Zoltán József: Budapest történetének bibliográfiája 6. 1686-1950 Kultúra (Budapest, 1969)

KÉPZŐMŰVÉSZET - Szobrászat, festészet, iparművészet, fotóművészet - Szobrászat - Szobrászok tevékenysége

796 Képzőműyészet per l'Ungheria 1942. 22, [1] p. 5 t. (Klny. „Olasz Szle. Studi It. in Ungh. 1942. No 5.) B 730/33 M. C. p-i működése az Ullmann-házban, 1837 — 1841. 18 236. MARCZIEVICZ Erzsébet: Dunaiszky Lőrinc, akadémiai szobrász... = M. E.: A pesti Feren­ciek-terének kútpályázata. .. 1931. p. 37 — 44. B 725/477 Munkássága. 18 237. SOOS Gyula: Adatok XIX. századi szobrásza­tunk történetéhez. (Engel József 1811 — 1901). Ill. = Műv. tört. Ért. 1963. No 1. p. 48-54. BÍbliogr.:p. 53-54. 18 238. PÉNZES Éva, N.: Erdey Dezső. Ill. = Műv. 1961. No 10. p. 39. A szobrászművész (1902 — 1957) pályafutása, az Ernst Múz.-ban megrendezett emlékkiállítás. 18 239. SOÓS Gyula: Irodalom. = S. Gy.: Fadrusz János 1961. p. 89-94. B 750/53 8-55240 F. J. és korával foglalkozó források, monográfiák és sajtóanyag bibliogr. 18 240. BÁLINT Aladár: Fémes Beck Vilmos emlék­kiállítása. = M. Graf. 1923. p. 74-75. A Belvedere kiáll, helyiségben. 18 241. KASSÁK Lajos: Ferenczy Béni. = K. L.: Vallomás tizenöt művészről 1942. p. 97—104. t. XXIII-XXIV. 99579 Szobrainak esztétikai értékelése. 18 242. LYKA Károly: Az ,,első magyar szobrász" Ferenczy István. Ill. = Élet és Tud. 1951. p, 367­371. F. I. 1824-ben telepszik le Budán. A Mátyás mű­emlék. 1847-ban végleg elhagyja B-t. 18 243. FERENCZY István budai képfaragó... = Nemz. v. Hazai Vándor 1833. p. 81. B 059/6 Lakik a Vízivárosban, 62. sz. a. Udvarán több műve látható. 18 244. FRANKENBURG A[dolf]: Ferenczy's Kunst­werke. = Pesther Tagebl. 1839. p. 2496-2497. Átv. az Athenaeumból. F. István budai szobrász al­kotásai. 18 245. FERENCZY [István]: Tőlem is egy szó a' sok szóra. = Honművész 1840. p. 719 — 721. Felelet támadóinak. 18 246. PARDOE [Júlia]: M. Ferenczy, the Hunga­rian sculptor — His career — His principal works. = P. J.: The City of the Magyar.. . Vol. 3. 1840. p. 282-293. B 943/611 Látogatás F. István műtermében. 18 247. KÜLFÖLDI ítélet Ferenczyről. um 1842. (l.)h. 1231-1232. Athenae­Idézet a Con.-Lex. d. Gegenw.-ból: F. tehetséges­Thorwaldsen tanítvány. Fiatal leány szobrát a pesti Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. 1840-ben meg­bízták Mátyás király Pesten felállítandó szobrának elkészítésével. 18 248. GYÖRGY Aladár: Az első szalmaláng. (A 40­es évek művészeti törekvése.) = Kópzőműv. Szle 1879. p. 26-28. Ferencyz István budai szobrászműhelye. Az 1840-es első műkiállítás. 18 249. LENGYEL Géza: A Sándor-palota lakója. ­A vízivárosi műhely. L. G.: A szép mesterségek kezdete. . . 1964. p. 92-95., 104-108. B 927/158 8-64020 Ferenczy I. szobrászművész budai műhelyei. 18 250. FERENCZY István szobor hagyatéka. = Műv. 1917. p. 29-31. F. I. 1846-ban felajánlotta a Nemz. Múz.-nak meg vétel céljából. E levél szövege. A Szópm. Múz. csak 1914-ben vette meg a hagyatékot a művész család­jától. 18 251. FERENCZY István bronzgyűjteményének kiállítása. Budapest 1917 március hó. Ill. Bp., (Hor­nyánszky ny.) 1917. 16 p. (Szépműv. Múz.); Vas. Újs. 1917. p. 220. B 708/1273 18 252. MARCZIEVICZ Erzsébet: Feszi József.. . = M. E.: A pesti Ferenciek-terének kútpályázata. .. 1931. p. 18-19. jegyz. B 725/477 F. J. kőfaragó. Adatok munkásságára és számadá­18 253. GOLDMAN György szobrászművész 1904­1944. Emlékkiállítás. Nemzeti Szalon 1955. LT. Bp., Egyet. ny. 1955. 14, [2] p. [8] t. B 750/1221. 18 254. HAITS Géza: Grantner Jenő szobrászművész műtermében. Ill. = Műv. 1967. No 2. p. 24. G. J. vallomása pályafutásáról, alkotásai a felsza­badulás alatt. 18 255. SOÓS Gyula: Adatok klasszicista szobrásza­tunk történetéhez. (Ruber József 1777-1832?) Ill. = Műv. tört. Ért. 1964. No 1. p. 20-27. Bibliogr.: p. 27. 18 256. SILBERSTEIN Adolf: Adolf Huszár. (Ge­storben am 21. Januar 1885, Budapest.) = S. A.: In Strome der Zeit Bd 4. 1895. p. 37-42. 19844 A szobrászművész működésének elemzése. 18 257. SILBERSTEIN Adolf: Im Atelier eines Ver­storbenen. = Pester Lloyd 1885. No 230. 2. Beil. p. Huszár Adolf műtermében. 18 258. SOÓS Gyula: Huszár Adolf 1843 - 1885. Ill. = M. Műv. Munkaköz. Évkve 1953. 1954. p. 223-236. B 058/52 X 3459

Next

/
Oldalképek
Tartalom