Budapest történetének bibliográfiája 1986-1990 (Budapest, 1994)

Kultúra

KÖZGYŰJTEMÉNYEK 249 5466. A TŰZOLTÓ Múzeum Évkönyve 2., 3. köt. 1985., 1986-1987. (Szerk. Szabó Károly.) 111. Bp„ BM Tűzoltóság Orsz. Parancsnokság Tűzoltó Múz., 1986, 1988. B 614/970 Tanulmányok, dokumentumok, források, kiállítások. 5467. TŰZOLTÓ múzeumok. Budapest-Bonyhád- Vörs. 111. [Bp.], (SZÖVORG), 1988. [14] p. B 614/990 p. 3-15. Bp.-i Tűzoltó Múz. 5468. VAJDÁNÉ Csizmarik Irén: A Hadtörténeti Múzeum fotóarchívuma. 111. = A Hadtört. Múz. Ért. 2. köt. Bp., 1987. p. 111-192. B 355/461 5469. A VÁROS peremén. A budapesti helytörténeti gyűjtemények bemutatkozása a Budapesti Törté­neti" Múzeumban. (1987. XB. 4.-1988. I. 30.) Ki­állítási katalógus. (A katalógust szerk. Gerelyes Ede.) Bp., BTM, 1987. [48] p. B 943/1271 5470. VASARELY Múzeum. Zichy-kastély. (Az ál­landó kiállítást rend. és a bev. írta Cifka Brigitta.) 111. Bp., Szépműv. Múz., 1987. [24] p. B 708/2295 5471. VÉGH Katalin, K.: A Budapesti Történeti Múzeum adattárának intézménytörténeti gyűjte­ménye és a közelgő múzeumi évfordulók. = Ta­núim. Bp. múltjából, 22. köt. Bp., 1988. p. 583- 593. B 943/391/22 5472. VÉGH Katalin, K.: A Budapesti Történeti Múzeum első félévszázada (1887-1938). 111. Bp., BTM, 1988. 109 p. 5 t. /Pest-budai Hírmondó, 1./ B 943/1267 5473. VERESS István: A Közlekedési Múzeum 1985-1987. évi munkája. 111. = A Köziek. Múz. Évkve 8. köt. 1985-1987. Bp., 1988. p. 5-46. B 385/620 * 5474. ABRAMS, Janet: Magyar rapszódia. 111. = M. Ép.műv. 77. 1986. 1. 16-19. A Bartók Béla Emlékház bemutatása. II., Csalán u. 29. (A Building Design 1983/5. sz. megjelent cikk fordítá­sa.) 5475. ACSAY Judit: Az alapítók öröksége. Iparmű­vészeti Múzeum 1988. = Ip. Forma 13. 1989. 1. 14-18. Rózsa Gyulával készített riport a múz. tört.-éről. 5476. ANTALL József: Az orvostörténet műhelyé­ben. 111. = M. Hírek 4L 1988. 15. 8-9. Semmelweis Orvostört. Múz. Kvt. és Levéltár. 5477. BAKONYI Károly: A Sportmúzeum múltjáról és jövőjéről. = Sportvezető 23. 1988. 11. 25. Testnevelési és Sportmúz. 1969-1989. 5478. BALASSA Zsuzsanna: Húszéves az Építésze­ti Múzeum. 111. = Művészet 29. 1988. 10. 55-56. Az OMF 1., Táncsics M. u.-i székházában. 5479. BENCZE Géza: Műszaki múzeumok, ipari szakgyűjtemények. = Üzemtört. Ért. 6. 1987. 14­23. 5480. BENCZE Zoltán: Beszámoló a Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán 1988-ban folytatott feltárási munkáról. = Hadtört. Köziem. 36. 1989. 1. 131-143. 5481. BENCZE Zoltán: Előzetes jelentés a Hadtör­ténelmi Intézet és Múzeum udvarán folyó ásatá­sokról. = Hadtört. Köziem. 34. 1987. 2. 370-385. 5482. BENCZE Zoltán: Jelentés a Hadtörténelmi In­tézet és a Múzeum udvarán 1987 végéig folyt ása­tásokról. = Hadtört. Köziem. 35. 1988. I. 178- 195. 5483. BENOSCHOFSKY Ilona: A budapesti zsidó múzeum. = Harang 2. 1990. 6. 28-29. Orsz. Zsidó Vallási és Tört. Gyűjt. 5484. BERECZKY Loránd: Szükség van-e múze­umra? Magyar Nemzeti Galéria. = Társad. Szle 4L 1986. 5. 75-79. 5485. BIKICS Péter: A közlekedési kultúra terjesz­tése pedagógiai eszközökkel a Közlekedési Múze­umban. 111. = Köziek, tud. Szle 38. 1988. 3-4. 170-175. Tört.-e, tevékenysége. 5486. BORS ZSUZSA-CSÓK Márta: Gyermekek a múzeumban. Kísérletek a Néprajzi Múzeumban folyó múzeumpedagógiai munka hatékony méré­sére. = Múz. Köziem. 1987/1988. 102-125. Közművelődési kísérlet 1980-tól. 5487. BOZÓKY Éva: Elmenvén tanítsatok minden népeket! = Evang. Élet 54. 1989. 16. 2. Bibliamúz. a Ráday Kollégiumban. 5488. CIFKA Brigitta: Új múzeumunk nyílt! A Va­sarely Múzeum megnyitása. = M. Grafika 31. 1987. 3. 32-33. 5489. CSÓK Márta: „Ők mindig a nappal kelnek és fekszenek.” (A Néprajzi Múzeum közművelődési munkájáról.) = Népr. Ért. 43—46. 1981-1984. 165-187.

Next

/
Oldalképek
Tartalom