Zoltán József: Budapest történetének bibliográfiája 3. 1686-1950 Gazdaság (Budapest, 1964)

IPAR - Manufaktúra - Gyáripar - Gép és közlekedési eszköz - Egyéb gép-, közlekedési eszköz és fémipari gyárak

Gyáripar 209 5135. KÖLBER Testvérek. = M. Salon 1889. (11.) p. 129—135. Kocsiműhely alapítás 1784. ápr. 13. A gyár tört. és tulajdonosainak életrajza. 5136. KÖLBER Testvérek (cs. és kir. udvari kocsi­gyár...) = Bp. Újságírók Alm. 1908. [1907.] p. [523—524]. B 070/2 VIII., Salétrom u. 5. Tört., főbb adatai 1784-től. 5137. KOCSI-bolt. = Regélő 1836. p. 278. Kölber kocsikészítő boltja a Hatvani u.-ban. 5138. OLDAL Jósef: Kölber testvérek kocsigyára Pesten. = Iparosok L. 1860. p. 134—135. A Terézvárosban, a Nagykereszt u.-ban. Készítmé­nyei. 5139. SAJÓ Aladár: Érdekességek a Salétrom utcá­ban. = Bp. Hírl 1924. máj. 11. (Salétrom u. 5.) A Kölber kocsigyár tört., az üzem régi készítményei, és iratai. 5140. KÖLBER Testvérek Kocsigyára, Budapest. = Ipari öntudatunk ébresztői és munkáiéi 1943. p. 229—230. 313505 A gyár ism. 5141. KRAUSZ Mayer és Fiai, Budapest. = Ipari öntudatunk ébresztői és munkáiéi 1943. p. 326. 313505 Adatok a múlt sz. második felében létesült mező­gazd. iparváll.-ról. 5142. EGY jubileum. Ill. = Gazd. L. 1911. p. 479. „Kühne" Mezőgazdasági Gépgyár bp-i (Váczi krt 57/a) főraktárának 30 éves jubileuma. 5143. IGALI Szvetozár: A Kühne-palota Budapes­ten. Ill. = Gazd. L. 1894. p. 496—498. A „váczi-körüti" üzem ism. 5144. LAKOS Lajos lakatos, Budapest. Ill. = Ipari öntudatunk ébresztői és munkáiéi 1943. p. 238— 239. 313505 A L. L.-féle tűzhelygyárról. 5145. A MAGYAR Aczélárugyár részvénytársaság alapszabályai. Bp., Wittenberg L. ny. 1895. 7 p. B 672/2 5146. SKODA-gyár. = C. és Környéke 1916. jan 28. p. 2. A M. Általános Gépgyár (Podwienec és Heisler) a Skoda gyárváll. érdekszférájába került. Mátyásföld és Rákos között új Skoda gyár épül, 1200 munkás­sal fog dolgozni. 5147. A MÁG-ot megvette a Weiss Manfréd r.-t. = M. Pénzügy 1928. No 35. p. 3. Megszűnik a verseny a magyar autógyártás terén. 5148. TELJESEN leállították a MÁG mátyásföldi gyártelepét. = Népszava 1933. febr. 5. p. 8. A gazd. válság miatt; az alkalmazottakat néhány kivétellel elbocsátották. 14 Budapest Történetének Bibliográfiája in. 5149. A MAGYAR fegyvergyár, Ill. = Vas. Újs. 1890. p. 819. Az elhagyott gyártelep leírása. 5150. A MAGYAR Fegyvergyár. = M. Salon 1891. (14.) p. 356—368. Látogatás a M. Fegyver- és Lőszergyárban. 5151. FEGYVER- és Gépgyár r, t. } Budapest. = Ipari öntudatunk ébresztői és munkáiéi 1943. p. 253—255. 313505 Tört. áttekintés 1891-től. 5152. A FEGYVER- és Gépgyár részvénytársaság alapszabályai. Bp., [ny. n.] 1895. 33 p. M. és ném. ny. B 621/58 5153. SCHEIDL Josef: Die Lage der Waffenarbeiter im allgemeinen, mit besonderer Berücksichtigung der ungarischen Waffenfabrik. Bp., Weissenberg 1899. 13, [2] p. B 331/88 p. 7—13.: A M. Fegyvergyár rövid tört. Számos stat. adattal a munkások helyzetére von. 5154. SZŐKE Béla: Egy régi magyar szerszámgép­ről. Ill. = MTA Műsz. Tud. Oszt. Közl.1961. (28.) p. 471—473. A Bp. Fémáru-, Fegyver- és Gépgyárban (1891­ben) gyártott kúpkerékgyalu ism. 5155. MAGYAR fém- és Lámpaárugyár Részvény­társaság. Ill. — Egyetértés Jubileumi sz. 1905. p. 206. Alapítva: 1887-ben. Működési adatok. 5156. U.: A MAGYAR ipar fejlődése. Ill. = Ország­Világ 1888. p. 829. A kőbányai „Magyar Fém- és Lámpagyár"-ról. 5157. MAGYAR Fém- és Lámpaárugyár Részvény­társaság. (Budapest-Kőbánya.) == Bp. Újságírók Alm. 1908. p. [522—523.] B 070/2 Nagyobb munkái, lerakatai. (Később: Lampart.) 5158. MAGYAR muníciógyár rt = Népszava 1916. szept. 3. p. 14. A Magyar Bank, a Lipták gyár és az Enzesfelder Munitions- und Metallwerke A.—G. új alapítása. 5159. MAGYAR Radiatorgyár R. T. Ill. = Vállal­kozók L. 1928. No 16. mell. p. II—IV. Szántó és Beck mérnök gépgyára a Gyömrői úton. 5160. MAGYAR Rézhengerművek R. T., Budapest. Üzleti jelentés az 1944—46. üzletévekről és az 1947. jan. 1-i megnyitó mérlegről. — Laminoirs Hongrois de Cuivre S. A. Compte rendu pour les exercices 1944—1946 et bilan au I er janvier 1947. Bp., Révai ny. 1947. 24 p. 5161. [MAKAI Boldizsár új típusú kocsija.] = Nemz. Újs. v. Hazai s Külf. Tud. 1820. (1.) p. 3. A b-i „kotsi Fabrikában" készítik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom