Budapest történetének bibliográfiája 1982 (Budapest, 1984)

Bibliográfia - Életrjaz, arckép

ÉLETRAJZ, ARCKÉP 5o5 9318. PÉTERFY Sándor /1841-1913/ pedagógus, tanügyi író. Arde. Muzsika 1982. No 9. p. 40. M. repr. 6x9 cm. 9319. PETŐFI Sándor /1825-1849/ költő. Életr.Pándi Pál: P. A költő útja 1844 végéig. Szépirod. K. (1982.) 578 p. 8-126763 Arck. Am. Írod. tört.-e. (Bp.), 1982. t. 6. B 810/373 F. 11x16 cm. 9320. PETRESS István /1933- / író, ripor­ter. Arck. Rózsahegyi György: Skalpok és tró­feák. 150 kortárs karikatúra. (Bp., 1982.) p. 109. B 741/44 R. 8x12 cm. 9321. PETRESS Zsuzsanna /1928- / színművész­nő. Arck. MÍívészek főzőkanállal. Bp., 1981. p. 222. B 927/449 F. 6x9 cm. 9322. PETROVICS Emil /1930- / zeneszerző. Életr. Feuer Mária: A zene azokhoz szól, akik szeretik. 111. = Ój Tükör 1982. 140 17. p. 27. Arck. P. E. kiváló míívész. = Muzsika 1982. No 5. Hátsó borító.; Ój Tükör 1982. No 17. p. 27. F. 13x16 cm. Fényes Tamás szí­nes felv. 9323. PEYER Károly /1881-1956/ jobboldali szociáldemokrata vezető, miniszter, vas­munkás. Arck. P. K. beszél. = Gerelyes Ede: Bp. munkásmozg.-a 1919-1945. CBp.3, 1982. p. 183. B 331/631 F. 10x12 cm.; p. 104. F. 4x6 cm. Öregkori kép.; E. K. = Rcmsics Ignác: Az elleniorrad. és konszolidáció. (Bp.), 1982. p. 160. B 943/1133 F. 10x13 cm. 9324. PIKLER Errmi /1902- / pszichológus, orvos. Életr. Köves Rózsa: Bízzon önmagában, bízzon környezetében. Beszélgetés P. E. -vei. = M. Nemzet 1982. febr. 10. p. 8.; Nemes Lívia: P. E. munkássága. = M. Pszic- hol. Szle 1982. No 5. p. 525-526.; P. E. köszöntése. = No 1. p. 82-83. 9325. PILINSZKY János /1921-1981/ költő. Életr. Melczer Tibor: A költő szaval. Jegyzetek P. J. lemezeiről. = Jelenkor 1982. No 7-8. p. 725-727.; P. J.: Nálam létszükséglet volt az alkotás. = Ój írás 1982. No 2. p. 82-85.; Tarbay Ede: Taps nélkül. = Ój Ember 1982. No 27. p. 4. Arck. Hung. 81 (Bp., 1982.) p. 324-325. között. B 058/179-181, B 058/191-192 F. 9x12 cm.; P. J. = Fotóművészet 1982. No 2. p. 11. ;Tfew Hung. Quart. 1982. No 1. p. 184-185. között. F. 16x21 cm. Balla Demeter felv. 9326. PILLER György /1899-1960/ kard- és tőrvívó. Arck. Havas László: A m. sport aranykve. 5. jav. és bőv. kiad. Bp., 1982. t. 6. B 796/491 F. 6x8 cm. 9327. PINCZÉSSY Judit /1948-1982/ költő. Életr. Veress Miklós: Kiürült kehely. P. J. halálára. = Élet és írod. 1982. No 34. p. 7.; [Zay László] (z. 1.) = Meghalt P. J. Nekr. = M. Nemzet 1982. aug. 13. p. 5. 9328. PINTÉR Lajos /1933-1958/ rendőr törzs­őrmester . Életr. A Bp.-i Rendőr-főkapitányság már­tírjai és hősi halottai. Bp., 1982. p. 49. B 351/229 Arck. Uo. p. 49. F. 6x10 cm. 9329. PINTÉR László /1922-1982/ építészmér­nök. Életr. Füle Lajos: P. L. /1922-1982/. 111. = Településfejlesztés 1982. No 3-4. p. 167. Nekr. Arck. Uo. p. 167. F. 5x6 cm. 9330. PIÓKER Ignác /1907- / munkás, szta­hanovista , feltaláló. Arck. Rózsahegyi György: Skalpok és tró­feák. 150 kortárs karikatúra. (Bp., 1982.) p. 112. B 741/44 R. 8x12 cm. 9331. PIRÓK János /1909- / a munkásmozga­lcm harcosa. Életr. Pintér István: Módosítás. 111. = Népszabadság 1982. máj. 15. p. 4. 9332. PISO, Jacobus /14707-1527/ költő, diplanata. Életr. Janus Pannonius - M.o.-i humanis­ták. Bp., (1982.) p. 1343-4. 8-127298 9333. PITTI Katalin /1951- / operaénekes­nő. Életr. Gách Marianne: Áldozat, vagy tig­risasszony? 111. = Film, Színház, Muzsi­ka 1982. No 49. p. 6-7. 9334. PODMANICZKY Frigyes /1824-1907/ poli­tikus , író. Életr. Ráday Mihály: Budapest vőlegénye. = Musz. Élet 1982. No 21. p. 6.; Ráday Mihály: Budapest bridgeroem. 111. = N. Nachr. 1982. okt.7. p. 7.; Petneki Áron: Az elfelejtett vőlegény. 111. = Budapest 1982. No 7. p. 34-36. Közéleti tevékeny­sége. Arck. Ráday Mihály: Unokáink sem fogják látni... Bp., 1982. p. [17.3 B 725/764 F. 5x7 cm. Időskori képe.; Budapest 1982. No 7. p. 34. R. repr. 6x8 cm.; N. Nachr. 1982. akt. 7. p. 7. F. 5x6 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom