Budapest történetének bibliográfiája 1986-1990 (Budapest, 1994)

Társadalom

178 TÁRSADALOM 3894. NOVÁK Mária: A rokkantsági nyugdíjasok sorsa hazánkban. = Szoc.pol. Ért. 5. 1987. 2. 117-152. Bp.-i adatokkal. 3895. R.-SZ. Gy.: Erre sem lelkileg, sem módszerta­nilag nem vagyunk felvértezve. Káposztásmegy e- ren minden ötödik gyerek veszélyeztetett. = Köz­nevelés 46. 1990. 39. 11. Káposztásmegyeri lakótelep. IV. kér. 3896. RÁCZ József: A 80-as évek ifjúsági szubkul­túrái Magyarországon. = Valóság 33. 1990. 11. 69-82. 3897. RIEDER Mária: Budapesti alacsony- és ma­gasnyugdíjas rétegek összehasonlító vizsgálata. = SZÉKI Táj. 10. 1987. 2. 5-29. 3898. SZALAI Júlia: Korai kivonulás a munka­hely ró'l. A korhatár elérése előtti nyugdíjazás társadalmi hátteréről. = Esély [1.] 1989. 1. 24- 38. Halálozási adatok. 3899. TÖBB tiszteletet és megbecsülést! = Népfront 33. 1988. 7. 28-31. Nyugdíjasok helyzete. 3900. VIRÁG Éva, F.: Pesti három nővér. = Élet és írod. 31. 1987. 50. 16. Egyedülálló idősek sorsa a főv.-ban 1987-ben. Életmód - városszociográfia - néprajz 3901. BUDAPESTI falfirkák. A Műcsarnok és az Országos Művelődési Központ közös kiállítása. Budapest, 1986. Fényes Adolf Terem. (A kiáll, rendezte Feuer Gábor. Fotók Bakos Zoltán-Kiss Mihály.) 111. Bp., (Komárom megyei ny., Komá­rom), 1986. 113 p. B 708/2245 A kiáll, képeket m. és külföldi szerzők tanulmányai egé­szítik ki. 3902. BÚZA Péter: Szenzációk nyomában a békei­dők Budapestjén. 111. (Bp.), Kozmosz, (1989.) 196 p./Kozmosz könyvek/ Bq 309/121 3903. CSALOG Zsolt: „Nagyon szépen éltünk.” = Magyar Mozaik ’87. (Szerk. Pelle János.) Bp., 1988. p. 349-360. B 819/240 Szociogr. Bp. 3904. DÓZSA Katalin, F.: Letűnt idők, eltűnt diva­tok. 1867-1945. 111. Bp., Gondolat, 1989. 344 p. B 391/16 Divattört. Öltözködés, sport, műv. illemtan. Bp.-ről: p. 137-180. 3905. ESZES Máté: Híres bajvívások, hírhedt pár­bajok. 111. (Bp.), Népszava, (1988.) 140 p. 16 t. B 394/149 A középkortól 1945-ig. A nagyvárossá váló Bp. társ.-i élete a XIX. sz.-ban. Híres politikusok: Wesselényi, Kossuth, Tisza István, Károlyi Mihály és írók: Krúdy Gyula, Herczeg Ferenc párbajai. 3906. FUKÁSZ György: Csepeli munkások sza­badidő-problémái. = SZÉKI Táj. 9. 1986. I. 132-153. Életmód, művelődés, család. Felmérés a Csepeli Szer­számgépgyárban. 3907. GERGELY Katalin: A „telepi” életforma és értékrend néhány jellegzetes vonása. = Értékek és változások. 2. köt. Szerk. Hoppál Mihály, Szecskő Tamás. Bp., 1987. p. 189-197. |MRTJ Tömeg­kommunikációs Kutatóközp. Műhely 4./ 8-143862/2 A VIII. kér. százados úti kislakásos telep. 3908. HANÁK Péter: A halál Budapesten és Bécs­ben. A nagyvárosi halál elidegenedése a múlt szá­zad végén. = H. R: A Kert és a Műhely. Bp., 1988. p. 63-80. B 943/1234 U.a. Újhold Évkönyv 1986/2. (Szerk. Lengyel Ba lázs.) Bp., (1986.) p. 288-302. X 2909 Temetőrendezés, szabályrendelet a főv.-i temetőkről. A bp.-i lakosság temetkezési szokásai. 3909. KÁBÁI Imre: A tartós ápolásra szorulók csa­ládjainak idő- és pénzgazdálkodása. = Életmód - művelődés - gazdaság. Összeállítás az 1987-es salgótarjáni nemzetközi tudományos konferencia előadásaiból és korreferátumaiból. 3. köt. Szerk. Lovas Tünde. Bp., 1988. p. 731-741. 8-145703/3 Bp.-i és debreceni családokról. 3910. KRÚDY Gyula: A XIX. század vizitkártyái. Portrék. (Vál. és a szöveget gond. Barta And­rás.) (Bratislava) - [Bp.], Madách K. - (Szépiro- d. K.), (1986.) 508 p. /Krúdy Gy. művei/ B 819/254 Életképek ismert és ismeretlen tört.-i személyiségekről: I. Ferenc József, IV. Károly, Habsburg Ottó, Andrássy Gyula, Görgey Artúr, Tisza István, Tisza Kálmán, Med- nyánszky László, Ráday Gedeon; a kőbányai plébános, udvarhölgyek, politikusok, hon- és városatyák. Főv.-i helyszínekkel. 3911. LAKATOS Miklós: Az aktív keresők utazási szokásai. = Az ifjúság életkörülményei. [Tanul­mányok.] (Szerk. Lakatos Mária.) Bp., 1987. p. 121-136. 4-12617

Next

/
Oldalképek
Tartalom