Budapest történetének bibliográfiája 1983 (Budapest, 1987)

Életrjaz, arckép

ÉLETRAJZ, ARCKÉP 351 6483. PÂRDI Imre /1922/ politikus, az MSZMP osztályvezetője. Életr. Rátán Marian, V. : Katárcm negyéből indultak. (Tatabánya, 1983.) 113-117. B 923/553 Arck.Uo.p.Cili.: F.10x14 cm. 6484. PASSOTH László /1900-1979/ író. Életr. Boldizsár Iván: Találkozások P.L- val.=B.I.: A korona napja.Bp., 1983. p.225-228. B 819/226 Enberi alakja. 6485. PÁSZTHY Júlia /1947/ operaénekes. Arck. Egészség 1983. No 6.cimi. F.20x30 cm. Színes. Farkas Tamás felv. 6486. 'PÂSZT0KY Ditta /1903-1982/ zongoramű­vésznő. Életr. Gábor István: "A mikrokozmoszt már nem kell magyarázni." = M.Nemzet 1983. jan.ll. A M.Hírek 1971.márc.6.sz.-ban megjelent interjú. Wilheim András: P.D. meghalt. 111.= Muzsika 1983. No 1. p.ll. Élete, egyénisége, szerepe Bartók mellett. 6487. PATAKI Ferenc /1921/ fejszámoló mű­vész. Életr. M.Müller: Training mit Nummern­schildern. Verdienter Kopfrechenkünstler F.P. = Bp.Rundschau 1983. No 17.p.6. 6488. PATAKY István /1914-1944/ vasmunkás, a karmtunista mozgalom vértanúja. Életr. Végh Oszkár: Szétáradtunk űzhetet- lenül. (ßp.), 1983.p. 155-C157.1 B 923/546 6489. PATAKY -RÂCZ Zoltán /1939-1983/ újság­író. Életr. Elhunyt P.R.Z. = M.Hírl.l983.febr. 2.p.8.Nekr. 6490. PATKÓ Imre /1922-1983/ főszerkesztő. Életr. Meghalt P.I. = M.Nonzet 1983.ápr. 20.p.5.Nékr. 6491. PAUER Gyula /1941/ díszlet- és jel­meztervező, szobrászművész. Életr. Bőgel József - Jánosa Lajos: Scenographia Hungarica. (Bp.,1983 .) p.43-44. B 792/454 6492. PAULAY Ede /1836-1894/ színházi ren­dező, igazgató. Életr. Bános Tibor: A szerző személye. Amiben senki sem hitt. A bemutató napja. 111. = Magyarország 1983. No 36. p.27. Mályuszné Császár Edit: Egy polgár magas­ba ívelő pályán. ( P.E., 1852-78 között.) = Szính.tud.Szle 1983. No 12.p.5-30. Arck. M.Ifj. 1983.No 44.p.31.F.4x9 cm. 6493. PAULAY Erzsi /1886-1959/ drámai szí­nésznő. Arck. Csillag Ilona: Ódry Árpád.Bp.,1982. p. 65-67. között. B 927/482 F.10x15 cm. ódry Árpád felv. 6494. PÉCHY Blanka /1894/ előadóművész, s zínmuvész, író. Életr. Bozóky Éva: író, színész, nyelv­művelő. P.B. három pályája. = Éva évkv '84. Bp.,1983.p.42-43.B 058/139 Bános Tibor: Rögös út. Jászai Mari barát­sága. 111.= Magyarország 1983.No 30.p.27. Arck. Éva évkv. '84.Bp.,1983.p.42. B 058/139 F.6x8 cm. Képes Újs. 1983.No 7. p.7.F.9x13 cm. Pozsgay Imre, a HNF OT főtitkára nyújtja át a Népfrontmunkáért kitüntető jelvényt. Magyarország 1983. No 30.p.27. F.6x9 cm. 6495. PÉCSI Ildikó /1940/ színművésznő. Életr. CSebes Erzsébet 1 Egy bravúros alakítása után. = Hétfői Hírek 1983. jan. 2.p.4. Kempinski: Magányos duett c. da­rabjában nyújtott alakításáról, s további terveiről. Arck. Képes Sport 1983.No 33.p.6.F.3x4 cm. 6496. PÉCSI Márton /1923/ földrajztudós. Életr. Köszöntjük Dr.P.M.-t, Társaságunk elnökét 60. születésnapja alkalmából. = Földr. Köziem. 1983. No 3-4.p.203-206. Angolul is. Arck.Uo.p.291.F.12x16 cm. 6497. PEGE Aladár /1939/ gordonraűvész, ze­neszerző. Életr. Selmeczy Attila: P.A. bogozik. = Népszava 1983.jan.20.p.6. Rövid pályakép. 6498. PEHL András /1921-1983/ harsonaművész, főiskolai tanár. Életr. P.A. = Muzsika 1983.No 8.p.2.Nékr. 6499. PEREMARTCNI Krisztina /1956/ színmű­vésznő. Arck.Képes tíjs. 1983.NO 35. hátsó borító. F.23x28 cm. Dolezsál László színes felv. 6500. PERÉNYI Imre /1913/ építész. Életr. Kőszegfalvi Giyörgy: Dr.P.I. kö­szöntése. Ill.=Városépítés 1983. No 2. p.35. Életútja, munkássága. Arck.Uo.F.3x4 cm. Jelenkori képe. 6501. PERÉNYI Miklós /1948/ gordonkaművész. Életr. Szabó Zoltán: P.M.= Muzsika 1983. No.l.p.38-40. Egyénisége, tanítási módja. Arck.Uo.p.39.F.12x17 cm. Bánkuti András felv.,Muzsika 1983.No 11.p.24-25. F.26x 40 cm. Felvégi Andrea felv.

Next

/
Oldalképek
Tartalom