Budapest történetének bibliográfiája 1983 (Budapest, 1987)

Életrjaz, arckép

ÉLETRAJZ, ARCKÉP 369 6789. SZINETÁR Miklós /1932/ rendező, az MTV elnökhelyettese, művészeti igazgató. Életr. Juszt László: A rendező. 111.= ötlet 1983.No 3.p.30. Arak. Uo.F.4x6 cm. 6790. SZINTE Gábor /1928/ díszlettervező, festőművész. Életr. Bőgel József - Jánosa Lajos: Scenographia Hungarica. (Bp. ,1983.') p.48-49. B 792/454 6791. SZIRTES Ádám /1925/ színművész. Életr. NCagyD JcuditD: Sz.Á. = Film, Szín­ház, Muzsika 1983.No 14.p.4. Pályakép, Kiváló Művész kitüntetése alkalmából. Arck. Képes Újs.l983.No 32.p. 19.F.5x7 cm. Színes felv.Jelenkori képe. 6791/a. SZIRTES Ági /1957/ színművésznő. Arck. Sz.Á. a Katona József Színház tagja. = Ország-Világ 1983.No 8. hátsó borító. F.23x33 cm. Ács Irén felv. Jelen­legi, fiatalkori képe.;Új Tükör 1983.No 15.p.32. F.4x5 cm. Jelenkori képe. 6792. SZITTYA Károly /1918-1983/ vízilab­dázó, edző. Életr. Elhunyt Sz.K. = Népszava 1983.aug. lO.p.ll.Nekr.; Meghalt Sz.K.=Népsport 1983.aug.10.p.9 .Nekr. 6793. SZOBOTKA Tibor /1913-1982/ író, egye­temi tanár. Életr. Szabó Magda: Megmaradt Szcbotkának. Bp.»Magvető K.,1983.475.p. B 813/1191 Sz.T. naplója, jegyzetei alapján élete, hányódtatásai, házasságuk története. Ism. Berkes Erzsébet: Halál hol a te ful­lánkod? =Élet és írod. 1983.No 23.p.ll.; Tarján Tamás: Könyvszemle.népszabadság 1983.júl.5.p.7.;Csontos Sándor: Sz.T.= Új írás 1983.No 3.p.71. Arck.Körkép 83.Bp.,1983.t.24. B 813/1202 F.9xl8 cm. Csigó László felv.; Új írás 1983.No 3.p.71.F.6x7 cm. Közép­korú képe. 6794. SZ0K0IAY Sándor /1931/ zeneszerző. Életr. Gábor István: Lépjünk a legművel­tebb nemzetekhez. = M.Nemzet 1983. jan. 3.p.4. A cikk egy része műhelymunkájá­ról. 6795. SZOMBATHELYI Tamás /1953/ öttusázó. Életr. 16 300.111.= Képes Sport 1983. No 31.p.12. 6796. SZQMBATHY Gyula /1945/ színművész. Arck. Új Tükör 1983. No 30.p.32.F.5x6 cm. Jelenkori képe. 6797. SZOMDRY Dezső /1869-1944/ író. Életr.Illés Endre: A mennyei küldönc. = I.E.: Mestereim Barátaim Szerelmeim, l.köt. (Bp.1983.) p.387-403. B 810/376/1 Életrajz - művészetének elem­zése. 6798. SZŐKE Béla /1894-1980/ gépészmérnök. Életr. Terplán Zénó: Sz.B.=Technikatört. Szle 1982.p.247-248.Tud.szervező munkája. 6799. SZŐKE Miklós Árpád /1928/ költő. Életr. Sz.M.Á. = Tiszteletkor.A Krúdy Gyula írod.Kör antológiája.Bp. ,1983. p.124.B 811/180 6800. SZÖLLŐSY András /1921/ zeneszerző, zenetörténés z. Arck. Muzsika 1983.No 3.p.44.F.11x17 cm. Fábián János felv. Középkorú képe. 6801. SZŐNYI Tibor /1903-1949/ orvos, a kommunista mozgalom mártírja. Életr. Végh Oszkár: Szétáradtunk űzhe- tetlenül. (Bp.), 1983.p.211-C213. 1 B 923/546 Hegedűs Sándor: Emlékezés két konmunista mártírra. = Honismeret 1983. No 6.p.l5-16.j Rátkai István, J. : Dr.Sz.T. emléke. Nyolc­van éve született.= M.HÍrl. 1983.dec.30. p.8.;Strassenreiter Erzsébet: Sz.T. em­lékére. Nyolcvanadik születésnapján. 111.= Népszabadság 1983.dec.30.p.6.; Verbai Lajos: Becsülete, áldozatkészsége feledhetetlen örökségünk. Sz.T. születé­sének 80. évfordulóján. 111.= Népszava 1983.dec.30.p.5. 6802. SZÖRÉNY Mária /1941-1982/ tanár, új­ságíró, az Ország-Világ munkatársa. Életr. Sz.M.= Ország-Világ 1983.No 32. p.11.Nekr. Arck.Uo.F.5x5 cm. Utolsó fényképe. 6803. SZÖRÉNYI Levente /1945/ zeneszerző, előadóművész. Életr. KCcppány 3 MTárta 1: Sz.M. 111.= Film, Szípház, Muzsika 1983.No 14.p. 12- 13. Zeneszerzői és előadói pályafutása. Arck. Film, Színház, Muzsika 1983.No 34. p.í2.1 F.9xl4 cm. Kádár Kata felv. Az "István a király" próbáján. 6804. SZTEHLO Gábor evangélikus lelkész. Életr. Bozóky Éva: A gyermekmentő. = Nők L. 1983.No 7.p.6-7. Emlékezés rá, aki 1535 gyermeket és 390 felnőttet mentett meg 1944-ben. Arck.Uo.p.6.F.8xll cm. Leányával és fele­ségével .

Next

/
Oldalképek
Tartalom