Zoltán József: Budapest történetének bibliográfiája 6. 1686-1950 Kultúra (Budapest, 1969)

KÉPZŐMŰVÉSZET - Képzőművészeti társaságok - Pesti Műegyesület

576 Képzőművészet Székesfőv. aranyérem létesítése, pályázati kiírás. 13 225. LIBER Endre: A fő város művészeti tevékeny­sége az utolsó években. = Új Budapest 1929. No 51-52. p. 4. 13 226. A FŐVÁROS új művészeti szaktanácsadó testülete. = A Város 1931. No 3. p. 7. Új testület létrehozása, — szervezete. 13 227. A FŐVÁROS megvásárolta a „Krisztus Pilá­tus előtt" eredetijét. = Nemz. Újs. 1939. nov. 4. 13 228. KAMPIS Antal: Budapest a művészetért. = M. Főv. 1939. No 10. p. 2. Anyagi támogatás. Díjak, jutalmak 13 229. A KÉPZŐMŰVÉSZETI és közművelődési bizottság ülése. = Főv. Közl. 1929. ápr. 9. p. 657 — 668. Napirend: a mű veszeti jutalomdíjak és vásárlások kérdése, Kamermayer Károly emlékezete, a székes­főv. űj szobrai, a középítkezósek kötelező művészi díszítése, a Halászbástya karbantartása stb. 13 230. [NAGY Lajos]: A „Ferencz József koronázási jubileumi díj" története. Bp., [Kézirat.] 1965. 281 p. Bq 0910/260 Alapításának gondolata 1891-ben merült föl. Tört. 1892-től 1944-ig. Kilenc szak 47 év alatt 197 művészt, írót, műszaki stb. tehetséget díjazott. Pályázatok és bírálatok. 13 231. A FŐVÁROS FERENCZ József jubileum­díja. = M. Ip. 1905. p. 1019-1020. Pályázati feltételek. 13 232. ALAPÍTÓ okirat a „Ferenc József koronázási jubileum-í?//"-ról. = Főv. Közl. 1921. febr. 25. p. 324-326. 13 233. [KOMOR Marcell] Ezrey: A legifjabb építész­generáció erőpróbája. = Vállalkozók L. 1932. No 1-2. p. 3. A Ferenc József koronázási jubileumi díj alapítvány építőművészeinek pályatervei. 13 234. JAJOZAY János: Az idei verseny a Ferenc József díjért. = Élet 1934. p. 424. 1934-ben Molnár C. Pál nyerte. 13 235. TERVPÁLYÁZATI hirdetés. Ill. = M. Pá­lyázatok 1903. No 7. p. 1., 15-17., 1904. No 7. p. 19-31. A Magyar Epítőműv. Szöv. pályázatot hirdet a Wellisch Alfréd-féle díjra. — A pályázatok, bírá­lati jkv. 13 236. A MAGYAR Mérnök- és Építész-Egylet épí­tészeti nagypályázata. Ill. = M. Pályázatok 1903. No 8. p. 2-25., 1904. No 7. p. 31-32., No 8. p. 1 - 33., 1905. No 5. p. 29- 30., 1906. No 3. p. 1 -22. 13 237. A MAGYAR Mérnök- és Építész-Egylet... építészeti nagypályázata. = M. Ép. műv. 1910. No 5. p. 11-32., 1913. No 9. p. 1-12., 30. 13 238. FARKAS Zoltán: AMunbácsy-ö&ztőndijtör­ténete. = Dávid K.: Műv. tört. tanulm. 1957. p. 458-466. B 058/52 1882-ben M. M. Krisztus Pilátus előtt c. képének nagy bp-i sikere emlékére alapította. Áz alapító levél szövege. Az első ösztöndíjasok. KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRSASÁGOK Pesti Műegyesület 13 239. [TREFORT] Trefour Ágoston: Néhány szó egy Pesten alapítandó művészeti egyesület' ügyé­ben. = Társalkodó 1838. p. 401-402. Javaslat az egyesület és kiállítási terem létrehozá­sára külföldi példák alapján. 13 240. [A PESTI Műegyesület. ..] = Bp. Hírl.1853. jan. 21. p. 84., 1854. jún. 3. p. 2447., 1855. jún. 1. p. 4057., 1857-1860. [Minden sz. „Tárcza és „Napi újdonságok" rovatában.]— ; Gem. B1. 1839. p. 53.; Hasznos Mulats. (1.) p. 58-59.; Hírnök 1839. No 94. p. [1-2.], 1842. No 5. p. [1-2]., 1844. No 89. p. 575.; Honművész 1840. p. 494., 509-510., 524­526., 811-813.; Jelenkor 1840. p. 222., [313.], [373.], 1842. p. [107.], 1843. p. 243., 1844. p. 606.; Pesther Tagebl. 1839. p. [343-344.], 1843. p. 29.; Századunk 1839. p. 116-117.; Társalkodó 1839. p. 49.; Ver. Ofner-Pester Ztg 1840- p. 656., 727., 765., 951., 1057., 1127., 1137. A Pesti Műegyesület megalakulása. Közgyűlései, tagjainak névsora, alapszabálya. Kiállításai, pályá­zatok. Képvásárlások. 13 241. LUKÁCS Móricz: Néhány szó a' pesti művé­szeti egyesület ügyében. = Társalkodó 1839. p. 381-384. 13 242. BAYER József: A pesti Műegylet kezdemé­nyezői és első megtámadói. = Műv. 1904. p. 170 — 176. Az 1839-ben alakult műv. egy. Frankenburg és De Gerando megokolt támadásai, 13 243. SZALAY László: Második jelentés a' pesti mű­vészeti egyesület' ügyében. = Hasznos Mulats. 1839. (2.) p. 97-98.; Pesther Tagebl. 1839. (2.) p. 2489-2490., 3119. Alapszabály-tervezet. 13 244. SZALAY László: A' pesti művészeti egyesület első nagygyűlése. = Hasznos Mulats. 1839. (2.) p. 161-162.; Társalkodó 1839. p. 367-368. 1839. nov. 10 — 12. Alapszabály-tervezet. 13 245. A PESTI Művészeti Egyesület alapszabályai. [Pest, ny. n. 1839.] 3 p. B 700/26 Részvényjegyzés alapján létesülő egy., 1840-től kezdve minden tavasszal közvetlenül a bécsi mű­kiállítás után P-en kíván tárlatokat rendezni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom