Budapest történetének bibliográfiája 1983 (Budapest, 1987)

Életrjaz, arckép

ÉLETRAJZ, ARCKÉP 337 6253. TENARI György /1896-1983/ az orvostu­dományok doktora. Életr. L.Gy.Ill. = Orv.Hetil.1983. No 46. p.2783-2784. Nekr. Arck.Uo.p.2783. F.8xll cm. 6254. LENDVAY Kamilló /1928/ zeneszerző. Arck. M.Hírek 1983.No 13.p.6. F.6x7 an. Bánki felv. Jelenkori képe. 6255. LENDVAY Márton /1807-1858/ színművész. Életr. Talpassy Tibor: L.M. a nemzet "Szép Marcija".^T.T. : Am. színjátszás hőskora. ( Bp., 1983.) p.306-315. B 792/458 Arck. Uc.p.31.M.repr.10x11 cm. 6256. LENDVAYNÉ Hivatal Anikó /1814-1891/ színművésznő. Életr. Talpassy Tibor: L.H.A. a méltó mu- vésztárs.=T.T.:A m. színjátszás hőskora, (Bp.,1983.) p.316-322. B 792/458 Arck.Uo.p.318.M.repr.10x14 cm. 6257. LENGYEL András /1351/ grafikus. Életr. Mai m. grafika és rajzműv. [Bp. 3, (1983.) t.38. Bq 708/2074 Arck.Uo.F.5x6 cm. 6258. LENGYEL Balázs /1918/ kritikus, iro­dalomtörténész, író. Életr. Kabdebó Lóránt: L.B., 111.= K.L.: A háborúnak vége lett. Interjúk. Bp.1983. p.61-71. B 928/395 Arck.Uo.p.60.F.10x15 cm. 6259. LENGYEL Béla /1844-1913/ kémikus, egyetemi tanár. Életr. Szőkefalvi-Nagy Zoltán: L.B. Bp., 1983.179, C 2]p.l.t. B 925/43 Arck. Uo.F.4x6 cm. Időskori képe. 6260. LENGYEL Béla /1903/ kémia professzor. Életr. Az ELIE értesítője 1980/81.Bp., [1982.3 p.20-33. B 378/196 Tiszteletbeli döktorráavatáson elmondott beszéd.; [Pető Gábor Páll: Kis körből tágas körbe. A nyolcvanéves L.B. akadémikusról. 111.= Népszabadság 1983.júl.l6.p.8. 6261. LENGYEL György /19 36/ rendező. Arck. Rivalda 81-82.Bp., 1983.p. ,[6163. B 812/154 F.10x15 cm. 6262. LENGYEL Péter /1939/ író. Arck. Körkép 83.Bp., 1983.t.19. B 813/1202 F.9xl8 cm. Nádas Péter felv. 6263. LENGYEL Rita /1958/ grafikus. Életr. Mai m. grafika és rajzműv. /Bp./, (1983.) 39. Bq 708/2074 Arck.Uo.5x6 cm. 6264. LENHOSSÉK József /1818-1888/ anató­mus, egyetemi tanár. Életr. Sz [vák : Gy Culai : L.J. és Lenhossék Mihály. 111.= M.HÍrek 1983.No 11.p. 18-19. 6265. LENHOSSÉK Mihály Ignác /1773-1840/ orvos. Életr. Füsti Molnár Sándor: Egészségünk útja. Bp., ('1983.') p.124. B 614/964 Adatok. 6266. LENHOSSÉK Mihály /1863-1937/ anatómus, egyetemi tanár. Életr. SzLvák GyEula3: Lenhossék József és L.M. 111. = M.HÍrek 1983. No 11.p. 18-19. Arck.M. Hírek 1983. No 4.p.14.F.4x5 cm. 6267. LESZNAI Anna /1885-1966/ író, költő. Életr. A m. grafika külföldön. Bécs 1919-1923. * Gyula., 1983.) p.38. B 708/2049 Arck. Uo.F.6x8 cm. Középkorú portré. 6268. _LÉVAI Jenő /1892-1983/ újságíró, az Új Élet c. lap munkatársa. Életr. L.J. = Új Élet 1983. No 14.p. [2.3 Nekr. 6269. LÉVAI Sándor /1930/ báb- és díszlet- tervező. Életr. Bőgel József - Jánosa Lajos: Scenographia Hungarica. ( Bp.,1983 p. 39. ^ B 792/454 Balázs István: Életmódkísérlet? Budapest, 1983.No 11.p.14-17. Beszélgetés. Arck. Uo.p.14., 17. F. 13x20, 10x13 cm. Balázs István felv. 6270. LIGETI György /1923/ zeneszerző. Életr. Griffiths, Paul: Gy.L. f London), 1983. t. 13-26. 8-131016 Bp.-í zenei tanulmányai, m.o.-i kapcsolatai. Arck. Muzsika 1983. No 5.p.24-25.F.26 X 40 cm. Fábián János felv. 6271. LIGETI Lajos /1902/ nyelvész, ori­entalista. Életr. Benkő Loránd: A nyolcvan éves L.L. köszöntése. = M.Nyelv 1983. No 3. p. 369-372. AM. Nyelvtud.-i Társ.-hoz fűződő kapcsolatai; személyisége. 6272. LISKA József /1883-1967/ villamos­mérnök, a BME volt dékánja. Arck. Bp. Technical' Univ.Bp., 1982. p.12. B 378/627 F.4x6 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom