Zoltán József: Budapest történetének bibliográfiája 2. 1686-1950. Városleírás, városépítés - Budaperst egészségügye - Budapest fürdőváros (Budapest, 1963)

VÁROSLEÍRÁS, VÁROSÉPÍTÉS - A város fejlődését visszavető tényezők - Elemi csapások és elhárításuk - Az 1838-as árvíz

346 Városfejlődést visszavető tényezők 9085. BOGDÁNFFY Ödön: A Duna jege. Ill. = Term. tud. Közl. 1912. p. 99—112. Jégtorlaszok Bp-nél 1838-ban. Jég okozta árvíz volt. 9086. B[OROSTYÁNI] N[ándor]: Az 1838-ki árvíz. Ill. = Vas. Újs. 1876. p. 161—162. Visszaemlékezés a bp-i nagy árvíz borzalmaira. 9087. BUDAPEST száz év előtti borzalmas álma: a márciusi árvíz. = Bp. Hírl. 1938. márc. 8. 9088. BUDAPESTS Untergang vor 100 Jahren. = Wiener N. Nachr. 1938. März. 22. Az 1838-as árvíz. 9089. DIERNER Andreas: [Az 1838-as árvíz Óbu­dán.] = D. A.: Kurzgefasste Erdbeschreibung von Ungarn ... 1848. p. 12. B 914/138 9090. [EMLÉKNAPOK az árvíz évfordulóján.] == Hírnök 1839. No 24. p. 2. Hír. 9091. 1838-AS CSEPELI árvízkatasztrófa. = A Közlöny 1930. márc. 22. p. 3. 9092. AZ 1838-AS PESTI árvíz szomorú emléke.Ill. = Tolnai Világi. 1942. ápr. 29. 9093. 1838—1938. A NAGY pesti árvíz százados év­fordulójára a Fővárosi Képtár helyiségeiben ren­dezett emlékkiállítás katalógusa. Bp.. Háziny. 1938. 23 p. B 614/545 9094. [SZÉLPÁL Árpád] szp. á.: Árvízkiállítás. = Népszava 1938. No 115. p. 6. Az 1838-as árvíz 100. évf. Kiáll, a Főv. Képtárban. 9095. AZ 1838-IKI ÁRVlZ. (Márczius 13-ika emlé­kére.) Ill. = Ország-Világ 1891. No 11. p. 178. Az árvíz röv. leírása. 9096. AZ 1838-IKI ÁRVlZ kiöntése Budapesten. = Vízügyi Közl. 1913. (1.) p. 78—79., 1 térk. 9097. AZ 1838-IKI BUDAPESTI árvíz emléke. Ill. = Vas. Újs. 1905. p. 177—179. Az árvíz és a mentési munkálatok, Wesselényi Miklós naplójából. Holló Barnabás domborműve az árvíz emlékére. A dombormű felavatása a Feren­ciek templomán a Kossuth L. u.-ban. 9098. AZ 1838-IKI BUDAPESTI árvíz emléke. Ill. = Athenaeum Nagy Képes Naptára 1903. p. 27— 30. B 059/25 Az árvíz leírása. 9099. 1838-1 PESTI árvíz. = Magyarság 1938. febr. 9. 9100. GALLUS: Ein technisches Urtheil über die grosse Ueberschwemmung unserer Haiiptstadt im Jahre 1838. = Bauztg f. Ung. 1876. p. 49—50. 9101. GEBET. An den Jahrestagen der am 13-ten 14-ten und 15-ten März 1838 stattgehabten Pe­ster Überschwemmung, [o. O. Dr. u. Y.] [13] p. B 252/1/1838. 3. 13—15. 9102. GÖNCZY Miklós: Az 1838-iki pesti árvíz ma­gassága. Ill. = Új Idők 1905. (1.) p. 331. Arvízmagasságot jelző táblák a p-i házak falán. 9103. GRÓF Lónyay Menyhért önéletrajzi töredé­ke. = Bp. Szle 1885. (42.) p. 353—354. Az 1838-as árvízről. 9104. GYÖRGY László: ,-Koporsók és bölcsők úsz­tak versenyt a pesti utzákon..." = P. Napló 1938. márc. 13. Az 1838-as árvíz. 9105. HEGYALJAI KISS Géza: A pesti árvízvesze­delem. (1838. március 13—17.) = Új Magyarság 1938. márc. 13. 9106. HORVÁTH Henrik: Az árvíz a művészetben. Ill. — Némethy Károly szerk.: A pest-budai ár­víz 1838-ban 1938. p. 355—384. 14 t. B 614/532 9107. [ISTENTISZTELETEK a főváros templomai­ban az árvíz első évfordulóján.] = Jelenkor 1839. No 23. p. 89. Albach Szaniszló alkalmi imájának szövege. 9108. DE JONGE W. A. C: [Az 1838-as árvíz] = J. W. A. C: Pesth en Presburg in 1843. [1843.] p. 101—102. B 914/59 9109. LÁSZLÓFFY Woldemár: Az 1838-i árvíz és a Duna szabályozása, ni. = Vízügyi Közl. 1938. p. 39—64. (Klny. is.) Az árvíz földr. okai, védekezés ellene. Előzményei, időjárás, jégviszonyok a főv. felett. Árvíz a főv.­ban, s a főv. alatt. Az árvíz pusztítása. A főv. Duna-szakasz szab., árvízbiztonság. Kép, térk. mell. 9110. LÁSZLÓFFY Woldemár: Az 1838-ys pest­budai árvíz műszaki leírása. Ill. = Némethy Ká­roly szerk.: A pest-budai árvíz 1838-ban 1938. p. 169—243. 8 t. (Klny. is.) B 614/532 Az árvíz okai, keletkezése és lefolyása. A bp-i Duna-szakasz szabályozása. A főv. árvízbiztonsága napjainkban. 9Ill. LESTYÁN Sándor: A nagy árvíz. = L. S.: Pest-budai regélő 1940. p. 141—148. B 943/549 Az 1838-as árvíz és az árvíz utáni segélyezések, az 1838 ápr.—júl. kiadott titkos jel. alapján. 9112. LESTYÁN Sándor: A százéves árvíz három­napos rémuralma, ni. = Friss Újs. 1938. márc. 13. 9113. LESTYÁN Sándor: A százéves pesti árvíz a bécsi császári levéltár titkos kémjelentéseinek megvilágításában. = Újság 1938. márc. 13. 9114. LEYRER J.: Der 13-te März 1839; der Jahres­tag der am 13-ten März 1838 eingetretenen Ueberschwemmung zu Pesth. Pest, Beimel 1839. Flugbl. B 614/2/1838. 3. 13.

Next

/
Oldalképek
Tartalom