Budapest történetének bibliográfiája 1983 (Budapest, 1987)

Életrjaz, arckép

336 Életrajz, arckép 6237. LÂNCZY Margit /1897-1965/ színmuvész- nő. Arck. Csillag Ilona: ődry Árpád. Bp., 1982. p.68-70. között. B 927/482 F. 10x15 cm. ódry Árpád felv. Fiatalkori képe. 6238. LANDLER Jenő /1875-1928/ a magyar munkásmozgalom harcosa, ügyvéd. , Életr. Végh Oszkár: Szétáradtunk űzhetet- lenül. Bp., 1983. p.84-86.B 923/546 6239. IÁNG Sándor /1913-1982/ a Magyar Karszt és Barlangkutatók elnöke. Életr. Dénes György: L.S. 111. = Karszt és Barlang 1982. No l.p.61-62. Arck.Uo.p.61.F.4x7 cm. 6240. LÁSZLÓ Anna /1922-1981/ író. Életr. Iszlai Zoltán: Utoljára érvényesen. =I.Z. :A valóság közelében.Bp., 1983.p.231- 236. B 928/397 táívei. 6241. LÁSZLÓ Miklós /1922-1983/ újságíró. Életr. Gyapay Dénes: L.M. = Esti Hírl. 1983. ckt.l9.p. 4.Nekr. 6242. LATABÁR Kálmán /1902-1970/ színművész. Életr. Molnár Gál Péter: A Latabárok. Egy színészdinasztia a magyar színháztörténet­ben. 111. Bp., 1982.564 p. B 927/498 A színészdinasztia százötven éves történe­te. L.Árpád, Kálmán. Értékes adatok a bp.-i színházak és színészet történetéhez. Arck. Molnár Gál Péter: A Latabárok. Bp., 1982.p.521. B 927/498 F.7x6 cm. Szalay Zoltán felv. Uó.p.522-523. F.kböző méret, 2 db. Fiatalkori képek.p.539.F.8x6 cm. Puskás Öcsiül az 1950-es években.p.540. F.7xlO cm. Marosán Györggyel az 1950-es években.p.559.F.8x7 cm. Otthonában, idős­kori kép. 6243. IATINOVITS Zoltán /1931-I976/ szín­művész. Életr. Hegyi Béla: L.Legenda, valóság, emlékezet.Bp., 1983.373, CdUp. B 927/514 Egyénisége, színészi, előadómű­vészi pályafutása.; Enzsöl Ellák: L.Z. feltámadt. = Kát. Szó 1983. No 23.p.6.; L. Z. - Török Tamás: A Latinovits Színház. l.=Somogy 1983. No l.p. 30-41. Emlékjáték L. írásainak, nyilatkozatainak felhaszná­lásával saját elképzeléséről, álmainak színházáról. Arck. Csillag Ilona: Ódry Árpád. Bp., 1982. p. 108-110. között. B 927/482 F. 10x12 cm. Fiatalkori képe.; Hegyi Béla: L.Legenda, valóság, emlékezet. Bp., 1983. 373. [3 Ip.B 927/514 F.kböző méret, 56 db. Portrék és szerepképek. 6244. LÁZÁR Ervin /1936/ író. Arck. Budapest 1982. No 12.p.l2. F. Kböző méret. 4 db. Középkorú felv. 6245. LÁZÁR Gyula /1911-1983/ sportoló. Életr. Gyenes J.András: Legendás egyéniség volt. Elment a "Tanár úr". 111.= Képes Újs. 1983. No ll.p.27. 6246. LÁZÁR Mária /1895-1983/ színművésznő. Életr. Elhunyt L.M.=Népszabadság 1983. dkt.4.p.7.; Fedor Ágnes: Búcsú L.M.-tól. = Nők L. 1983. No 43.p.21., MColnár3 GIái: F[éter]:L.M.111.=Kritika 1983. No ll.p.2.Nékr.-ck. Arck.Uo.F.7x9 cm.; Film, Színház, Muzsika 1983.No 41.p.20.F.9xl0 cm. Fiatalkori képe . 6247. LECHNER Lajos /1833-1897/ építészmér­nök. Életr. ( P.Károly Zsigmond): L.L. = Évfor­dulóink a musz. és term.-tud.-okban 1983. Bp., 1982.p.35-36. B 925/41.; A középítész: L.L. = Népszava 1983.febr.8.p.5. Emléke­zés a főv. városszerkezetének kialakító­jára.; Százötven éve született.= Népszabad­ság 1983.febr.8. Életműve röviden.; Zika Klára: Az új főváros építője. Ill.=Fórum 1983. No 2.p.4-5. Az élet és a mű együtt: Bp.főv. arculatának kialakítója. 6248. LEHEL György /1926/ karmester. Életr. Feuer Mária: Chicago díszdcktora. = Új Tükör 1983.No 12.p.27.; Juhász Előd: A kezdet. = Magyarország 1983.No 39.p.26. Arck.Új Tükör 1983. No 12.p.27. F.12x14 cm. Farkas Tamás színes felv. Jelenlegi képe.. 6249. LEHOCZKI István /1950/ grafikus. Életr. Mai m. grafika és rajzműv. [Bp.g (1983.) t. 38. Bq 708/2074 Arck. Uo.F.5x6 cm. 6250. LEHOCZKY Éva /1925/ színművésznő, operettprimadonna. Életr. Erdősi Mária: Jubiläum im Buda- pester Opernhaus. Karriere auf deutschen Opembühnen. 111. = Bp.Rundschau 1983. No 21.p.l0. 6251. LÉKAI János /1895-1925/ munkásmozgal­mi harcos. Életr. Végh Oszkár: Szétáradtunk űzhetet- lenül.Bp., 1983.p.76-77. B 923/546 6252. LÉKAI László /1910/ érsek, bíboros. Életr. "Der beschnittene Baum grünt wieder." Kardinal L.L. - ein TV Porträt. 111. = Bp. Rundschau 1983.No 26.p.4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom