Zoltán József: Budapest történetének bibliográfiája 2. 1686-1950. Városleírás, városépítés - Budaperst egészségügye - Budapest fürdőváros (Budapest, 1963)

VÁROSLEÍRÁS, VÁROSÉPÍTÉS - A város fejlődését visszavető tényezők - Elemi csapások és elhárításuk - Tűzvész - Tűzoltás, tűzoltóság

Tűzoltás, tűzoltóság 371 9743. KÁLLAY Imre: A székesfővárosi tűzoltóság fejlődése 1914-ig. = Városi Szle 1936. p. 589—600. Az 1869-ben létesült Bp. önkéntes Tűzoltó Tes­let és az 1870-ben felállított hivatásos városi tűz­őrségből fejlődött ki. Nagyobb tűzesetek. Részi. isin. 9744. MÁDAI Lajos: A tűzrendészet újabb szabá­lyozása. = Városi Szle 1927. p. 788—812. p. 792—793.: A bp-i és űp-i tűzoltóság személyi és dologi kiadásai 1908-ban. p. 805.: 1925. év fenntartási költségei. 9745. A MAGYAR tűzoltás múltjából. = Vas. Újs. 1904. p. 575—578. A tűzoltás tört. hazánkban. 9746. (—omi.): AZ ÖTVENÉVES fővárosi tűzoltó­ság. Ill. = Az Újs. 1920. jan. 11. 9747. S ALLAY Árpád: A főváros ötven éves tűz­oltósága. = Független Bp. 1920. No 7. p. 5. Tört. áttekintés 1869-től. 9748. SCSERBOVSZKY Stanislaus: Die Feuerwehr in Budapest. Ill. = Krücken Oscar: Budapest in Wort und Bild 1899. p. 409—414. Bq 914/6 A főv. tűzoltás tört. 1870-től. 9749. — es.: GRÓF Széchenyi Ödön, és a tűzoltás hazánkban. Ill. = Athenaeum Nagy Kénes Nap­tára 1873. p. 48—54. B 059/25 Sz. Ö. életrajza. A tűzoltóság tört. áttekintése főv. adatokkal. 9750. A TŰZ regénye. = Főv. Hírl. 1930. jan. 8. A p-i tűzoltóság röv. tört. 9751. M. L.: TŰZOLTÓ kongresszus, Ill. — Főv. L. 1896. No 224. p. 9—10. A főv. tűzoltóság tört., jelenlegi szervezete. 9752. A TŰZŐRSÉG. = Bf. és Vidéke 1934. No 29. p. 2. A bf-i tűzoltóság tört. 9753. ZSEMLEY Oszkár: Az ötvenéves kispesti tűz­oltótestület. = Ladányi István szerk.: Pestszent­lőrinc, Kispest, Pestszentimre 1937. p. 172—185. B 914/341 * 9754. KERESZTESI József: [Tűzoltás Pesten.] = K. J.: M. o. polgári és egyh. közéletéből 1882. p. 244—246. 89940 Naplórészlet 1790. jún. 4—5. A p-i Arany Sas fo­gadó melletti ház kigyulladása, a szervezett oltás leírása, 9755. KERESZTESI József: Tűzoltás Pesten. •= Hatvány—Belia: Magyarok beszélnek 1957. p. 499—500. 8—29054 K. J. naplójából. 1790. 24* ­9756. PATACSICH Jósef: [Pest tűzoltósága.] = P. J.: Szabad királyi Pest... leírása 1331. p. 53— 54. "P 914/26 9757. D.: FEUERBRUNST. = Der Spiegel 1842. (2.) p. 712. P alkalmatlan tűzoltófelszereléséről. 9758. FEUERPOLIZEILICHE Eintheilung der Stadt Pest. = Pester Lloyd 1868. No 245. Beil. p. [1]. A 10 tűzoltósági ker. határa. Felelős kéményseprő­mester neve, címe. Kéménytisztítási díjszabás. 9759. [HEVESI Lajos] L. H—i: Bei nachtschlafen­der Zeit. — Ein dunkles Bild aus der inneren Stadt. = Pester Lloyd 1871. No 100. 1. Beil. p. [1]. Éjszakai látogatás a tűzoltóknál. 9760. —es.: A TŰZOLTÓ-egyletek országos gyűlé­se. Ill. = Vas. Újs. 1871. p. 487—488. Tűzoltóparancsnok Széchenyi Ödön. Bemutató gyakorlat az Újépületen. A tűzoltófelszerelések kiállítása. 9761. O. A.: A GŐZFECSKENDŐ.Ill. = Vas. Újs. 1873. p. 28. A tűzoltógép bemutatása és próbája a belvárosi Plébánia téren. 9762. A. B.: DIE DAMPFFEUERSPRITZE aus der Franz Walser'schen Fabrik in Budapest. Ill. = Bauztg f. Ung. 1878. No 2. Beil. p. 1—2. Walser készített elsőként gőzzel működő vízpum­pát, a bp-i tűzoltóság használja. 9763. MARKUSOVSZKY Béla: Budapest tűzoltó­sága. = P. Hírl. 1881. No 351. mell. p. [9—10.] A két nagy tűzoltótestület: az önkéntes Tűzoltó Egylet és a Fővárosi Tűzoltóság működése. 9764. C. W.: UEBER UNSER Feuerlöschwesen. = Bauztg f. Ung. 1881. p. 73. 9765. A. W.: UNSER hauptstädtisches Feuerlösch­wesen. — Bauztg f. Ung. 1887. p. 108. 9766. A NÉPSZÍNHÁZ tűzbiztonsága s a tűzoltóság és a rendőrség viszonya egymáshoz. = Főv. Közl. 1890. máj. 30. p. 1—2. 9767. BUDAPEST fő- és székváros tűzoltó-főpa­rancsnoksága. Felvételi feltételek. Bp., Pesti Kvny. [1891?] Röpív. B 614/2/1891 9768. MALTAS Hugó—KAUSER József: Előter­jesztés a Népszínház tűzbiztonsága tárgyában. Bp, Pesti Kvny. 1892. 30 p. B 725/153 9769. TŰZOLTÓI intézményünkről. = Erzsébetf. és Vidéke 1895. jan. 12. p. 1—2. S-on van tűzoltóság. Most E-en is alakul. 9770. A TŰZOLTÓSÁG új kaszárnyája Budapesten. Ill. = Vas. Újs. 1895. p. 781. A Kun u.-ban. A felavató ünnepség leírása.

Next

/
Oldalképek
Tartalom