. 17 706. JAJCZAY János: A Székesfővárosi gyűjte­mények gyarapodása. Ill. = Elet 1937. p. 122. A Budapest Képtár ós a Történeti Múz. új anyagá­nak kiáll.-a a Nemz. Szalonban. 17 707. KOPP Jenő: Kiállítások. = Kat. Szle 1937. p. 181-182., 248-249., 306., 373-375., 436-437., 626-627., 691-692., 755-757. Az Orsz. M. Képzőműv. Társ. az Ernst Múz., az Erdélyi Képzőműv. Tárlat, a „Modern monumentá­lis Művészet", a Képzőművészek Új Társasága anyagának elemzése. Műbírálat. 17 708. KOPP Jenő: A magyar művészet a párisi világkiállításon. = Kat. Szle 1937. p. 557-559. (Szle) Bp. főv. ós művészei a párizsi m. pavilonban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom