Zoltán József: Budapest történetének bibliográfiája 6. 1686-1950 Kultúra (Budapest, 1969)

KÉPZŐMŰVÉSZET - Szobrászat, festészet, iparművészet, fotóművészet - Kiállítások

766 Képzőművészet 17 558. A BALATONI Társaság III-ik kiállításának katalógusa 1928. április hó. (Bp., Vészi ny.) 1928. [24] p. (Nemz. Szalon kiáll., 393.) B 708/567 Festmények. 17 559. CSÓK István és Márffy Ödön festőművészek és Lux Elek szobrászművész kiállítása. Rend.: Ernst Lajos —Lázár Béla. Ill. Bp., Ernst Muz. K. 1928. 16 p. 5 t. (Ernst Múz. kiáll., 95.) B 708/625 17 560. CSOPORTKIÁLLÍTÁS. Basilides Barna, Ba­silides Sándor, Bernáth Aurél, Réfi-Kádi János, Péter Mária, Gy. Szabó Kálmán, Vaszkó Ödön fes­tőművészek. Rend.: Ernst Lajos —Lázár Béla. Bp., Ernst Múz. 1928. 14 p. (Ernst Múz. kiáll., 98.) B 708/2/98 17 561. CSOPORTKIÁLLÍTÁS. Rend.: Ernst La­jos-Lázár Béla. Bp., Ernst Múz. 1928. 16 p. (Ernst Múz. kiáll., 99/a.) B 708/710 Bernáth Aurél, Bertalan Albert, Feszty Mása, Nagy Sándor, Rózsaffy Dezső, Simon György János és Zilzer Gyula festőművészek. 17 562. CSOPORTKIÁLLÍTÁS. Hubay Andor festő­művész, Teles Ede szobrászművész, Fadrusz János emlékkiállítás. Rend.: Ernst Lajos —Lázár Béla. Ill. Bp., Ernst Múz. K. 1928. 16 p. 8 t. (Ernst Múz. kiáll., 99/b.) B 708/713 17 563. AZ LVIII-IK CSOPORTKIÁLLÍTÁS kataló­gusa. Bühler Hans Adolf, Bardocz Lajos, Nino Busetto, Faragó Géza, Kammerer Mária, Lóránt Mihály, Patzó Pál, Radnay Miklós, Vadász Ilona művei. Bp., Nemz. Szalon 1928. [16] p. 141. (Nemz. Szalon kiáll., 389.) B 708/963 Festmények, szobrok (Patzó) kiáll. 17 564. AZ LIX-IK CSOPORTKIÁLLÍTÁS kataló­gusa. Bühler Hans Adolf, Balogh Pál, Halasi Hor­váth István, Karozag Zoltán, Kassa Gábor, Király Jenő, Pogány Margit, Proder Lajos, Somló Jenő, Szada István, Újlakyné Kardos Klára, Vágó Sándor művei. Bp., Nemz. Szalon K. 1928. [18] p. 17 t. (Nemz. Szalon kiáll., 390.) B 708/1064 17 565. A LXII-IK CSOPORTKIÁLLÍTÁS kataló­gusa. G. Lázár Ilona, Győrfy K. József, Lenhard Alice, Dr. Nagyné szentgericzei Jakab Piroska, Réty Zsuzska művei. Nemzeti Szalon 1928. szep­tember hó. [H. ny. n.] 1928. [16] p. B 708/979 Festők, szobrász (Lázár I.) kiállítása. 17 566. AZ 1928. EVI tavaszi kiállítás képes tárgymu­tatója 1928. március 11-április 9-ig. Műcsarnok. Ill. Bp., Athenaeum ny. 1928. 52 p. 32 t. B 708/432 17 567. KATALOG des Ungarischen Vereines newer Künstler im Künstlerbund Hagen UME Új Művé­szek Egyesülete. Wien, I., Zedlitzgasse No 6. Das erste Verlagswerk des Vereines neuer Künstler. Ill. [Bp.], Áll. Térk. (1928.) 20 p. 29 t. B 708/576 Festmények, szobrok, grafikák, kerámia. 17 568. A KÉPZŐMŰVÉSZEK tárlata bemutatta Kispest jellegzetességeit. = Kp. Napló 1928. dec. 22. p. 6-7. Kp-i művészek kb. 200 dbból álló kiállítása. 17 569. A KÉPZŐMŰVÉSZEK Vidéki Szövetsége első kiállításának katalógusa. 1928. január hó. (Bp.,. Vészi ny. 1928.) [30] p. (Nemz. Szalon kiáll., 388.) B 708/1067 Festmények, rajzok, szobrok, rézkarc és fényképek. Résztvevők: a Bajai Képzőművészek, a Békéscsabai Aurora Kör, Egri Képzőműv., Győri Képző- és­Iparműv., Pécsi Képző- és Iparmüv. Társ, a Kecs­keméti Műpártoló és a Vasvármegye és Szombathely város Kultúregy. 17 570. A KISPESTI képzőművészeti kiállítást meg­nyitották. = Kispest-Szentlőrinc 1928. dec. 22­p. 1. Deo. 16-án a Városháza közgyűlési termében. 17 571. LIBER Endre: A főváros részvétele a magyar képzőművészet külföldi reprezentatív kiállításain. = Városi Szle 1929. p. [530]-536. Az 1928 őszén rend. kiáll, állomásai: Stockholm, Göteborg, Oslo, Nürnberg, szempontok a főv. anyag kiválogatásánál. A kult. esemény jelentősége, Bp szerepe. 17 572. MÁRFFY Oszkár: A spirituális művészek kiállítása. = Képzőműv. 1928. No 8-9. p. 94-95. 17 573. MARIAY Ödön: A székesfőváros kiállítása. = Napkelet 1928. (2.) p. 74-75. A főv. Ferenc József-díj pályázói, Ady-síremlék pályázatok a Műcsarnokban. 17 574. MAR JAY Ödön: Vidéki művészek kiállítása a Nemzeti Szalonban. = Napkelet 1928. (1.) p. 233-234. A Képzőművészek Vidéki Szöv.-ónek első kiállítása. 17 575. A MUNKÁCSY-Cek első kiállítása. Ill. = Képzőműv. 1928. p. 244-245. 17 576. A MUNKÁCSY-Céh első kiállítása a Nemzeti Szalonban. 1928. november. Ill. Bp., A Munkácsy­Céh 1928. 30, [1] p. 16 t. B 708/1065 Festmények. 17 577. NAMÉNYI Ernő: Egy plakátpályázat tanul­ságai. = M. Graf. 1928. p. 233-234.' Kiáll, a Nemz. Szalonban. A pályázat rossz, a díjak is oly alacsonyak, hogy nem lehet jó eredményt várni. 17 578. A PESTERZSÉBETI képzőművészek kiállí­tása a városháza termeiben. Osoportkiállítás hét festő és három szobrász műveiből. = A Közlöny 1928. dec. 29. p. 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom