Budapest történetének bibliográfiája 1984-1985 (Budapest, 1989)

Várostörténet, városleírás, városfejlesztés

BUDAPEST TÖRTÉNETE 17 2398, 2461, 2511, 2530, 2541, 2546, 2747, 2582, 2585, 2586, 2605, 2608, 2620, 2640, 2662, 2680, 2683-2684, 2686, 2689, 2691- 2695, 2701, 2705-2706, 2712-2713, 2719, 2726-2727, 2735, 2754-2755, 2768, 2770, 2781, 2783, 2786, 2791, 2804, 2824, 2846, 2855-2858, 2369, 2872-2873, 2882, 2898- 2900, 2907, 2918, 2920, 2929, 2943, 2944, 2952, 2955, 2956, 2962, 2970, 2972, 2976 A főváros német megszállása, ostrom 186. BARÁTOK a bajban.Bp., Európa K. 1985. 631 p. 8-137396 A II. vh. alatt Bp.-en élt lengyel mene­kültek visszaemlékezései. 187. BIERMAN, Jetei: Raul Wallenberg. Bp., ABC Független K. 1985. 141 p._ B 923/582 Embermentő tevékenysége. Eltűnésének fel­tételezett körülményei. 188. BOKOR Péter: Zsákutca. A századunk so­rozat interjúi. 111. Bp., RTV-Minerva, 1985. 293, /3/ p. B 943/1133 1944 márc.-aug. 189. Az 1944 év históriája. Szerk. Glatz Ferenc.111. Bp., 1984. 174, /l/ p. 4-14017 Bp. német megszállása, 1944. ápr.bombázá­sa, a főv.-i gettó, okt. 15.-i események. 189/a. EREZ, Zvi: The Jews of Budapest and the plas of admiral Horthy August-Október 1944. = Yad Vashem Studies. 16. Jerusalem 1984. p. 177-203. 190. GOLUBOVITS V.Sz.: Malinovszkij marsall. 111. Bp., Zrínyi K. 1985. 221, /3/ p. 8-139351 A főv. felszabadítása. 191. GOSZTONYI Péter: Magyarország a máso­dik világháborúban. München, 1984. p. 153-196. 8-132238/1 Edmund Veesenmayer, Alfred Trenk, Eich- mann, Karl Pfeffer-Wildenbruch, Charles Lutz. B.-i önkéntes Ezred; a Vár német megszál­lása. 191/a. HANDLER, Andrew: The Holocaust in Hungary. An anthology of jewish response. University, Alabama,1982. 162 p. 8-144853 192. KACSŐ Lajos: Kőbányai partizánok. 111. Ep., Zrínyi K. 1985.44, /4/ p. B 355/422 P. Horváth István, Hullay Lajos, Ambrózy Mihály stb. tevékenysége. 193. KCMOLY Ottó naplója 1944. Közli: Mes­ter Miklós, Májsai Tamás, Schmidt Mária. = A Ráday Gyújt, évk.-ve 1983. Bp., 1984. p. 245-305. B 027/228 Szerepe a zsidók megmentésében. 194. A MAGYAR Front. /Dokumentumgyűjtemény/ 111. /Bp./, Kossuth K. 1984. 331 p. B 323/339 Schönherz Zoltán és társai elleni per 1942-ben, Sztrájkfelhívás 1944-ben, A MNFB felhívása Bp. népéhez 1944-ben, KP felhívásai. 195. MAGYAR Imre: "Oly korban éltem én..." Regény. Bp., Szépirod.K. /1934./ 486, /4/ p. B 813/1373 A főv.-i zsidók sorsa 1944 nyarától 1945 jan.-ig.Bp.-i polit. és társad, esemé­nyek. A Sztójay- és Lakatos-kormány, a kiugrási kísérlet, a nyilas uralcm, az ostrem és a felszab. első napjai. 196. MENYHÁRT László: A Vörös Brigád.Bp., Zrínyi K.1984.55 p. B 355/419 197. RÁNKI, Glyörgy: Die friedliche Beset­zung. = R.Gy.: Unternehmen Margarethe. Die deutsche Besetzung Ungarns. /Bp./, Corvina, /1984./ p. 158-195. B 943/1070 Bp. megszállása. Zsidóüldözések, bp.-i zsidók megmentése érdekében tett polit. lépések. 198. RÉVÉSZ Lilian: És fogtam a kezét... /H.É.n./ 435 p. B 303/57 Dók.regény egy főv.-i zsidó család éle­téről az 1940-es években. Színhely: VI., VII. kér. Bujkálások, nyilas terror, fel­szab. 199. STEKL István: A Kiska-alakulatok és a budapesti ellenállás. 1%)., Zrínyi 1984. 47 p. B 355/416 Stollár Béla, Déry Jenő, Kossá István, Barcsay Kálmán, Samkuti János, Gidófalvy Lajos és egyetemista csoportok tevékeny­sége. 199/a. STRÖBINGER,Rudolf: Das Rätsel von Wallenberg. Stuttgart, Bonn, Burg Veri. 1932. 247 p. 8-144866 200. SZTEHLO Gábor: Isten kezében. Sajtó a- lá rend. Bozóky Éva. Bp., Egyet. ny. 1984. 226 p. B 321/102 Zsidógyermek-mentő tevékenysége 1944. márc-1945-ig. Gyermekotthonok létrehozá­sa a Nemzetközi. Vöröskereszt támogatásá­val. 3-08. (l'ü

Next

/
Oldalképek
Tartalom