Budapest történetének bibliográfiája 1986-1990 (Budapest, 1994)

Gazdaság

146 GAZDASÁG 3175. MARCZIS Ervin-PINCZÉS Gyula: Tabló egy osztálytalálkozó helyett. = Víziközlekedés 15. 1986. 1. 34-40. A MESZHART Hajósiskola. 1952-1954. 3176. MÁRTON Gyula: A csepeli kikötő fejlesztése a VI. ötéves tervidőszakban. = Víziközlekedés 15. 1986. 1. 25-31. 3177. MÁRTON Gyula: Hatvan éves a MAHART csepeli kikötője. 1-2. rész = Víziközlekedés 17. 1988. 3. 3-11.; 4. 3-12. Bp.-i Nemzeti Szabadkikötő. 3178. SAS Imre: A budapesti személyhajó-állomá- sok fejlesztési tervei. = Víziközlekedés 17. 1988. 3. 29-36. 3179. SAS Imre: Kikötőfejlesztés világbanki hitel­ből. 111. = Víziközlekedés 16. 1987. 4. 21-30. Csepeli Szabadkikötő. 3180. SAS Imre: A MAHART szabadkikötő fejlesz­tési koncepciója. 111. = Köziek.tud. Szle 38. 1988. 7.312-316. XXI., Csepel. 3181. SZABÓ Gábor: Hajózni pedig muszáj - len­ne. Engedélyek sűrűjében. 111. = Beszélő 9. 1990. 38. mell. 5. Víziköziek, helyzete Bp.-en. BKV. 3182. SZOTYORI András: A Zsófia gőzös két éve. 111. = Víziközlekedés 16. 1987. 1. 29-31. 1944-es háborús sérülése. 3183. TARR László: Hajók a pesti Dunán. 111. = He­ti Bp. 2. 1990. 39. 15-16. A vízi köziek, tört.-e a római kortól napjainkig. 3184. VÁRFALVI Tamás: Visszapillantás a magyar folyamhajózás fejlődésére. 1-2. rész. 111. = Vízi­közlekedés 15. 1986. 2. 30-36.; 3. 19-23. Hajóépítő ip. tört.-e 1836-tól napjainkig. (Ób.-i Hajó­gyár). Vízi köziek, az 1830-as évektől 1871. P.-i Teher- gőzhajózási és Rakomány kölcsönadó Rt. Posta - távközlés 3185. BUDAPEST postai és távközlési adatai. 111. Bp., (M. Posta), 1986. 21 t. B 385/1038 Postahivatali ellátottság. Hírlapterjesztés. Távíró-szol­gáltatás. Televízió-előfizetés. Távbeszélő-ellátottság. Beruházások. Rádió- és televízió-ellátottsági térképek. 3186. JUHARI István: A postai szakoktatás törté­netéből. Bp., KÖZDOK, 1988. 91. 3 p. B 385/929 1945-1980. Posta Okt. Közp. (POK). Állami képzés: Felsőfokú Távközlési Techn., Köziek.-i és Távközlési Műsz. Főisk., postaforgalmi technikumok, Puskás Tiva­dar Távközlési Technikum. 3187. A MAGYAR Posta bélyeg előtti bérmentesíté­seinek és bélyegzőinek kézikönyve. Handbuch der ungarischen Vorphilatelie. Handbook of the Hun­garian pre stamp mail. Összeáll. Bér Andor, Mak- kai László stb. (Ford. Vince András.) 111. (Bp., Té­ka), [1989.] 455 p. B 385/997 p. 175-177. B. 1749-1850. 3188. A MAGYAR postatisztképzés száz éve 1888— 1988. (Szerk. Juhari István.) Bp., Posta Oktatási és Kult. Int., 1988. 128 p. B 385/948 Postai és állami képzés. Posta Okt. és Kult. Int. 3189. SZABÓ Miklós: A Telefonhírmondó kezdő évei. 111. = Postamúz. Évkv. 1989. Bp., 1989. p. 31—45. B 385/969 1893-1897. * 3190. BALOGH Miklós: A Városmajor (Krisztina II. ) Központ üzembe helyezésének előkészítése. III. = Posta 38. 1986. 5. 6-7. 3191. BOLGÁR László: A budapesti 7 számjegyű telefonszámokra való áttérés előkészítése. 111. = Posta 38. 1986. 5. 18-20. 3192. BOZÓKY István: Budapesti távbeszélőtervek. = Posta 39. 1987. 6. 2-3. VII. ötéves tervben. 3193. BRAUN Ágoston: A megkövült vágy. 111. = Heti Bp. 2. 1990. 18. 7-9. Telefonfej lesztések. 3194. BUBB László-SCHNEIDER József: Buda­pest távbeszélő-hálózatának fejlesztése a hetedik ötéves tervidőszakban. = Bp. Fórum 7. 1987. 2-3. 44-48. 3195. CSÁKI Judit: Tárcsaközi egyezmény. = Heti Világgazd. 9. 1987. 36. 53-54. Önerős telefonhálózat-fejlesztés a II. ker.-ben. 3196. FODOR László: Bővült a Zugló központ és hálózata. 111. = Posta 4L 1989. 8. 18-20. 3197. GALLATZ Imre: Budapesti egységes rádióte­lefon-állomás. 111. = M. Ép.ip. 37. 1988. 1-2. 56­57. X., Száva u. 3. 3198. GALVÁCS László: Egy rádióállomás 60 éve. 111. = Posta 4L 1989. 6-7. A Lakihegyi rádióállomás és a Bródy Sándor u.-i új stúdió felavatása 1928-ban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom