Budapest történetének bibliográfiája 1983 (Budapest, 1987)

Életrjaz, arckép

36o ÉLETRAJZ, ARCKÉP 6646. SEBESTYÉN Géza /1878-1936/ színész, színigazgató. Arck. Film, Színház, Muzsika 1983.No 1. p.20.F.4x7 cm. Fiatalkori kép. 6647. SEBESTYÉN János /1931/ orgona- és cseirbalómuvész. Életr. [Kristóf Attila 3: TV Notesz. = Esti HÍrl. 1983. ápr.l5.p.2. 6648. SEBESTYÉN Jenő /1884-1950/ reformá­tus teológus, lelkész. Életr. Haypál Béla: S.J. = Képes Kálvin Kai. 1984. Bp., 1983.p. 167-168. B 059/404 Arck.Uo.p. 168. F.8xl0 cm. Időskori felv. 6649. SEDIÂNSZKY János /1931/ Magyar Rádió Szórakoztató Osztályának munkatársa. Életr. Nádor Tamás: A rádió lírikusa. S.J.-sál beszélget N.T. 111. = Jel-Kép 1983. No 2.p.40-47. Arck. Uo.p. 40.F. 6x9 cm. Moldvay József felv. 6650. SEGESDI György /1931/ szobrászművész. Arck. M^ Ifj. 1983. No 17.p.34.F.7xl2 cm. S.Gíy. műtermében. 6651. SEMMELWEIS Ignác /1818-1865/ orvos. Életr. Benedek, István: Senmelweis' Krankheit. Bp.,Akad.K.1983.110.p.8.t. B 926/140 Betegsége, halála, összefoglaló a. szerző és mások korábbi elemzései alapján.;Füsti Molnár Sándor: Egészségünk útja. Bp., (1983.) p.175-184. B 614/694; Thuillier, Jean: Le paria de Danube. [Paris 3, Bailand, ()l983.) 319, [4 3 p. B 926/139 Regényes életr.; Gazda István: S.I. Múltbé­li szellemek. = M.Nemzet 1983. júl.l. p.4./Máté, Angelika: Ein Porträt- neu gezeichnet. 111. = Bp. Rundschau 1983. No 29.p.6-7. Arck. Benedek István: Semmelweis' Krank­heit. Bp., 1983.1.1-5. B 926/140 M. repr. és F. 10x14 cm. 5 db. 1858-as, 1860-as, 1861-es, 1863-as és 1864-es képek. 6652. SEMSEY Andor /1833-1923/ természet- tudós. Életr. Szántó György Tibor: S.A.=Évfor- dulóink a műsz. és term.-tud.-ok-ban. 1983.Bp., 1982.p.78-80. B 925/41; Kálmán Gyula: A természettudományok ma­gyar mecénása. 111. = Népszabadság 1983. dec.17.p.11. 6653. SERES Imre /1928-1983/ jogász, egye­temi tanár. Életr. Schmidt Péter: S.I. = Jogtud.Közi. 1983. No 7.p.477-478. Nekr. 6654. SERESS Rezső /1899-1968/ dalköltő, zeneszerző. Arck. Müller Péter: Szomorú vasárnap. Bp., 1983.p.2.,23.,107.B 812/152 F.Kböző méret, 3 db. Egyiken feleségé­vel, Helénkével. 6655. SHVOY Kálmán /1891-1971/ 1922-ben a vezérkari főnök számysegédje, majd a honvédfőparancsnok vezérkari főnöke. Életr. Balogh László: Altábornagy - szélámyékban. "Legyen megörökítve éle­tem" __ Hadtörténész egy titkos napló­r ól és emlékiratokról. = Esti HÍrl.1983. dec.23. p.10. 6656. SIDÓ Ferenc /1923/ világbajnok asz­taliteniszező . Életr. Lepies György: Hűség a pingpong- ütőhöz. Boldog születésnapot! 111. = Népszava 1983. ápr. 17.p.11./Képes Sport 1983. No 4.p.[20-21. 3 Beszélgetés sport­pályái utásáró 1. Arck. Uo.F. Kbözői méret, 3 db. Almási László felv. 6657. SIMÁI Mihály /1930/ közgazdász, aka­démikus. Arck. Világ és Nyelv évkve '81. ( Bp., 1980.) p.58. B 059/812 F.6x7 cm. 6658. SIMÂNDY József /1916/ operaénekes. Életr. S.J. : Bánk bán elmondja. Krónikás: Dalos László. Bp., Zeneműk., 1983. 305, C3 3p. B 927/506 Élete születésétől éne­kesi pályafutása végéig. Arck. S.J.: Bánk bán elmondja... Bp., (1983.) p.13, 167,265,279,299. B 927/506 F. Kböző méret. 6 db. A kis Schulder Jóska, az autószerelő, édesanyjával, Palló Imrével, dr. Ujfalussy József át­nyújtja az egyet, tanár kinevezést.; Nők L. 1983. No 44.p.6. F. 6x7 cm. 6659. SIMCN István /1926-1975/ költő, mű­fordító, esszéíró. Életr. Mátyás István: Mi maradt meg belő­lük. 111. = tíj Tükör 1983. No 48. p.20. Arck. UO.F.5x9 cm. Sándor Zsuzsa felv. 6660. SIMCNTSITS János /1783-1856/ szín- igazgató . Arck. Talpassy Tibor: A m. színjátszás hőskora. (Bp.,1983.) p.183. B 792/458 M. repr. 10x14 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom