Budapest történetének bibliográfiája 1983 (Budapest, 1987)

Bibliográfia - Gazdaság

BELKERESKEDELEM 99 1864. BOSSÁNYI Katalin: Innováció. Kis bank - kis hitel. = Magyarország 1983. No 38. p. 25. A MNB Innovációs Alap vállalkozói sze­repe. V., Szabadság tér 5-6. 1865. FALUS Gábor: Egy nap a kárszakértő­vel. 111. = Népszabadság 1983.szept.17. p. 12. Tüzesetek, betörés, csőrepedés. Körú­ton az ÁB egyik szakértőjével. 1866. AHOL a pénzt kezelik. Az OTP a lakos­ság bankja. 111. = Tétény-Promontor 1983. No 2. nov. p.8. Az OTP-fiók tevékenysége. XXII., Kossuth L.u.31. 1867. FÉLÉVI OTP-mérleg. ötmilliárd forint a lakossági betéteken. = XI.kér. Híradó 1983.No 3. p.8. XI., Karinthy Frigyes út 16. KERESKEDELEM 1868. ZÁNYI Jenő: A testületi munka felada­tai 1983-ban. = Világgazdaság 1983.jan.3. p. 3. A M. Keresk. Kamara feladatai. V., Kossuth Lajos tér 6-8. 1869. L BOZOKY Lucia 3 b.l.: Csak kevesen is­merik a Kamara áruszakértő bizottságának tevékenységét. = Világgazdaság 1983.jan. 4. p.3. A M. Keresk. Kamara mezőgazd.-i és élelmiszerip.-i tagozatának ülésén az áruszakértő bizottság munkájáról. 1870. ÚJ szolgáltatás a Magyar Kereskedelmi Kamarában. = Világgazdaság 1983.jan.5.p.3. 1982 végén hozták létre a váll.-i vez. titkárságát. 1871. ÚJ feladatok a fővállalkozói tagozat előtt. = Világgazdaság 1983.fébr.2. p.3. A M. Keresk. Kamarában. 1872. HORVÁTH Attila: A vállalatok érdek- képviselői itthon és külföldön. 111. = Népszava 1983.febr.3. p.4. Beszélgetés a M. Keresk. Kamara elnö­kével az int. munkájáról, szerv.-i és irányítási felépítéséről. 1873. WEYER Béla: Közgazdászok kerestetnekI Egy délután az állásbörzén. = M.Nemzet 1983.márc.l9. p.9. Állásbörze végzős hallgatóknak a M. Keresk. Kamara székházában. 1874. ŐRY Tamás: Kisvállalkozó Tagozat a Kamarában. = Figyelő 1983.No 11. p.12. Egyéves működése. BELKERESKEDELEM 1875. BELKERESKEDELMI vállalatok és szövet­kezetek címjegyzéke 1983. Bp., Stat.K. 1983. 498 p. B 386/373 Főv.-i és orsz. adatok. 1876. BELKERESKEDELMI zsebkönyv 1982. (Bp., SKV ny. 1983) 142, Cl : p. B 386/377 /Belkeresk. Min. információ/ összefoglaló adatok. Áruforgalom és készlet, hálózat, kiskeresk. árindex, idegenforg., szállodák, gazdálkodás, munkaügy, beruházás, fogyasztás ada­tai. 1877. PIACELEMZÉSI munkálatok 1982. év. [Közread.a: Főv.Tan.VB. Csarnok és Piac Igazg. (Bp.), [ny.n.soksz. 3 1983. 7, [25 3 p. Bq 381/2o4 Piaci felhozatal, árak alakulása. IX., Tolbuhin krt. 1-3. 1878. SZILÁGYI István: A kereskedelem tör­ténetéből. = Kirakat 1983.No 1-12. p.12- 13. A Corvin áruház tört.-e. VIII., Blaha Lujza tér.; A 3 Szénásy áruház tört.- e. V., Bécsi U..4., Bécsi u.5., Szer­vita tér-Kristóf tér sarok; Kunz Jó­zsef és Tsa cég tört.-e. Az üzlet he­lye a jelenlegi Deák téren. ; Mössmer és Girardi cég múltja. I.Uri u.12., V., Petőfi Sándor u.2.; A Fekete-féle Pók, majd a felszabadulás utáni Arany­pók tört.-e; Beliczay Imre mázeskalá- csos és viaszöntő cég. Üzlet a Király /Majakovszkij/ u. elején, a Gozsdu udvarban, majd a Kismező /Csányi/ u. 7.SZ. alatt.; A Tiller egyenruha int. tört.-e. V., Váci u.35. Ma az Erzsé- bet-híd van a helyén. ; Mauthner Ödön Magtermelő és Magkeresk.-i Rt. tört.- e; Árvay és Tsa Bécsi u.9.sz. alatti divatüzlet tört.-e; Meinl Gyula kávé­behozatali Rt. és utódja a Csemege Keresk.-i Váll. bemutatása.; Fischer Simon és Pölzl divatáruház tört.-e. V.,Bécsi u.lo.-V., Váci U.6.; Kávé, tea, gyarmatáru. Fratelli Deisinger cég /Ferenciek tere 1./ és a Fiumei Kávébehozatali Társ. tört.-e, üzletei.

Next

/
Oldalképek
Tartalom