Budapest történetének bibliográfiája 1983 (Budapest, 1987)

Életrjaz, arckép

ELETRAJZ. ARCKÉP. 335 6217. KULTSÁR István /1760-1828/ színigazga­tó. Életr. Talpassy Tibor: Minden magyar ügy lelkes megszállottja...=T.T.:A m.szín­játszás hőskora. ( Bp., 1983.) p.85-97. B 792/458 Arck. öo.p.87. M.repr. 10x12 cm. 6218. KUM0R0VITZ Lajos Bemát /1904/ a tör- ténettudományck doktora. Életr. Gerics József: K.L.B. köszöntése. = Levéltári Közien. 1980-81.p.3-4. 6219. KUN Béla /1886-1939/ a KMP és a Ta­nácsköztársaság egyik vezéralakja. Életr. Végh Oszkár: Szétáradtunk űzhetet- lenül. Bp., 1983.p.92-95. B 923/546 Érté­kelés, rövid életút. Arck. Új Tükör 1983. No 12.p.21. F.8xll cm. Fiatalkori képe. 6220. KUNFI Zsigmond /1879-1929/ tanár, szociáldemokrata politikus, 1919-ben közoktatásügyi népbiztos. Arck. M. Hírek 1983. No 2.p.13.F.6x8 cm. Fiatalkori képe. 6221. KUNSZERE Gyula /1906-1973/ költő, új- ' ságiró. Életr. Saád Béla: Tíz arckép. Bp., 1983. p. 195-231. B 923/558 Arck. Uo.p.l95.F.5x6 cm. 6222. KUNTNER Róbert /1882-1954/ egyetemi tanár, üzemgazdaságtani író. Életr. Megemlékezés dr.K.R.-ről. = Számv. és ügyviteltechn. 1983. No l.p.l. 6223. KUNVÁRI Lilla /1897/ szobrászművész. Életr. Bozóky Mária: K.L. (Bp.) , 1983. 61.p., 16 t. B 927/503 Arck. Uo. borító belső. F. 10x14 cm. Ko­vács Ferenc felv. 6224. KÜRSCHÂK József /1864-1933/ matemati­kus, műegyetani tanár. Életr. Végh Ferenc : K.J. = Évfordulóink a musz. és term.-tud.-okban 1983. Bp., 1982.p.37-38. B 925/41 Arck.Uo.p.39.F.7x10 cm. Időskori képe. 6225. KVASZ András /1883-1974/ pilóta. Életr. (Bánhidi Antal): K.A. = Évforduló­ink a musz. és term.-tud.-ck-ban 1983. Bp., 1982. p. 63-65. B 925/41;Machalek István: Száz esztendeje született K.A. a magyar repülés kiemelkedő személyisége. "Szerencse le" - ez volt a jelszava. = Népsport 1983. dec. 27. p. 7. Arck. Évfordulóink a nusz. és term.-tud.- okban 1983. Bp., 1982.p.63. B 925/41 F.7xl0 cm. Fiatalkori képe. 6226. LABORFALVI Róza /1817-1886/ színmű­vésznő. Arck. Talpassy Tibor: A m. színjátszás hőskora. (Bp., 1983.) p.342. B 792/458 M.repr.10x14 cm. 6227. LACZA Márta /1946/ grafikus. Életr. Mai m. grafika és rajzmuv. l Bp.3, (1983.) t.37. Bq 708/2074 Arck. Uo.F.5x6 cm. 6228. LADÁNYI Mihály /1934/ költő. Arck. Kritika 1983. No 6.p.Címl.F.15xl8 cm. 6229. LAJOS /1326-1382/ I., Nagy, magyar király. Életr. Bellér Béla: Zarándokútól N.L.- sal.= Új Bnber 1983. No 35.p.3. 6230. LAJOS József /1936/ szobrász, grafi­kus. Életr. Rónán Marian,V. : Komárom megyé­ből indultak. Tatabánya, 1983. p.101- 104. B 923/553 6231. LAJTHA László /1892-1963/ zeneszerző, népzenekutató. Életr. Pávai István: L.L. = Művelődés 1983. No 6. p.31-32. 6232. LAKAT Károly /1920/ labdarúgó, edző. Életr. Pethes Sándor: Non "utazik" a szeretetre. 111. = M.Ifj. 1983. No 2. p.43-44. Pályafutása életrajzi adatokkal. Arck. Uó.p.43.F.13x24 cm. Állókép. ,p.44. F.5x5 cm. 6233. IAKATOS Gabriella /1927/ balerina. Életr. Juszt László: A balerina. 111. = Ötlet 1983.No 5.p.30. Arck. Uo.F.4x8 cm. 6234. LAKATOS István /1927/ költő. Életr. L.I.: Első versem története. = Négy Évszak 1983. No 3.p.20-23. 6235. LAKATOS Sándor /1924/ cigányprímás. Életr. Kenedi Lia: Élni, halni a hegedű­ért. 111. = Képes Újs. 1983. No.25.p.2-3. Arck. Kböző; méret, 2 db. Fiával Déki Laka­tos Sándor prímással és unokájával, vala­mint zenekarával. 6236. LAKI Kálmán /1912-1983/ kutatóorvos. Életr. Bagdy Dániel: Elhunyt L.K. 111.= Term. Világa No 5.p.218. Nekr. CSzvák GìyulaJ: Nagy a tét, óriási a fele­lősség. = M. Hírek 1983. No 5.p.l9.

Next

/
Oldalképek
Tartalom